Bondora keskendub aprillis Eesti laenudele

Statistika ja andmed

Praeguse majandusliku olukorra valguses on Bondora teinud teadliku otsuse väljastada vähem laene ning ajutiselt peatada laenude väljastamine Hispaanias ja Soomes. Sel moel hoitakse turunduse arvelt raha kokku ning kogu ettevõtte kulud püsivad madalamad. Eestis aga on Bondoral väga hea maine ning tugevad suhted klientidega, seega ei ole siin laenude väljastamiseks lisaturundust vaja. Orgaaniline veebliiklus ja inimeste huvi aitavad leida uusi kliente turundusele kulutamata ja tegevus Eestis saab jätkuda väikeste kuludega.

Just sel põhjusel olid väljastatud laenude numbrid aprillis oluliselt väiksemad kui märtsis, ent see oli nii planeeritud. Kokku väljastati Eestis 2 088 892 € eest laene.

Loan origination by country April 2020

Nagu ka möödunud kuul, olid enamik neist D-kategooria laenud, mille osakaal oli 32,59%. Aprillis väljastati rohkem E- (995 765 €) kui C-reitinguga (680 832 €) laene, mis erineb märtsi trendist.

Share by rating country amount April 2020

Laenusummad ja -pikkused vähenevad

Laenusummad olid võrreldes möödunud kuuga väiksemad. Märtsis oli keskmine laenusumma 2193 €, aprillis 35,4% madalam ehk 1416 €.

Avg loan amount April 2020

Lühem oli võrreldes märtsikuu 48 kuuga ka keskmine laenupikkus, mis seekord ulatus 45 kuuni.

Avg loan duration April 2020

See tuleneb peamiselt 29,4% väiksemast 60-kuulise tähtajaga ja 30,7% väiksemast 36-kuulise tähtajaga laenude väljastamisest.

Loand and employment duration April 2020

Keskmine vanus sama

Üks, mis ei muutunud, oli laenuvõtjate keskmine vanus. Eesti laenuvõtjad olid, nagu märtsiski, keskmiselt 38-aastased.

Avg age April 2020

Kõrgem sissetulek

Enim tõusis aprillis laenuvõtjate keskmine sissetulek. Keskmiselt teenisid Eesti laenuvõtjad aprillis 1919 € kuus, mis on 38,9% rohkem kui märtsis, mil see summa oli 1382 €.

Avg net income April 2020

Haridus

Eesti laenuvõtjate haridustase oli märtsiga võrreldes muutumatu. Enim oli keskharidusega (44,4%), seejärel kutse- (23,0%) ja põhikooliharidusega (20,0%) laenuvõtjaid.

Education April 2020

Tööstaaž ja koduomandi liik

Tööstaaži puudutavad andmed olid möödunud kuuga sarnased – 34,4% laenuvõtjatest oli töötanud kuni 5 aastat ning 28,5% üle viie aasta. Pensioniealised laenuvõtjad moodustasid vaid 6,8%.

Employment duration April 2020

Koduomandi liigi suhtes suuri muutusi Eesti laenuvõtjate statistikas ei olnud. 44,0% laenuvõtjatest olid koduomanikud ja 5,2% kodulaenu võtjad.

Home ownership April 2020

Tihedam Eesti laenuvõtjate kontroll

Seoses laenude vähenemisega tõusis oluliselt laenuvõtjate kontroll. Kokku kontrolliti 87,6% 1449-st laenu võtnud eestlastest, mis on möödunud kuuga võrreldes 60,0% rohkem.

Verification April 2020

Bondora mõistab praegusest majanduskriisist tingitud ebakindlust. Seetõttu oleme otsustanud pärast pikka ja põhjalikku kaalumist väljastada vähem laene ning keskenduda vaid Eestile. Nii tagame kontode säilimise ja tootlikkuse oma investoritele. Jälgime majandusolukorda pingsalt ning taastame laenude väljastamise Hispaanias ja Soomes nii pea, kui sealsed majandused on toibunud.

Kuigi muu finantsturg on hetkel ebakindel, pakub Bondora oma klientidele jätkuvalt usaldusväärset ühisrahastuslaenu ning keskendub strateegiale, mis võimaldab jätkata jätkusuutlikku kasvamist ka tulevikus.

Loe Bondora investeerimistoodete kohta lähemalt siit.