Ръководство за Portfolio Pro

Добре дошли в ръководството за Portfolio Pro. Тук ще научите всичко, което трябва да знаете за Portfolio Pro и неговите уникални настройки и функции. След това можете да използвате практическите съвети, за да извлечете максимума от инвестициите си.

Ще обясним стъпка по стъпка за какво можете да го използвате, какви опции са на разположение, как да ги използвате, как Portfolio Pro се различава от другите наши инвестиционни услуги и др. Отделете време, за да разберете напълно функционалността му; със сигурност ще научите нещо ново!

Какво представлява Portfolio Pro?

Tочно като Портфолио мениджър, Portfolio Pro е полуавтоматизирана инвестиционна услуга от Bondora, която Ви позволява прецизно да управлявате инвестициите си в P2P кредити. Тя предлага повече настройки от Портфолио мениджър, където бихте се справили почти само с кликването върху бутона за старт. Portfolio Pro се използва от инвеститорите, които имат ясна представа за структурата на портфолиото си и искат да имат по-голям контрол върху типа P2P кредити, в които инвестират. В началото ще трябва да зададете критериите си. От този момент нататък Portfolio Pro сам започва да се грижи за инвестиционния процес.

С Portfolio Pro можете да настроите множество портфолия и да им дадете каквито наименования пожелаете. Това е полезно, ако искате да използвате различни стратегии в цялостното си портфолио, ограничени до определени суми.

Въпреки възможността с Portfolio Pro едновременно да изпълнявате множество стратегии, препоръчваме в същото време да не използвате и Портфолио мениджър, понеже това увеличава риска от дублиране на офертите.

Настройки на Portfolio Pro

portfolio pro choices

Тук ще говорим за различните правила, които можете да зададете в Portfolio Pro. Първите три опции; държава, рейтинг в Bondora и срок на кредита са само една малка част от настройките. Всеки от тези три основни филтъра ще има значително влияние върху профила риск-възвръщаемост на Вашето портфолио.

В раздела „Резюме“ на портфолиото можете да видите преглед на бъдещето разпределение и структурата на портфолиото си. Като променяте избраните от Вас настройки, прегледът също се променя. Изпробвайте го! Изберете няколко филтъра и вижте как диапазонът на очакваната възвръщаемост, съставът на различните кредити и експозицията в различните държави ще се променят съобразно правилата Ви. За да видите повече от първите три настройки, трябва да кликнете върху „Добавяне на правила“ и ще намерите още опции, за да зададете критериите си.

Така че има много опции, от които да избирате. Не забравяйте, че колкото повече правила задавате, толкова по-малък ще е броят на наличните кредити. Винаги редовно преглеждайте Резюмето за портфолиото си, за да се уверите, че можете да направите достатъчно инвестиции.

Държава

Изберете държавите, които искате да включите в портфолиото си. Като напомняне, държавите, в които отпускаме кредити, сa Естония, Финландия и Испания. В нашия блог Ви държим информирани за статистическите данни, които събираме, и как те се различават в отделните държави. Разликите в данните, процентите на възстановяване и лихвените проценти могат да Ви дадат представа за това в кои държави предпочитате да инвестирате.

Рейтинг на Bondora

За всеки, на когото отпуснем кредит, Bondora присвоява кредитен рейтинг за кредита, който дава индикация за вероятността лицето да просрочи плащанията си. С други думи, рейтингът на Bondora е предназначен да Ви даде опростен показател за това доколко вероятно е кредитополучателят да не изплати главницата и лихвата, когато са дължими. Рейтингът има осем нива, вариращи от „АА“, който показва по-малка вероятност за неплащане, следователно тези кредити са с най-малък риск. На другия край на скалата е „HR“ - това са кредити, които очакваме да имат най-голям риск от неплащане. Рейтингът на Bondora се изчислява от нашата собствена вътрешнофирмена система чрез използване на стотици различни точки с данни, с традиционни източници като агенциите за кредитен рейтинг, регистрите на населението и записите за заетостта.   Освен това, ние използваме нетрадиционни данни като социални медии, данни от националната лична карта, как кредитополучателите взаимодействат с нашия уебсайт и още стотици точки с данни.

Тъй като рейтингът се преизчислява за всеки нов кредит, включително за същия кредитополучател, е възможно един и същ кредитополучател едновременно да има множество кредити с различни рейтинги и лихвени проценти. Поради нарастващата увереност при оценката на кредитополучателя, неговият лихвен процент за следващи кредити от Bondora може да бъде по-нисък и с по-добър рейтинг, ако той е платил задълженията си навреме. Това обаче не винаги е така.

Нашият блог е отличен източник на информация и анализи, който изследва всички интересни статистики всеки месец. Можете да използвате това да Ви помогне, като Ви даде представа за това какви рейтинги са най-подходящи за Вашата стратегия.

portfolio pro settings

Продължителност на кредита

Продължителността на кредита е ключов фактор за много инвеститори и тяхната стратегия. Bondora обикновено предлага продължителност между 3 и 60 месеца, въпреки че ще разберете, че по-голямата част от кредитите, които отпускаме, са с продължителност от поне 36 месеца. Това също се дължи на фирмената ни философия – ние не сме доставчик на краткосрочни кредити. Считаме, че даден кредитополучател, който е готов да се ангажира с кредит за по-дълъг период от време, с много по-добри лихвени проценти, е финансово много по-отговорен от например такъв, който е готов да вземе кредит за следващите 30 дни с невероятно висока лихва.

За инвеститорите има няколко причини да предпочитат краткосрочни или дългосрочни кредити. Краткосрочните кредити означават, че парите Ви ще са налични отново по-рано, след което могат да бъдат използвани за други неща. Все пак, това също така означава, че парите ще се реинвестират по-често, което може да доведе до време за изчакване, през което парите няма да работят за Вас. По принцип краткосрочните кредити имат по-висок риск от неплащане поради споменатите по-горе причини. За разлика от тях, дългосрочните кредити означават, че Вие като инвеститор, имате по-добра изчислимост и редовност на приходите си, но един недостатък е, че Вашият капитал ще остане неликвиден за по-дълъг период.

Моля, също обърнете внимание, че окончателният падеж на даден кредит може да се различава от първоначалния, понеже кредитите понякога могат да бъдат предоговорени или погасени предсрочно. Насърчаваме Ви да вземете предвид Bondora като дългосрочна инвестиция, когато използвате Portfolio Pro. По този начин също можете да се възползвате от ефекта на натрупването и да направите истински напредък към изграждане на Вашето състояние.

Макс. инвестиция за кредитополучател

Тази настройка определя максималната сума, която искате да инвестирате в отделен кредитополучател, тъй като той може да кандидатства за повече от един кредит чрез Bondora. Това не трябва да се бърка с възможността за задаване на максимална сума за офертата (по-късно ще обясним какво е това).

Ако за „Макс. инвестиция на кредитополучател“ зададете по-висока стойност от „Сума на офертата“, Portfolio Pro може да дава оферти по същия кредит няколко пъти. След това Вашата инвестиция в един кредит се разделя на няколко части. С други думи, аукционите получават повече от една оферта от Вас. Този подход със сигурност може да бъде от полза. Например, на по-късен етап е възможно на вторичния пазар да продадете отделни части, а не целия кредит. От друга страна, можете да кажете, че това Ви дава по-малка диверсификация като цяло.

Лихва

Понеже може да не искате да отпускате парите си под определен процент, това правило Ви позволява да посочите диапазон на лихвения процент за кредитите, в които искате да инвестирате. Задаването му не е задължително.

Не забравяйте да преглеждате раздела „Резюме“ на портфолиото от дясната страна на страницата си, ако сте задали това правило, тъй като броят налични кредити на месец може рязко да спадне. Колкото по-висок е лихвеният процент, толкова по-малко кредити ще бъдат на разположение и във времето ще бъдат направени по-малко инвестиции.

Лимит на портфолиото

Лимитът на портфолиото е максималната сума, инвестирана в портфолиото Ви. Тази сума не се отнася за целия Ви акаунт в Bondora, а за тази конкретна стратегия в Portfolio Pro, която създавате, и на която давате име. Прегледът на Portfolio Pro Ви позволява да следите колко пари вече е инвестирало портфолиото Ви. Това е точно тази сума, която можете да ограничите с тази настройка.

Задаването на това правило има смисъл, ако искате да инвестирате капитала си в Bondora с помощта на разнообразни стратегии и да ограничите тези стратегии до определена сума. Трябва да разглеждате това като форма на управление на риска в портфолиото си.

Размер на оферта

Размерът на офертата Ви позволява да зададете максимална сума за дадена позиция в портфолиото Ви. Най-малката стойност на оферта, която можете да зададете в Portfolio Pro, е €1. По-малки суми не се инвестират. Ако въведете по-висока сума на офертата (например €10), често се случва офертата на Portfolio Pro да е по-ниска от това (например €1), когато търсенето за даден кредит е високо. Това се случва, когато повече инвеститори предоставят оферта за същия заем, от с колкото може да се постигне по-високо разпределение за инвеститор.

Тъй като искаме да реализирате портфолио според избраната от Вас стратегия за риск-възвръщаемост, а не да се конкурирате с други инвеститори чрез ограничен достъп до конкретни кредити, в тези случаи офертите от €1 се изпълняват автоматично от Portfolio Pro. От Ваша страна не е необходима никаква допълнителна намеса.

Резервно парично салдо

Сумата, която заделите като резервни средства, няма да бъде инвестирана. Тя винаги ще стои в акаунта Ви в Bondora и е на Ваше разположение. Можете да използвате този резерв като обезпечение, за да теглите по банковата си сметка по всяко време, или можете да го използвате, за да купувате кредити на вторичния пазар. Ако по Вашия акаунт в Bondora има по-малко пари, отколкото избраното от Вас резервно парично салдо, Portfolio Pro няма да реинвестира в повече кредити, докато желаният резерв не бъде надхвърлен. В резултат, всяка сума в акаунта Ви в Bondora, която надвишава зададения резерв, ще бъде реинвестирана.

Причини да използвате Portfolio Pro

За да решите дали искате да използвате Portfolio Pro за инвестициите си, си струва да погледнете нашите други услуги; а именно Go & Grow, Портфолио мениджър и API.

Portfolio Pro

С Portfolio Pro вече имате много по-голям контрол върху видовете кредити, които ще са част от портфолиото Ви. Можете да го използвате, за да указвате редица критерии, което означава, че вече трябва да знаете какви филтри искате да настроите. Например, изберете държавата, в която искате да купите P2P кредити, кои рейтинги на Bondora бихте искали да включите, и кои продължителности на кредити предпочитате.

Подобно на Портфолио мениджъра, можете да зададете максималната инвестиция за кредитополучател, максималната сума на офертата, както и резервното парично салдо. В допълнение към това, можете да определите лихвения процент, който желаете за даден кредит, и лимита за портфолиото, до който трябва да функционира Portfolio Pro.

Също така, с тази услуга получаватe незабавен преглед на очакваната възвръщаемост всеки път, когато коригирате критериите си. Изпробвайте го - изберете и премахнете избора на различните полета, за да видите как се променя очакваната възвръщаемост, и изберете настройката, с която се чувствате комфортно. За повече информация прочетете ръководството за Portfolio Pro.

Използвайте Portfolio Pro, ако имате ясна представа какви кредити искате да имате в портфолиото си въз основа на статистиката, които сте проучили.

Go & Grow

Go & Grow работи толкова лесно, колкото (ако е не и по-лесно от) традиционните инвестиционни методи, като същевременно Ви дава впечатляваща възвръщаемост от 6,75%* на годишна база. Просто добавяте пари към акаунта си, след което можете да разглеждате и проследявате възращаемостта си на дневна база. Нещо повече, няма минимален срок за запазване на Вашата инвестиция, което означава, че можете лесно да закриете акаунта си. Звучи като за Вас? Има още.

От години има огромно инвеститорско търсене за продукт, който е прост, има надеждна нетна възвръщаемост и се предлага от сигурна платформа. Go & Grow отваря за света инвестициите между физически лица (P2P). Тя осигурява ключови предимства, които не се предлагат от нашите съществуващи продукти (Портфолио мениджър и Portfolio Pro). По-конкретно, тя се харесва на хората, които искат „безпроблемно“ инвестиране с ниско ниво на риск, по-бърза ликвидност и автоматизирани функции.

Go & Grow е за мечтателите. Когато създавате нов Go & Grow акаунт, трябва да зададете цел и предназначение. Целта на Вашата инвестиция може да бъде голям разход като сватба или нова кола (Вие сте късметлии!), пътуване около света, ранно пенсиониране или нещо напълно уникално. Нашата функция за задаване на цел е за да Ви помогне да определите колко пари искате да натрупате и до коя дата. Go & Grow ще Ви държи в течение, независимо дали сте на път да постигнете целта си или сте изостанали.

Използвайте Go & Grow, ако сте нови в P2P, ако искате бърза ликвидност и надеждна нетна възвръщаемост.  

Портфолио мениджър

Портфолио мениджър е полуавтоматизирана услуга, която Bondora предлага за закупуване на инвестиции в персонални кредити. Не са Ви нужни никакви предварителни познания, за да я използвате, защото можете да настроите всичко с няколко кликвания и да започнете веднага без никакви притеснения.

Можете да персонализирате нивото на риск в портфолиото си чрез коригиране на плъзгача риск-възвръщаемост. Лесно е! Ако вече сте депозирали средства по акаунта си в Bondora, Портфолио мениджър започва да инвестира веднага.

Използвайте Портфолио мениджър, ако инвестирате с дългосрочна перспектива (напр., пет години), ако искате да започнете бързо и лесно и не искате да се притеснявате за фините детайли.

API

API Ви дава възможност за достъп до различни точки с данни за кредитополучателите още по-подробно, отколкото Portfolio Pro, и да вземете инвестиционните си решения въз основа на тях. Можете да включите полета като приходи и задължения, заетост, възраст, образование и други в своя процес по избор на кредит. По този начин можете да реализирате своя собствена индивидуална инвестиционна стратегия.

За да използвате API, ще Ви трябват напреднали умения по програмиране и подробен план за това кои от многобройните точки с данни трябва да са свързани с Вашата уникална стратегия. API се използва от около 1% от нашата обща база от инвеститори.

Имате ли други въпроси?

Надяваме се, че това ръководство е отговорило на повечето от въпросите Ви. Ако все още не сте сигурни, моля, свържете се с нас чрез нашата страница за поддръжка и ще се свържем с Вас възможно най-скоро. Екипът за връзки с инвеститорите се радва да Ви предостави първокласно клиентско обслужване на английски, немски и естонски език.

Започнете пътешествието си с Bondora днес

С кликването върху „Присъединете се сега“ се съгласявате с нашите общи условия

С кликването върху „Присъединете се сега“ се съгласявате с нашите общи условия

С кликването върху „Регистрация“, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване.
С кликването върху „Вход“, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване.