Ръководство за Портфолио мениджър

Добре дошли в Ръководството за Портфолио мениджър. Тук ще научите всичко, което трябва да знаете за Портфолио мениджър, и ще получите цялата съществена информация. След това ще можете да използвате максимума от функциите му за инвестициите си.

Ще обясним стъпка по стъпка за какво можете да го използвате, какви опции са на разположение, как да ги използвате, как Портфолио мениджър се различава от другите наши инвестиционни услуги ще Ви предоставим още много практични съвети. Отделете време напълно да разберете функционалността му, заслужава си!

Какво е Портфолио мениджър?

Портфолио мениджъръ е полуавтоматизирана услуга, която можете да използвате, за да инвестирате в P2P кредити с Bondora. Не са Ви нужни никакви финансови познания или друг предишен опит, понеже Портфолио мениджър прави всичко вместо Вас. Това е услуга, която управлява всичко, свързано с инвестициите Ви, което я прави идеална за начинаещите в P2P инвестирането, които не са сигурни как да започнат, които искат да прекарват възможно най-малко време в управлението му, и които искат всичко да бъде настроено бързо.

За да започнете, изберете една от стратегиите за риск, които варират от „Ултра-консервативна“ до „Опортюнистична“, депозирайте пари и сте готови. От момента, в който кликнете върху „Старт“, Портфолио мениджър купува P2P кредити с различни кредитни рейтинги и суми във Вашето портфолио, които съвпадат с избраната от Вас стратегия за риск-възвръщаемост.

Колко бързо депозираната от Вас сума ще бъде инвестирана зависи значително от текущата наличност на пазара. Само когато кредитополучателите кандидатстват за кредити и ние ги потвърдим, Портфолио мениджър може да прави инвестиции за Вас, тъй като финансирате част от тези кредити (Вие ставате банката!). Все пак, поради наличието на голям брой инвеститори и кредитополучатели на нашата платформа обикновено има постоянно предлагане на налични кредити. Дори в такъв случай, може да отнеме няколко дни, ако искате да инвестирате големи суми наведнъж.

В следващия раздел ще обясним най-важната функция на Портфолио мениджър, плъзгача за риск-възвръщаемост, който трябва да коригирате спрямо нуждите си, преди да кликнете върху „Старт“.

Плъзгачът за риск-възвръщаемост: избере стратегия за риск

Плъзгачът за риск-възвръщаемост е сърцето на Портфолио мениджър. Първо трябва да изберете кой план за риск-възвръщаемост най-добре отговаря на целите Ви. Плъзнете и пуснете плъзгача към една от опциите, вариращи от „Ултра-консервативна“ до „Опортюнистична“. Ако не сте сигурни, първо изберете „Балансирано“ портфолио, това е най-популярната настройка сред нашите инвеститори. Тъй като Портфолио мениджър предлага сравнително малко опции за настройки, решението Ви тук е от първостепенно значение.

portfolio manager slider

Позицията на плъзгача определя кои кредитни рейтинги ще бъдат представени, с каква честота и с какви суми в портфолиото Ви. Затова решете внимателно. Ако не сте склонни да поемате риск и сте удовлетворени от по-ниска възвръщаемост, поставете плъзгача за риск-възвръщаемост наляво по посока на консервативните опции за избор. Ако не се страхувате от повече волатилност и искате да рискувате с възможности за по-голяма възвръщаемост, е по-вероятно да поставите плъзгача вдясно (опортюнистичната страна).

Докато местите плъзгача и променяте началния си капитал, ежемесечните плащания или инвестиционния период, стойностите, които ще Ви дадат предварителен преглед на очакваното разпределение на кредитите, също се променят. Този предварителен преглед може да бъде показан по рейтинг или по държава. Изпробвате различните настройки, докато намерите идеалната стратегия риск-възвръщaемост за себе си.

В следващия раздел ще Ви обясним какво друго може да предложи Портфолио мениджър.

Настройки на Портфолио мениджър

portfolio manager

За да се възползвате максимално от Портфолио мениджър, също трябва да научите за другите настройки.

Автоматично изчисляване

В допълнение към стратегията за риск, също можете да зададете максимална сума за офертата, както и максимална инвестиция за кредит. Ако искате нещата да останат прости, можете да ги изчислите автоматично, като кликнете върху „Изчисли автоматично“. В зависимост от наличния капитал, индикаторът „Предложена сума за инвестиция" показва сумата, която Портфолио мениджър препоръчва за инвестиция. Можете бързо да промените тази сума на по-голямо или по-малко число. Ако изберете по-голяма сума, имайте предвид, че портфолиото Ви може да е по-малко диверсифицирано и рискът да се увеличи поради по-слабо разпределение на капитала Ви.

Купуване на кредити на Вторичния пазар

В опцията за настройки можете да изберете дали Портфолио мениджър да купува кредити от други инвеститори на Вторичния пазар в допълнение към новоотпуснати кредити. Ако активирате това, в момента на транзакцията ще бъдат закупени само текущи кредити (с други думи, няма да бъдат закупени кредити, които са просрочени или са в неизпълнение). Портфолио мениджър никога не придобива кредити с надценка – само такива по номинална стойност или с отстъпка.

Размер на офертата

Сумата на офертата Ви позволява да зададете максимална сума за дадена позиция в портфолиото Ви. Най-малката стойност на оферта, която можете да зададете в Портфолио мениджър, е €5. Дори и тогава, често се случва офертата на Портфолио мениджър да е по-ниска от това (например €1), когато търсенето за кредит е голямо. Това се случва, когато повече инвеститори предоставят оферта за същия кредит, отколкото може да се постигне разпределение от €5 за инвеститор.

Тъй като искаме да реализирате портфолио според избраната от Вас стратегия за риск-възвръщаемост, а не да се конкурирате с други инвеститори чрез ограничен достъп до конкретни кредити, оферти от €1 се изпълняват автоматично от Портфолио мениджър. От Ваша страна не е необходима никаква допълнителна намеса.

Макс. инвестиция за кредит

Ако за „Макс. инвестиция за кредит“ зададете по-висока стойност от „Сума на офертата“, може да се случи така, че Портфолио мениджър да даде оферти по същия кредит няколко пъти. След това Вашата инвестиция в един кредит се разделя на няколко части. С други думи, аукционите получават повече от една оферта от Вас. Този подход със сигурност може да бъде от полза. Например, на по-късен етап е възможно на Вторичния пазар да продадете отделни части, а не целия кредит. От друга страна, можете да кажете, че това Ви дава по-малка диверсификация като цяло.

Какво представлява резервното парично салдо?

Сумата, която заделите като резервно парично салдо, няма да бъде инвестирана. Тя винаги ще стои в акаунта Ви в Bondora и е на Ваше разположение. Можете да използвате този резерв като обезпечение, за да теглите по банковата си сметка по всяко време, или можете да го използвате, за да купувате кредити на Вторичния пазар. Ако по Вашия акаунт в Bondora има по-малко пари, отколкото избраното от Вас резервно парично салдо, Портфолио мениджър няма да реинвестира в повече кредити, докато желаният резерв не бъде надхвърлен. В резултат, всяка сума в акаунта Ви в Bondora, която надвишава зададения резерв, ще бъде реинвестирана.

Продаване на заеми

Портфолио мениджър не само ще закупува нови заеми за Вас, но също така може да се погрижи да ги продаде отново автоматично, когато имате нужда от пари в брой, или когато искате да спрете да инвестирате чрез Bondora. Просто превъртете надолу до дъното на страницата на Портфолио мениджър и разширете раздела „Продаване на кредити“. Тук можете да въведете сумата на паричните средства, която искате да ликвидирате в портфолиото си.

Колко време ще отнеме процесът на продажба ще зависи от търсенето на пазара и статуса на Вашите кредити. Важно е да запомните, че поради продажбата на кредити ще загубите печалба, като с този подход може да очаквате само текущата сума на главницата на кредита и никакви бъдещи лихви. Освен това, трябва да сте наясно, че текущите кредити се продават много по-бързо, отколкото тези, които са в неизпълнение (поради търсенето на инвеститорите).

Има вероятност по-голям брой просрочени кредити да останат в портфолиото Ви, които не могат да бъдат продадени толкова бързо и по тази причина може потенциално да генерират загуби, докато възстановяването генерира паричен поток обратно в портфолиото Ви.

Ако решите да ликвидирате инвестициите си в Bondora, най-печелившият начин да направите това (без да чакате, докато кредитите достигнат до падежа), е да прекратите всякакви реинвестиции и да изтегляте лихвените плащания и плащанията по главниците на регулярна база по банковата си сметка.

Причини да използвате Портфолио мениджър

За да решите дали искате да използвате Портфолио мениджър за инвестициите си, си струва да погледнете нашите други услуги; а именно Go & Grow, Portfolio Pro и API.

Портфолио мениджър

Портфолио мениджър е полуавтоматизирана услуга, която Bondora предлага за закупуване на инвестиции в персонални кредити. Не са Ви нужни никакви предварителни познания, за да я използвате, защото можете да настроите всичко с няколко кликвания и да започнете веднага без никакви притеснения.

Можете да персонализирате нивото на риск в портфолиото си чрез коригиране на плъзгача риск-възвръщаемост. Лесно е! Ако вече сте депозирали средства по акаунта си в Bondora, Портфолио мениджър започва да инвестира веднага.

Използвайте Портфолио мениджър, ако инвестирате с дългосрочна перспектива (напр., пет години), ако искате да започнете бързо и лесно и не искате да се притеснявате за фините детайли.

Go & Grow

Go & Grow работи толкова лесно, колкото (ако е не и по-лесно от) традиционните инвестиционни методи, като същевременно Ви дава впечатляваща възвръщаемост от 6,75%* на годишна база. Просто добавяте пари към акаунта си, след което можете да разглеждате и проследявате възращаемостта си на дневна база. Нещо повече, няма минимален срок за запазване на Вашата инвестиция, което означава, че можете лесно да закриете акаунта си. Звучи като за Вас? Има още.

От години има огромно инвеститорско търсене за продукт, който е прост, има надеждна нетна възвръщаемост и се предлага от сигурна платформа. Go & Grow отваря за света инвестициите между физически лице (P2P). Тя осигурява ключови предимства, които не се предлагат от нашите съществуващи продукти (Портфолио мениджър и Portfolio Pro). По-конкретно, тя се харесва на хората, които искат „безпроблемно“ инвестиране с ниско ниво на риск, по-бърза ликвидност и автоматизирани функции.

Go & Grow е за мечтателите. Когато създавате нов Go & Grow акаунт, трябва да зададете цел и предназначение. Целта на Вашата инвестиция може да бъде голям разход като сватба или нова кола (Вие сте късметлии!), пътуване около света, ранно пенсиониране или нещо напълно уникално. Нашата функция за задаване на цел е за да Ви помогне да определите колко пари искате да натрупате и до коя дата. Go & Grow ще Ви държи в течение, независимо дали сте на път да постигнете целта си или сте изостанали.

Използвайте Go & Grow, ако сте нови в P2P, ако искате бърза ликвидност и надеждна нетна възвръщаемост.  

Portfolio Pro

С Portfolio Pro вече имате много по-голям контрол върху видовете кредити, които ще са част от портфолиото Ви. Можете да го използвате, за да указвате редица критерии, което означава, че вече трябва да знаете какви филтри искате да настроите. Например, изберете държавата, в която искате да купите P2P кредити, кои рейтинги на Bondora бихте искали да включите, и кои продължителности на кредити предпочитате.

Подобно на Портфолио мениджър, можете да зададете максималната инвестиция за кредитополучател, максималната сума на оферта, както и резервното парично салдо. В допълнение към това, можете да определите лихвения процент, който желаете за даден кредит, и лимита за портфолиото, до който трябва да функционира Portfolio Pro.

Също така, с тази услуга получаватe незабавен преглед на очакваната възвръщаемост всеки път, когато коригирате критериите си. Изпробвайте го - изберете и премахнете избора на различните полета, за да видите как се променя очакваната възвръщаемост, и изберете настройката, с която се чувствате комфортно. За повече информация прочетете ръководството за Portfolio Pro.

Използвайте Portfolio Pro, ако имате ясна представа какви кредити искате да имате в портфолиото си въз основа на статистиката, които сте прегледали.

API

API Ви дава възможност за достъп до различни точки с данни за кредитополучателите още по-подробно, отколкото Portfolio Pro, и да вземете инвестиционните си решения въз основа на тях. Можете да включите полета като приходи и задължения, заетост, възраст, образование и други в своя процес по избор на кредит. По този начин можете да реализирате своя собствена индивидуална инвестиционна стратегия.

За да използвате API, ще Ви трябват напреднали умения по програмиране и подробен план за това кои от многобройните точки с данни трябва да са свързани с Вашата уникална стратегия. API се използва от около 1% от нашата обща база от инвеститори.

Имате ли въпроси?

Надяваме се, че това ръководство е отговорило на повечето от въпросите Ви. Ако все още не сте сигурни, моля, свържете се с нас чрез нашата страница за поддръжка и ще се свържем с Вас възможно най-скоро. Екипът за връзки с инвеститорите се радва да Ви предостави първокласно клиентско обслужване на английски, немски и естонски език.

Започнете пътешествието си с Bondora днес

С кликването върху „Присъединете се сега“ се съгласявате с нашите общи условия

С кликването върху „Присъединете се сега“ се съгласявате с нашите общи условия

С кликването върху „Регистрация“, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване.
С кликването върху „Вход“, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване.