Aprill 2019 – taastumismäärad

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Aprillis saadi võlamenetluse kaudu tagasi kokku 30 874 laenu, mis on 3,6% rohkem kui märtsis. Etappide kaupa vaadeldes kohtumenetluses olevate laenude arv väga ei muutunud, küll aga tõusis ettevõttesisene võlasissenõudmine 10,8%. Kohtutäituri etapis olevate laenude hulk kasvas samuti ja neid oli kokku 10 029, mis on 1,4% rohkem.

Recoveries by count of loans - April 2019

Muutus sissenõutud summa

Kuigi võlamenteluses olevate laenude arv aprillis võrreldes möödunud kuuga tõusis, siis tagasi saadud raha kogusumma vähenes. See oli aprillis 372 152 €, mis on võrreldes märtsikuu rekordi 489 154 euroga 23,9% langus. Langus pärineb peaaegu tervenisti kohtutäituri etapis olevatest laenudest, mille summa vähenes 219 158 euroni, ehk 38,4%. See on normaalne, sest laenud ei ole veel liikunud kohtumenetluse etapist kohtutäituri etappi.

Recovery by cashflow - April 2019

Aastane taastumismäär

Tavaliselt väheneb taastumismäär aasta edenedes, sest võlas makseid tuleb juurde. Aprillis aga tõusis taastumismäär rohkem kui 1% võrreldes möödunud kuuga ning oli 73,92%. See on investorite jaoks positiivne märk, sest näitab Bondora suutlikkust tagada korralik taastumismäär terve aasta vältel. 2018. aasta aastane taastumismäär langes rohkem kui 2%, kuid peale selle ei muutunud ükski teine aastane taastumismäär võrreldes märtsiga rohkem kui 1%.

Recovery rate year - April 2019

2019. aasta taastumismäärad riigiti

Aprillis muutusid kõikide riikide aastased taastumismäärad. Soome taastumismäärad ületasid 100% piiri ja saavutasid näitaja 101,1%, mis tähendab, et lisaks võlasummale suutis Bondora investoritele tagasi maksta ka pisut intresse. Hispaania taastumismäärad kasvasid aprillis märkimisväärselt – 39,42% pealt 72,73% peale. 2018. aastal läks menetlusse mitmeid võlajuhtumeid ning aprillikuu jooksul saadi paljudele neist vastused, mis viis taastumismäärad üles. Eestis vähenes taastumismäär 60,96% pealt alla 47,93% peale.

Recovery rate country - April 2019

Kokkuvõte

Aprillis taastas Bondora võlamenetluse käigus rohkem laenumakseid kui möödunud kuudel. Ometi oli tagasi saadud rahasumma pärast märtsikuu rekordit 23,9% väiksem. Aastane taastumismäär, mis tõusis, on investorite jaoks märk Bondora võimekusest võlas laenude tagasimakseid taastada.

Andmed võlas laenude ja taastumismäärade ning ka muude Bondoraga näitajate kohta on igal ajal kättesaadavad. Vaata reaalajas muutuvat statistikat siin. See ei peegelda mitte vaid võlas makseid, vaid ka laenude ajalugu, taastumismäärasid ja palju muud.