API kaudu tehtud ostud tõusid 36% – järelturu statistika

Turg ja hinnastamine

Tere tulemast lugema blogipostitust märtsikuu järelturu statistikast. Hiljuti rääkisime kõige levinumatest meetoditest, mida kasutatakse graafikus olevate, viivises ja võlas olevate laenude ostmiseks ning kas need tehingud tehti juurdehindlusega, allahindlusega või nimiväärtusega.

Allpool anname samasuguse ülevaate 2018 märtsikuu statistikast.

Kogumaht

secondary-market-stats-totals-april-2018-et

Märtsis osteti järelturult laene kogusummas 736 426,89 €, võrreldes eelmise kuuga oli tõus umbes 7%. Kuigi laenude ostmiseks kõige populaarsemate meetodite järjekord ei muutunud, oli võrreldes eelneva kuuga siiski mõningaid erinevusi kogusummas ja jagunemises. Märtsis tõusis käsitsi tehtud investeeringute osakaal peaaegu 3% võrreldes veebruariga, kuigi järelturu koguosakaal langes 1%, jõudes 32%-ni. Sarnaselt sellele tõusis ka API kaudu ostetud investeeringute hulk järelturul 36% ja kuu koguosakaal tõusis 25%-ni. Vastavalt käsitsi ja API kaudu ostetud investeeringute suurenemisele vähenes portfellihalduriga tehtud tehingute hulk üle 6% ning moodustab umbes 43% koguosast.

Graafikus olevad laenud

secondary-market-stats-current-april-2018-et

Nagu eelmistel kuudelgi, on portfellihaldur endiselt juhtpositsioonil, kui ostetakse graafikus olevaid laene nimiväärtusega. Teisalt olid aga tehinguid käsitsi teinud investorid kõige edukamad, ostes graafikus olevaid laene allahindlusega. Lisaks sellele ostsid investorid käsitsi 110 284 € väärtuses graafikus olevaid laene juurdehindlusega, võrdluseks API kaudu osteti neid aga 65 155,02 € väärtuses. Kuigi sisuliselt ei ole portfellihalduri tööriistale mingite laenude puhul antud prioriteeti, on see väga kiire ja endiselt kõige populaarsem investeerimismeetod kõikide Bondora klientide seas. Tuletame meelde, et mitte ühelegi meetodile (sh portfellihaldurile) ei ole antud prioriteeti ning ükski ei põhine investori portfelli suurusel.

Viivised olevad laenud

secondary-market-stats-overdue-april-2018-et

Märtsis tõusis järelturult ostetud viivises olevate laenude kogusumma 18%. Enamik sellistest tehingutest tehti käsitsi ja allahindlusega.

Võlas olevad laenud

secondary-market-stats-defaulted-april-2018-et

Kokkuvõttes vähenes järelturult ostetud võlas olevate laenude arv märtsis üle 10% võrreldes eelneva kuuga (ja veel rohkem võrreldes jaanuari ja detsembriga). Kõige tähelepanuväärsem muutus märtsis seisnes juurdehindlusega ostetud laenude summas: veebruaris oli see 5589 €, samas kui märtsis vähenes see 32,56 €-ni, sealjuures tehti pea kõik tehingud käsitsi. Umbes 99% võlas olevaid laene osteti API kaudu ja allahindlusega. Vaid väike osa investoritest kasutab ainulaadset strateegiat, kus ostetakse võlgnevusega laene märkimisväärse allahindlusega, lootuses saada kasu kohe, kui võlamenetlus- ja sissenõudeprotsess hakkab tekitama rahavoogu.