Bondora investorite arv läheneb 35 000-le!

Statistika ja andmed

Tere tulemast lugema märtsikuu riigipõhist ülevaatepostitust, kus anname detailse ülevaate tehtud investeeringute jagunemisest ja huvitavast statistikast päritoluriikide kohta. Kui sa pole veel märtsikuu postitust lugenud, saad seda teha siin. Märtsis investeeriti meie platvormil kokku 3 133 458 €, mida oli võrreldes eelneva kuuga 0,5% vähem. Selle postituse kirjutamise ajaks oli Bondoral 34 902 investorit.

Laenude päritolu riigiti

Kuigi investeeringute riikidepõhine jagunemine oli eelnevate kuudega sarnane, olid seal jällegi mõned väiksed muutused. Eestil on endiselt investeeringutes suurim osa: 66,40%, mis oli võrreldes eelmise kuuga peaaegu 6% kõrgem ning samuti kõrgem kui detsembris ja jaanuaris. Sellele võrdluseks on aga Soome investeeringute osakaal alates detsembrist esimest korda vähenenud ja on nüüd 27,16%, võrdluseks veebruaris oli see 31,06%.

Hispaanias näeme selle aasta kõige madalamat investeeringute osakaalu: 6,44% koguinvesteeringutest ehk 201 657 €. Kuigi investeeringute osakaal on vähenenud, siis keskmine intressimäär Hispaanias on tõusnud ligikaudu 1,5%, samas kui see number vähenes kergelt Soomes ja jäi suhteliselt stabiilseks Eestis.

origination-summary-country-march-2018-et

Jagunemine riskireitingute, riikide ja summade järgi

Allpool olev tabel näitab laenude keskmist kaalutud intressimäära, kogusummat ning jagunemist päritoluriikide ja riskireitingute järgi. Siin on mõned võtmepunktid:

  • Investeeringutes oli suurim osa D-reitinguga laenudel, mida oli kokku 20,45%. Sellele järgnesid kohe C-reitinguga laenud, mida oli kokku 19,81% koguinvesteeringutest.
  • HR-reitinguga laenude osakaal oli kõige väiksem: 2,18% koguinvesteeringutest (jätkuv langus alates eelmisest kuust). Veidi rohkem oli AA-reitinguga laene: 2,79%.
  • Soomes oli koguinvesteeringutest suurim osa F-reitinguga laenudel: 43,03%, mida oli võrreldes eelmise kuuga ligikaudu 3% vähem.
  • Samade krediidireitingute arvestuses on madalaim intressimäär Eestis, kui välja arvata Soome AA- ja B-reitinguga laenud.
  • Kõikide riikide arvestuses nähti Soomes AA-reitinguga laenude puhul kõige madalamat keskmist intressimäära: 9,08%.
  • 95,61% koguinvesteeringutest Hispaanias koosneb F- ja HR-reitinguga laenudest; võrreldes veebruariga on see tõusnud peaaegu 4% ja oluliselt rohkem võrreldes eelnevate kuudega.

origination-summary-country-rating-march-2018-et

Milliseid järeldusi saad sa nende andmete põhjal veel teha? Meil oleks hea meel neist kuulda, jäta allapoole kommentaar ja anna meile teada.