Какво представлява Вторичният пазар?

Също можете да получите заеми от вторичния пазар! Поради редица причини, инвеститорите използват Вторичния пазар на Bondora за обмен помежду си на кредитите, които предходно са придобили чрез Портфолио мениджър, Portfolio Pro, ръчно инвестиране или API. Ако искате да продадете кредити от портфолиото си или да ги купите от други хора, правилното място е Вторичният пазар.

Ако мислите да инвестирате ръчно чрез Вторичния пазар, вместо да използвате другите ни опции, моля, бъдете наясно, че това е високорискова стратегия, която често води до по-ниска нетна възвръщаемост (и дори до загуби). По-долу ще Ви преведем през наличните за Вас опции и функции и на какво трябва да обърнете внимание.

Причини да използвате Вторичния пазар

Вторичния пазар има изобилие от интересни функции за различни предназначения. Може да поискате да продадете просрочени кредити от портфолиото си или може да преследвате стратегия, която изисква много специфични филтри. За да Ви дадем един пример - в Bondora има малък брой инвеститори, чиято стратегия е да закупуват просрочени кредити на много ниска цена, с план да извлекат ползи по-късно, когато кредитите генерират парични потоци от събирания. Тази стратегия изисква много търпение и нерви, затова не е подходяща за всеки. Това е изключително високорискова стратегия - не бихме я препоръчали, освен ако не знаете със сигурност какво правите.

Разбира се, дейностите на Вторичния пазар могат да са забавни. Въпреки това, не можем да потвърдим, че високо ниво на ангажираност и проучвания ще доведат до по-висока възвръщаемост от тази чрез автоматизираните ни услуги. Средно, възвръщаемостта за инвеститорите, които са много активни на Вторичния пазар, не е конкурентна с тази на пасивните инвеститори, които са купили кредитите си чрез Портфолио мениджър или Portfolio Pro. Да не говорим за тези, които инвестират чрез Go & Grow. Нещо повече, ръчното инвестиране отнема значително повече време, защото е вероятно да проверявате много кредити поотделно. Преди да започнете, помислете за това и преценете дали си заслужава времето.

Също можете да планирате изцяло да ликвидирате портфолиото си в Bondora и затова да искате да продадете всичките си кредити. Можете да използвате Вторичния пазар, за да направите това. Все пак, ако имате много кредити, тази задача може да отнеме повече време. Най-бързият начин е да използвате една от другите ни услуги, което ще улесни задачата. Това включва Портфолио мениджър и Go & Grow. Портфолио мениджъръ може автоматично да продава кредитите Ви на Вторичния пазар, без да се налага Вие да вършите цялата подготвителна работа. Моля, прочетете раздела „Продаване на кредити“ в ръководството за Портфолио мениджър за повече информация за това. С Go & Grow не продавате кредитите си на други инвеститори, а на Bondora, и можете веднага да изтеглите сумата, след като приемете нашата оферта.

Моля, обърнете внимание, че продаването на кредити преди падежа често води до загуба на лихва или капитал.

Вторичен пазар

Разликата с другите наши инструменти

Вторичният пазар значително се различава от другите наши автоматизирани или полуавтоматизирани услуги за закупуване на P2P кредити; той със сигурност отнема най-много време от всички. С изключение на няколко предварително зададени настройки, които можете да зададете при продажбата на инвестициите си, тук нищо не се случва автоматично. Трябва да купувате всеки заем ръчно. Ето защо, участието на Вторичния пазар изисква много по-голяма активност от Вас. Заедно с потребителите на API, на Вас също са Ви нужни най-много умения, за сте успешни. Както беше споменато по-горе, увеличен времеви период не е равен на по-висока възвръщаемост.

Купуване на кредити и портфолия

На Вторичния пазар в Bondora можете да купувате както индивидуални кредити, така и цели портфолия. Ако искате да купите портфолия, вижте „Показване на портфолия“ в горния десен ъгъл.

След това разгледайте кредитите за офертите, които отговарят на критериите Ви. По-късно в това ръководство ще Ви дадем някои съвети, в случай, че все още не сте сигурни какво да търсите при избора. В десния край на всяка линия ще видите символ на пазарска количка. Ако кликнете върху него, все още не сте купили кредита или портфолиото. Ще трябва да потвърдите покупката си и новите договори, за да завършите покупката. Всички позиции в количката за пазаруване са запазени, но не са обвързани с Вас.

Продаване на кредити

За да продадете кредитите си, преминете към раздела Инвестиции в главното меню. От дясната страна на всеки ред ще намерите опцията за настройки за продажба на кредитите Ви. Трябва само да въведете процент в колоната „Отстъпка / надценка“ за кредитите, които искате да продадете с надценка или отстъпка. Въведете отрицателна числова стойност, ако искате да продадете кредита по-евтино с отстъпка и въведете положително число, ако искате да го продадете с надценка.

Очакваният приход се изчислява автоматично. XIRR ще бъде изчислена и показана по-късно, когато офертата Ви бъде публикувана на Вторичния пазар. За да направите това, първо поставете избраните от Вас кредити в количката за пазаруване и потвърдете продажбите си още веднъж, като кликнете върху „Продай всички“ по-горе.

В следващия прозорец ще видите Вашия списък с продажби, който е резюме на всички кредити, които искате да продадете. След това можете да посочите потребител в Bondora, на когото бихте искали директно да продадете кредитите. Също така, можете да укажете, че искате да отмените продажбата веднага щом се получи плащане по конкретния кредит, а също и когато планът за плащане бъде разсрочен. По същество, това Ви дава известна увереност, че ако кредитополучателят (който в момента е закъснял с плащането) започне отново да извършва плащанията си, няма да загубите пари, като продадете инвестицията си в кредита.

В същия прозорец можете да укажете, че всички избрани кредити трябва да бъдат събрани и продадени като портфолио. Просто поставете отметка до „Продай като портфолио“, след което имате възможност да зададете цена на портфолиото, ако решите. Тогава купувачите ще трябва да закупят всички Ваши кредити в един пакет на определената цена.

Преглед

Важни критерии като рейтингът в Bondora, лихвеният процент, статусът на кредита, бъдещите планирани плащания и разходите могат да се видят в раздела за преглед. Това е за да можете да получите бърза и приблизителна представа за кредитите, които се предлагат.

За по-задълбочен преглед на индивидуалните кредити, както при собствените Ви инвестиции, можете или да кликнете върху кредита, за да видите повече информация за кредитополучателите, техните приходи и разходи, проблеми с плащанията и графика за кредита, или можете да разширите своя преглед с допълнителни функции чрез колелото за настройките в горния десен ъгъл на страницата.

Можете да получите достъп до повече информация, като задържите курсора на мишката над конкретни критерии.

Цена и бъдещи планирани плащания

Цената е предложената оферта от продавача, която ще трябва да платите, когато решите да закупите кредит. Тя се състои от непогасената главница, която кредитополучателят трябва да плати, включваща приложената надценка или отстъпка. Надценките и отстъпките се определят единствено от продавача. Като цяло, надценки се добавят, когато кредитът се погасява в срок от надежден кредитополучател и се очаква кредитът да продължи да генерира добра възвръщаемост за собственика на инвестиционния дял. От друга страна, кредити могат да се предлагат с отстъпка, ако от страна на кредитополучателя е имало нередовни плащания.

Като проверите процента в скобите след цената можете да видите дали кредитът се предлага с надценка или отстъпка. Ако е положително число, тогава е била приложена надценка, а когато видите отрицателно число, кредитът се предлага с отстъпка. Ако очакваната стойност е 0%, кредитът ще бъде продаден на номинална стойност. За да купите кредита, трябва да платите точната сума на главницата, която кредитополучателят трябва да изплати по индивидуалния кредит.

Преди да купите каквито и да е кредити, трябва да проверите дали бъдещите плащания са по-големи от исканата цена. В противен случай ще платите повече, отколкото ще получите обратно (включително с лихвите). Въпреки че нямат смисъл за купувача, от време на време се правят такива оферти. Следователно, разликата между разходите и бъдещите плащания вече е много важен индикатор за това дали офертата може да е добра сделка за Вас.

След това трябва да получите по-подробен преглед за кредита, например като погледнете по-детайлно просрочената главница и начислените лихви и такси за закъснение.

XIRR

Изчислението на XIRR е разширената вътрешна норма на възвръщаемост, която Ви позволява да видите каква възвръщаемост можете да спечелите през оставащия срок на кредита. Ако числото е зелено и положително, това показва възможна печалба в дългосрочен план; ако е отрицателно, показва възможна загуба. Все пак, преди да вземете предвид XIRR като единствен фактор при вземането на решение, трябва да разгледате поведението на кредитополучателя при плащанията. Може би ще видите нов кредит, който (естествено) има висока очаквана възвръщаемост, но наскоро е имал пропуснато плащане. В този случай от Вас зависи да оцените доколко вероятно е да бъде изплатен.

XIRR взема предвид датата на отпускане на кредита и сумата, датите на погасяване и сумите, както и салдото по главницата според първоначалната дата на изплащане. В това изчисление, просрочените плащания по главницата са отписани веднага. За просрочени заеми има шанс да спечелите по-голяма възвръщаемост от прогнозираната чрез това число. Не са направени никакви обезпечения за бъдещи загуби и само получените (не начислени или планирани) лихвени плащания са взети под внимание.

Кредитен рейтинг и статус

Кредитният рейтинг е цифрова скала на поведението на кредитополучателя относно плащанията. Той е класифициран по скала от 500 до 1000 и предоставя преглед на поведението при плащане през последните три години. Колкото повече време е изминало от проблеми с плащането, толкова по-голямо е числото, като 1000 означава, че до момента не са били съобщавани никакви проблеми с плащания. Задръжте курсора на мишката над заглавието за кредитния рейтинг, за да проверите какво означава всяко от числата.

Статусът показва текущият статус на плащане на кредита. Текущите кредити са в зелено, просрочените кредити са в оранжево (1-74 дни), а кредитите в неизпълнение са в червено (над 75 дни).

Показване на още критерии в прегледа

Ако критериите, които виждате в прегледа, не са достатъчни, можете да го разширите чрез колелото с настройките в горния десен ъгъл на страницата.

По подразбиране ще виждате функции като рейтинга на Bondora, статус, просрочената главница и разходите. Колелото с настройките Ви позволява да добавяте много интересни функции и критерии, като например етапа на възстановяване, датите на разсрочване, възрастта и пола на кредитополучателя, разходите за обслужване на кредита и още много.

Функция за търсене

На пръв поглед тя може да изглежда незабележима, но това е мощен инструмент, който може да Ви помогне ефективно при намирането на кредитите, които търсите. Можете да филтрирате цялостното предлагане на Вторичния пазар по множество критерии. Ако в прегледа не можете да намерите филтъра, който търсите, изберете още в долния ляв ъгъл. Ако е необходимо, можете да запишете своя филтър, за да не се налага да запомняте и да въвеждате всичко наново при следващото си търсене.

Функцията за търсене предлага друга много удобна функция, която понякога може да бъде пренебрегвана. Ако продавате кредитите си на Вторичния пазар и искате само да бъдат показани, изберете „Да“ в опцията „Показване на моите елементи“. Ако търсите атрактивни оферти и искате да избегнете показването на кредитите, които продавате, изберете „Не“ и ще виждате само оферти от други инвеститори.

Имате ли други въпроси?

Надяваме се, че това ръководство е отговорило на повечето от въпросите Ви. Ако все още не сте сигурни, моля, свържете се с нас чрез нашата страница за поддръжка и ще се свържем с Вас възможно най-скоро. Екипът за връзки с инвеститорите се радва да Ви предостави първокласно клиентско обслужване на английски, немски и естонски език.

Започнете пътешествието си с Bondora днес

С кликването върху „Присъединете се сега“ се съгласявате с нашите общи условия

С кликването върху „Присъединете се сега“ се съгласявате с нашите общи условия

С кликването върху „Регистрация“, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване.
С кликването върху „Вход“, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване.