Bondora keskendub mais jätkuvalt Eesti laenudele

Turg ja hinnastamine

Nagu ka möödunud kuul keskendus Bondora mais vaid Eesti laenuturule, mis on esimene pool aastat püsinud tugev. Mais väljastati Eestis kokku 2 269 236 € eest laene, mis on 8,6% rohkem kui aprillis.

Loan origination by country May 2020 - Bondora

Vähem reitingukategooriaid

Lisaks vaid ühele riigile keskendumisele, väljastati laene sel kuul ka vähemates kategooriates, et hoida kulud madalad ning säilitada pakkumist. Peaaegu pool (48,51%) Eesti laenudest olid D-reitinguga, 26,05% C-, 22,90% E- ning 2,54% kõigist laenudest B-reitinguga.

Share by rating country amount May 2020 - Bondora

Laenusummad ja -pikkused taastuvad

Pärast langust aprillis tõusid keskmised laenusummad sel kuul taas. Keskmine laenusumma mais oli 1717 eurot, mis on võrreldes aprillikuu 1416 euroga 21,3% rohkem.

Avg loan amount May 2020 - Bondora

Sama trendi oli märgata ka laenupikkustes. Keskmine laenupikkus mais oli 47 kuud, möödunud kuul 45.

Avg loan duration May 2020 - Bondora

Lisaks anti esimest korda välja 54-kuulise tähtajaga laene. 60-kuulise tähtajaga laene väljastati võrreldes aprilliga sama palju.

Loan and employment duration May 2020 - Bondora

Keskmine vanus ja sissetulek

Eesti laenuvõtjate keskmine vanus tõusis pisut – 38 aasta pealt 39 peale.

Avg age May 2020 - Bondora

Keskmime sissetulek oli 1275 €. Väiksem keskmine sissetulek on tõenäoliselt seotud koroonajärgse majanduslangusega.

Avg net income May 2020 - Bondora

Rohkem ülikooliharidusega laenuvõtjaid

Mais märkasime, et võrreldes aprilliga (12,9%) on Eestis rohkem ülikooliharidusega (15,2%) laenuvõtjaid. Muud numbrid haridustaseme osas püsisid möödunud kuuga sarnased.

Education May 2020 - Bondora

Tööstaaž

33,6% Bondora laenuvõtjatest oli töötanud rohkem kui viis aastat, mis on 5% rohkem kui möödunud kuul. Pensioniealisi (4,80%) ja vähem kui ühe aasta töötanud laenuvõtjaid (21,0%) oli mõlemaid vähem.

Employment duration May 2020 - Bondora

Eluaseme omandiliik muutumatu

Eesti laenuvõtjate eluaseme omandiliik püsis möödunud kuudega sarnane. Mais oli suurim, ehk 45,5% osa laenuvõtjatest koduomanik, 33% kas üürnikud (16,95%) või elas koos vanematega (16,1%).

Home ownership May 2020 - Bondora

Laenuvõtjate kontroll

Laenuvõtjate kontrolli tase sarnanes aprillile. Kokku kontrolliti 87,2% laenuvõtjatest, möödunud kuul 87,6%.

Verification May 2020 - Bondora

Hoiame stabiilsust

Mais andis Bondora teist kuud järjest välja vähem laene, et kaitsta oma ühisrahastusplatvormi kliente ning tagada neile stabiilsus. Lisaks vähenes erinevates reitingukategooriates väljastatud laenude arv. Nii hoidsime püsivat taset ning investorid said investeerida vastavalt soovile.

Loe Bondora investeerimistoodete kohta lähemalt siit ja hakka investeerima!