2020. aasta tootlus tõusis tänu Hispaanias väljastatud laenudele

Turg ja hinnastamine

Tavaliselt väheneb portfellide tootlus aja jooksul, sest järjest rohkem tekib võlas makseid. Novembris see aga ei kehtinud ning võrreldes oktoobriga olid kõik tootlusmäärad novembris kõrgemad. Seda peamiselt tänu Hispaanias väljastatud laenudele, hoolimata Eesti laenude tootluse väikesest langusest. 

Nagu ikka on tootlust illustreerivas tabelis ära toodud teatud ajaperioodil väljastatud laenude arv riigiti. Oranž tähistab vähem kui 50, sinine 51-200 ja valge rohkem kui 200 laenu piiri.

2020. aasta taastumismäärad tõusid tänu Hispaanias väljastatud laenudele.
2020. aasta taastumismäärad tõusid tänu Hispaanias väljastatud laenudele.

Aastane tootlus

2020. aasta üldine tootlus kasvas 17,5% pealt 17,9% peale ja on nüüd pea 5% kõrgem kui tema 12,8% eesmärk. Samuti tõusid kõigi viimase viie aasta tootlused. Enim tõusis neist 2019. aasta tootlusmäär, mille väärtus oli 19,2% ehk 3,1% rohkem kui oktoobris. 

2020. aasta määra tõus tuleneb peamiselt Hispaania laenudest, kus tootlus oli sel kuul 25,5%, möödunud kuul 20,8%. Ka Soome laenude tootlusmäär kasvas 1,1% ja oli 13,1%. Samas langes Eesti laenude tootlusmäär 1,3% ja oli novembris 18,6%.

Aastane tootlusmäär novembris
Aastane tootlusmäär novembris

Kvartali tootlus

Nii käesoleva aasta esimese kui teise kvartali tootlus oli 17,9%. See tähendab 7,6% langust teises kvartalis ja 1,2% tõusu esimeses. Kvartali tootlus ületas eesmärke igas möödunud kvartalis, sealhulgas ka 2018. aasta kolmandas. Parim oli tootlusmäär 2019. aasta teises kvartalis, mil see oli 23% ehk koguni 8,1% üle oma eesmärgi.

Kvartali tootlus novembris
Kvartali tootlus novembris

Soome

E-reitinguga Soome laenude tootlus kasvas 2020. aasta esimeses kvartalis ja oli 14,1%, mis on veidi rohkem kui seatud eesmärk. Sama võib öelda 2019. aasta kolmanda kvartali kohta, mil tootlus tõusis 14,5%. C-reitinguga laenude tootlusmäär oli samuti kõrgem ja 5,5%, kuid jäi sellegipoolest oma 9,5% eesmärgile alla. C-reitinguga laenude tootlus on viimased kuus kvartalit eesmärki ületanud ning oli kõrgeim ehk 13,8% 2019. aasta kolmandas kvartalis. 

Soome portfelli tootlus novembris
Soome portfelli tootlus novembris

Eesti

2020. aasta teises kvartalis langesid Eesti tootlusmäärad igas kategoorias. Eesmärgist madalamad olid aga vaid A-reitinguga laenud.  F-reitinguga laenud ületasid eesmärki kõige rohkem ning nende tootlus oli 28,7%. Esimese kvartali A-reitinguga laenude (9,5%) ja F-reitinguga laenude (21,9%) tootlus oli kõrgem kui oktoobris. Teised kategooriad sel kuul sama edukad ei olnud. 

Eesti portfelli tootlus novembris
Eesti portfelli tootlus novembris

Hispaania

Viimased Hispaanias väljastatud laenud pärinevad 2020. aasta esimesest kvartalist. Sellegipoolest oli sealsete laenude tootlus igas reitingukategoorias kõrgem. F-reitinguga laenud ületasid eesmärki 14,9%-ga, HR-reitinguga laenud oma 2020. aasta esimese kvartali eesmärki 15,0%. Ainus negatiivse tootlusmääraga laenukategooria viimasel kolmel aastal on olnud 2019. aasta esimese kvartali E-reitinguga laenud, mis saavutasid sel kuul samuti positiivse tulemuse ja tõusid -2,0% pealt novembris 0,6% juurde. 

Hispaania portfellide tootlus novembris
Hispaania portfellide tootlus novembris

Võtmepunktid 

  • Kõik viimase viie aasta tootlused olid novembris kõrgemad. 
  • Kahe viimase kvartali tootlusmäärad olid mõlemad 17,9%.
  • Kõige suurem oli muutus Hispaania tootlusmäärades, mille 2020. aasta tootlus oli 25,5%.
  • Pärast tõusu viimasel kuul langesid Eesti tootlusmäärad igas kategoorias.