5 asja mida sa peaksid teadma ühisrahastus-platvormidest

Bondora uudised

Ühisrahastus (ingl Peer-to-Peer või P2P) on finantsmaailmas suhteliselt uus varaklass, mis on hakanud vedu võtma alles viimase kümnendi jooksul. Viimase viie aastaga on ühisrahastusplatvorme plahvatuslikult juurde tulnud, pakkudes erinevaid investeerimisvõimalusi, tulumäärasid, ärimudeleid ja varasid, millesse investeerida. Olles alternatiivses finantsmaailmas alles lapsekingades, on ühisrahastusplatvormid sillutanud teed ausale ja konkurentsivõimelisele turule, mis pakub väljakutseid traditsiooniliselt monopoolsetele suurpankadele.

Bondora-5-things-about-Peer-to-Peer-lending

Pangandusmaailm on läbinud suure muutuse, kus igaüks võib nüüd saada laenuandjaks ja teenida sel viisil ahvatlevat intressitulu, mis varem polnud võimalik kellelegi väljaspool traditsioonilisi finantsasutusi.

Vaatame üle viis punkti, mida peaksid teadma ühisrahastusest, ükskõik, kas oled täiesti algaja või selles vallas juba kogenud.

1. Investeerimisviisid

Need on iga platvormi puhul erinevad, aga üldiselt saab investeerimisviisid jagada kolmeks. Neist esimene on automaatne või hallatud viis, kus sa saad sisuliselt ainult klõpsata nupule „Alusta” ja platvorm teeb ülejäänu sinu eest. Mõni platvorm pakub seda võimalust kasutades ka teatud valikuid, näiteks millist riski soovid võtta ja milline on sinu netotootluse siht.

Teist investeerimisviisi saab liigitada kui manuaalset/poolmanuaalset, mis tähendab, et sa võtad juhtimise enda kätte ja määrad klientuurile teatud kitsendused, mis lasevad sul kujundada oma investeerimisvalikuid nii, et need vastaksid sinu kriteeriumitele. Mõned väidavad, et see viis võib olla pikema aja jooksul tulutoovam, kuid see sõltub täielikult isiklikest valikutest.

Kolmas ja kõige vähem levinud viis on investeerida API kaudu. Tuleb öelda, et see sobib ainult tehnilise taustaga investoritele või neile, kellel on väga palju aega, et õppida, kuidas ehitada üles oma API.

2. Järelturg

Enamikul platvormidest on praeguseks olemas järelturg. Et selgitada, kuidas see töötab, kasutame näitena investeerimist tagatiseta laenudesse. Kui sa investeerid ühte laenu, võib see laenuvõtjale olla välja antud 36 kuuks. Laenuvõtja teeb iga kuu tagasimakseid, mille hulka kuuluvad põhiosa ja intress ning 36 kuu möödudes (eeldusel, et kõik maksed on tehtud) on laen tagasi makstud ja investor on saanud lisaks intressile tagasi ka algse põhiosa.

18 kuu möödudes võib investor otsustada, et ta tahab oma investeeritud raha välja võtta ja seda muul otstarbel kasutada. Sellisel juhul peaks investor panema oma osa selles laenus järelturule müüki ning seejärel saab teine investor selle sealt osta. Pikema selgituse selle kohta leiad siit.

3. Erinevad varaklassid

Kuigi ühisrahastust võib vaadata kui omaette varaklassi, pakuvad ühisrahastusettevõtted tavaliselt täiesti erinevaid ja sõltumatuid investeerimisvõimalusi. Näiteks pakub Bondora võimalust investeerida ainult tagatiseta laenudesse, mida üksiklaenuvõtjad kasutavad mitmesugustel põhjustel, näiteks kodu renoveerimiseks või ühekordseks suuremaks väljaminekuks.

Teised platvormid võivad aga pakkuda võimalust investeerida ainult kinnisvarasse, kus sinu investeering liidetakse teistega, et rahastada ühte suurt investeeringut kortermaja ehitamiseks või arendusprojektiks. Mõni platvorm pakub isegi võimalust rahastada ärilaenu juba olemasoleva tuntud ettevõtte või start-up-i jaoks.

4. Tootlusmäär ja tasud

Sõltuvalt eespool mainitud varaklassidest, võib neil olla otsene seos oodatud intressimääraga, mida sa loodad saada. Oodatava tootluse vahemik võib olla 4–20%; see varieerub ühisrahastusplatvormide puhul märkimisväärselt ja võib sõltuda sellest, kui pikaks ajaks sa soovid investeerida.

Mõned platvormid võivad nõuda haldustasusid, et sa saaksid nende kaudu investeerida, teised võivad jällegi seda tasu nõuda alles siis, kui teed väljamakse. Otsustades, kui palju ja millistesse platvormidesse investeerida, oleks hea moodustada kuludest ja tuludest tervikpilt, kuna igal platvormil on oma oodatav netotootlus ja tasukriteeriumid.

5. Kolmandad osapooled

See punkt pole investori jaoks ilmselt nii tähtis, kui on eelmised, kuid siiski on hea omada kogu teavet ja teha teadlik otsus, kui tuleb valida, kuhu oma raha paigutada. Kõige tavalisemate tingimuste puhul on ühisrahastuses kaasatud kaks osapoolt: sina (laenuandja või investor) ja laenuvõtja.

Platvorm võib otsustada jagada oma laenuvõtjaga seotud toiminguid kolmandale osapoolele, kes leiab investorile kliendi, kes tahab laenu võtta. Teisel juhul võib ettevõte leida laenuvõtjad ise ning seejärel otsida suuremaid institutsionaalseid investoreid, kes neid laene rahastaksid.
Bondoras on mõlemad osapooled n-ö majasisesed, mis tähendab, et meil on oma laenuvõtjad ja investorid ning vaid ligi 5% investeeringutest tuleb institutsionaalsetelt investoritelt. Üldiselt laseb see meil keskenduda tootearendusele, mis on kasulik nii meie investoritele kui ka laenuvõtjatele.

Kokkuvõtteks

Nüüd, kui sul on teada viis kõige tähtsamat punkti ühisrahastusplatvormide kohta, vaata põhjalikumalt üle need platvormid, kuhu sa juba investeerid. Kui oled täiesti algaja, siis alusta sellega juba täna.