Bondora järelturg novembris stabiilne

Statistika ja andmed

Järelturg pakub investoritele võimalust oma laene vajadusel osta ja müüa. Nii saab laenud rutem rahaks teha või soetada väljastatud laenude kujul lisalaene. Bondora ühisrahastuse järelturg toimib API-süsteemis, Portfellihalduri valikuna ja käsitsi.

Möödunud kuudel on tegevus järelturul olnud hoogne. Novembris oli tehinguid taas pisut rohkem kui eelnenud kuul, kokku 1 171 074 euro eest. Enim tõusis käsitsi tehtud tehingute osakaal, mis kasvas rohkem kui 7% ja saavutas kogusumma 734 635 eurot. API ja Portfellihalduri kaudu tehtud tehingute arv langes pisut.

Vaatleme lähemalt järelturul toimunut laenustaatuste kaudu.

Total Secondary market volume - November 2018

Graafikus olevad laenud

Ootuspäraselt osteti enamik graafikus olevatest laenudest (56,5%) novembris nimiväärtusega. Suurim osa graafikus olevaid laene osteti käsitsi, neist omakorda nimiväärtusega osteti enim graafikus olevaid laene Portfellihalduri kaudu. Käsitsi investeerijatel õnnestus graafikus olevaid laene allahindlusega osta tihemini kui API või Portfellihalduri kaudu investeerijatel.

Current loans - November 2018

Viivises olevad laenud

Võrreldes möödunud kuuga osteti viivises olevaid laene novembris pisut vähem, kokku 62 794 euro eest. Bondora Portfellihaldur on seadistatud viivises laene mitte ostma, ning kuna API kaudu osteti selliseid laene väga vähe (3,6%), siis enamik neist tehingutest tehti käsitsi ja allahindlusega. Käsitsi osteti 96,4%, ehk 60 554 euro eest viivises laene.

Overdue loans November 2018

Võlas olevad laenud

Nagu ka viivises laenude puhul, ei osta Portfellihaldur järelturult võlas olevaid laene, mis tähendab, et kõik järelturu tehingud võlas laenudega tehakse kas käsitsi või API kaudu. Võlas olevatel laenudel puudub aktiivne rahavoog (see tekib vaid tagasimaksetest), seetõttu ostetakse neid tavaliselt allahindlusega. Kokku osteti võlas laene 257 319 euro eest, neist 87,6% (225 327 €) allahindlusega. Pea kõik võlas olevad laenud osteti novembris käsitsi (99,5%). API investorid hoidsid neist eemale.

Defaulted loans - November 2018

Järelturg püsib stabiilne

Novembri järelturu statistika ei muutunud võrreldes möödunud kuudega palju ja jätkuvad samad trendid. Enamik järelturu tehinguid tehakse käsitsi. Sellegipoolest soovitame hoiduda suurte tootluste tagaajamisest käsitsi tehtud tehingutega, sest kui Sa pole täiesti kindel, mida Sa teed, võib see investeerimisportfellile halvasti mõjuda. Järelturust ei lõika kasu vaid ostjad. See on ka hea võimalus laenud kiiremini rahaks teha.

Kui Sind huvitab laenude ostmine või müümine järelturul, saad selle kohta lähemalt lugeda siin, või võtta ühendust meie investorsuhete osakonnaga [email protected].