2017. aastal oli kõrgeim taastumismäär Soomes

Turg ja hinnastamine

Tere tulemast lugema selle kuu blogipostitust võlamenetlusprotsesside taastumismäärast. Järgnevalt vaatame, mitu protsenti põhiosast ja intressist saadi võlamenetlusest tagasi aastatel 2014–2017.

recovery-rate-yearly-may-2018-en

Miks näitab 2017. aasta kõige madalamat taastumismäära?

Esiteks taastumismäär on alates 2014. aastast kergelt langenud. Siiski tuleb märkida, et äsja lõppenud aasta näitab peaaegu alati madalaimat taastumismäära. Selle põhjuseks on, et laen liigub alles läbi kolmeastmelise tagasimakseprotsessi ega tekita laenuandjale veel rahavoogu või on alles hiljuti seda tegema hakanud.

2014.–2017. aastal saadi võlamenetluse kaudu 5 989 795,25 €. Eelmise kuuga võrreldes on olnud 3,24%-line kasv.

2017. aastal oli kõrgeim taastumismäär Soomes

recovery-rate-year-country-may-2018-et

2017. aastal saadi võlamenetlusest tagasi kõige rohkem raha Eestis: kokku 485 862,07 €, mida oli võrreldes eelmise kuu absoluutsummaga 13,5% rohkem. Siiski on kõrgeim taastumismäär jätkuvalt Soomes: 46,05% ja kogusummas 343 385,09 €. Juhime tähelepanu, et see statistika muutub järgnevate kuude jooksul, selle põhjustest räägime järgmises alapunktis.

Ajalooliselt on taastumismäärad olnud Eestis alati kõrgeimad. Võtkem näiteks 2014. aasta, mil taastumismäär oli 79,7% ja tagasi saadi tohutu summa: 976 405,55 €. Vaadates tagasi 2017. aastale, võib näha, et taastumismäär suureneb Eestis iga aastaga, kuna rahavoo tekkimiseks on rohkem aega.

Miks on taastumismäär erinev eelmise kuu omast?

Kui kuu või aasta lõpeb, tekib investoritele endiselt rahavoog ajast, kui laen välja anti. Näiteks võib siiani igakuist rahavoogu tekitada laen, mis läks võlamenetlusse aastal 2014. Muutuste kajastamiseks kogutakse ja värskendatakse seetõttu pidevalt andmeid.

Mis juhtub, kui laenuvõtja ei tee enam tagasimakseid?

Hiljuti avaldasime oma kolmeastmelise sissenõude- ja võlamenetlusprotsessi, mis selgitab täpselt, mis juhtub, kui laenuvõtja ei tee oma igakuist tagasimakset.