2020. aasta esimene kvartal ületas eesmärke

Turg ja hinnastamine

Bondora portfellide tootlus püsis enam-vähem möödunud kuu tasemel, mis on märk stabiilsusest. Tootlusmäär oli küll pisut väiksem (ehkki vähem kui üks protsent), ent viimase seitsme kvartali tootlused ületavad endiselt eesmärke. 2020. aasta esimese kvartali tootlused on kõrgemad kui 2019. aasta neljandas kvartalis.

Vaatamata rasketele majandusoludele ületavad Bondora portfellide tootlused oma eesmärke.
Vaatamata rasketele majandusoludele ületavad Bondora portfellide tootlused oma eesmärke.

Nagu ikka on tootlust illustreerivas tabelis ära toodud teatud ajaperioodil väljastatud laenude arv riigiti. Oranž tähistab vähem kui 50, sinine 51-200 ja valge rohkem kui <50 loans, Blue 51-200, and White >200 laenu.

Aastane tootlus

Eesti taastumismäärad tõusid juulis 0,5%. Teistes laene väljastavates riikides oli aga märgata langust. See on tingitud ajutisest laenude väljastamise peatamisest Hispaanias ja Soomes, eesmärgiga säilitada ebakindlatel aegadel stabiilsus. Sellegipoolest on portfellide tootlus hea. Vaatamata pausile olid Hispaania tootlused 9,4% eesmärkidest kõrgemad. Ka Eestis on kõik endiselt hästi ning tootlused 7,4% eesmärkidest kõrgemad.

Bondora Portfolio Performance Yearly Jul 2020

Kvartali tootlus

Juuli jätkab viimase seitsme kvartaliga sarnaselt positiivsete ja ootust ületavate tulemustega. Kuigi kõigi viimase kahe aasta kvartalite tootlused vähenesid, oli langus väiksem kui üks protsent ning lõpptulemus endiselt eesmärgist kõrgem. Jätkuvalt on kõige kõrgem 2019. aasta teise kvartali tootlus (22,2%), mis on nii olnud juba viimased kaks kuud. Teisel kohal on 2020. aasta esimene kvartal, mis ületab eesmärki 5%. 2019. aasta teise kvartali tootlus ületab eesmärki 7,3%.

Bondora Portfolio perf quarterly July 2020

Soome

Soome tulemused olid võrreldes möödunud kuuga 0,76% madalamad, mis on oluline muutus võrreldes möödunud kuu 53,2% langusega. Nagu varem mainitud, on see tingitud ajutisest pausist laenude väljastamises ja see on ootuspärane. Graafikus olevatest C- ja E-reitinguga laenudest teenis paremat tootlust viimane – 14,07% on vaid 0,03% eesmärgist madalam.

Bondora Portfolio Performance Finland July 2020

Eesti

Eesti tootlusmäärad langesid 0,5%, mis võrreldes möödunud kuu 4,6% langusega on positiivne. Eesti laenudel läheb endiselt hästi. Taas väljastati HR-reitinguga laenusid ning nende osakaal viimases kahes kvartalis on olnud vastavalt 29,2% ja 31,8%. Mõlemad kvartalid ületavad eesmärke oluliselt. AA-reitinguga laenude kategooria on ainus, mille tootlused 2020. aasta esimeses kvartalis eesmärkidest madalamad, aga sedagi vaid 0,5%. Teised ületavad kõik eesmärke pigem rohkem kui vähem.

Bondora Portfolio Performance Estonia July 2020

Hispaania

Hispaania laenuportfellide tootlus on endiselt tubli ja kõigi kategooriate tootlus eesmärkidest kõrgem. Seda vaatamata väikesele langusele võrreldes möödunud kuuga. D-, E- ja F-reitinguga laenukategooriad on endiselt kõige kõrgema tootlusega kategooriad Hispaanias. Varasemate andmete põhjal on tootlus tavaliselt kõige kõrgem HR-reitinguga laenudel, mis samuti ületavad eesmärke enim.

Bondora Portfolio Performance Spain July 2020

Võtmepunktid:

  • Portfellide tootlus on vaatamata Hispaania ja Soome laenude väljastamises tekkinud pausile stabiilne
  • Eesti laenude tootlus püsib heal tasemel
  • Vaatamata väiksele langusele juulis, ületavad viimase kahe aasta tootlused eesmärke