92% koguinvesteeringutest Hispaanias koosneb F- ja HR-reitinguga laenudest

Statistika ja andmed

Tere tulemast lugema veebruarikuu riigipõhist ülevaatepostitust, kus anname detailse ülevaate tehtud investeeringute jagunemisest ja huvitavast statistikast päritoluriikide kohta. Kui sa pole veel jaanuarikuu postitust lugenud, saad seda teha siin. Veebruaris investeeriti meie platvormi kaudu kokku 3 151 515 €, mida oli võrreldes jaanuariga 11% vähem. Selle postituse kirjutamise hetkel oli Bondoras kokku 34 256 investorit.

Laenude päritolu riigiti

Kuigi riikidepõhine investeeringute jagunemine oli eelnevate kuudega sarnane, olid seal siiski mõned väiksed erinevused. Eestil on endiselt investeeringutes suurim osa: 60,68%, kuid see number on vähenenud võrreldes jaanuariga, mil see oli 63,5% ning detsembriga, mil see oli 65,29%. See-eest on aga Soomes investeeringute osakaal kuust kuusse tõusnud: detsembris oli see 25,23%, jaanuaris 28,40% ning veebruaris 31,06%.

Samade kuude jooksul on Hispaania osakaal muutunud vaid 1,39% ning jäi veebruaris 8,27% juurde. Kui Eestis on keskmine intressimäär alates detsembrist tõusnud vaid 0,38%, on see aga Soomes tõusnud 3,63%, mis võiks investoritele anda põhjuse paigutada rohkem raha Soome laenudesse.

origination-share-country-february-2018-et

Jagunemine riskireitingute, riikide ja summade järgi

Allpool olev tabel näitab laenude keskmist kaalutud intressimäära ja kogusummat ning jagunemist päritoluriikide ja riskireitingute järgi.

  • Investeeringutes oli suurim osa C-reitinguga laenudel, mida oli kokku 19,07% koguinvesteeringutest. Sellele järgnesid kohe D-reitinguga laenud, mida oli kokku 18,71%.
  • HR-reitinguga laenude osakaal oli kõige väiksem: 2,30% koguinvesteeringutest. Veidi rohkem oli AA-reitinguga laene: 2,55%.
  • Soomes oli koguinvesteeringutest suurim osa F-reitinguga laenudel: 46,52%, mida oli võrreldes jaanuariga 10,81% rohkem.
  • Kõiki riskireitinguid arvestades on kõikide juhtude puhul madalaim intressimäär Eestis.
  • Kõige madalamat intressimäära (10,18%) kõikide riikide hulgas nähti Eestis AA-reitinguga laenude puhul.
  • 91,7% koguinvesteeringutest Hispaanias koosneb F- ja HR-reitinguga laenudest; eelmisel kuul oli see number 78,3%.

origination-share-country-rating-february-2018-et

Milliseid järeldusi saad Sa nende andmete põhjal veel teha? Jäta allapoole kommentaar ja anna meile nendest teada.