Bondora laenude väljastamine märtsis stabiilne

Statistika ja andmed

Maailmamajandus on viimaste kuude jooksul aeglustunud ning sellega seoses ka Bondora valmistunud ette väiksemaks laenude väljastamiseks, et hoida kriisi ajal stabiilsust ning panustada tuleviku kasvuvõimalustesse. Seega väljastati märtsis vähem laene kui möödunud kuul ehk kokku 9 702 500 € eest.

Väikseim oli mõju Hispaania laenudele

Kõige väiksem oli muutus Hispaanias, kus väljastati laene 1 656 664 € eest, mis on 15,4% vähem kui möödunud kuul. Samas kasvas Hispaania laenude intressimäär, mis oli märtsis 48,6%. Kokku väljastati Eestis küll vähem laene, kuid suurem osa kõigist Bondora laenudest ehk 46,2% pärines siiski Eestist, mille osakaal möödunud kuul 44,1%.

Loan origination by country March 2020

Võrreldes märtsiga olid laenud Hispaanias jagunenud ühtlasemalt. Enim väljastati F-reitinguga laene, C-, D- ja HR-reitinguga laenude osakaal oli varasemaga sarnane. Soomes väljastati kõige rohkem E-reitinguga laene, mida oli kokku 3 109 542 € eest ehk 32,1% kõigist Bondora laenudest.

Share by rating country amount March 2020

Vähenesid keskmised laenusummad

Vähim ehk 2,9% kahanes laenusumma Soomes, kus see oli 2960 €. Hispaanias langes keskmine laenusumma kõige rohkem ning oli 1687 €, mis on 24,9% vähem kui möödunud kuul.

Avg loan amount March 2020

Laenude pikkus

Eesti keskmine laenupikkus oli 48 kuud, mis on kaks kuud lühem kui veebruaris. Hispaanias püsis laenude keskmine pikkus 52 kuu juures ja ka Soome laenude pikkus oli juba kolmandat kuud järjest 48 kuud.

Avg loan duration March 2020

Hispaanias tegid hüppe 60 kuu pikkused laenud, mis moodustasid sel kuul 75,5% kõigist laenudest riigis. Möödunud kuul oli selliste laenude osakaal 68,8%. Eestis väljastati enim 36 kuu pikkuseid laene, mis moodustasid 38,5% kõigist laenudest riigis. Soome laenude jagunemine oli võrreldes möödunud kuuga suhteliselt sarnane.

Loan and employment duration March 2020

Keskmised vanused ja sissetulekud muutusid

Eesti laenuvõtjad olid märtsis pisut nooremad ja keskmiselt 38-aastased, Soome laenuvõtjad aga möödunud kuu keskmisest pisut vanemad ehk 47-aastased. Hispaania laenuvõtjate keskmine vanus jäi samaks ja oli 42.

Avg age March 2020

Teist kuud järjest tõusis laenuvõtjate keskmine sissetulek Eestis, kus seekordne tõus oli 6,1% ning palgasumma 1382 €. Samuti tõusis see 2,4% Hispaanias ja oli 1654 €. Soome laenuvõtjate keskmine sissetulek oli aga varasemast pisut madalam ehk 2545 €, mis on 3,7% vähem kui veebruaris.

Avg net income March 2020

Haridustase püsis

Hispaanias oli märtsis (44,7%) rohkematel laenuvõtjatel keskharidus kui möödunud kuul (41,4%). See oli ka ainuke märkimisväärne muutus Bondora laenuvõtjate haridustasemes.

Education March 2020

Tööstaaž

Võrreldes möödunud kuuga (41,2%) oli sel kuul vähem (47,5%) üle viieaastase tööstaažiga laenuvõtjaid. Sellegipoolest on 63,0% laenuvõtjatest töötanud kuni viis aastat või kauem.

Employment duration March 2020

Eluaseme omandiliik

Ainsana tõusis Eesti kodulaenuga laenuvõtjate arv, kelle osakaal oli 7,5%. Oluliselt väiksem osa Soome laenuvõtjatest olid võrreldes veebruariga (45,9%) märtsis (40,9%) üürnikud.

Home onwership March 2020

Kontroll endiselt kõrge

Eestis kontrolliti veebruaris 55,4% laenuvõtjatest, aga märtsis oli see number oluliselt kõrgem ja 60,0%. Soomes kontrolliti endiselt üle 98% laenuvõtjatest, Hispaanias aga veelgi rohkem ja koguni 99,6%.

Verification March 2020

Hoiame stabiilsust

Majanduslikult ebakindlatel aegadel peab Bondora oluliseks hoida stabiilsust. Seetõttu oleme laenude väljastamist aeglustanud tasemele, mida suudame ka kriisi ajal hoida, kuid samas pakkuda investoritele parajas koguses laene.

Loe lähemalt Bondora toodete kohta siit.

*Investeerimine on alati seotud riskidega. Bondora kaudu tehtavad investeeringud ei ole tagatud, mistõttu ei ole garanteeritud Go & Grow’ kontole paigutatud vara väärtuse säilimine ning investeeringute lõpetamisel ei pruugi vara kohene tagastamine olla võimalik.  Tootlus on kuni 6,75% aastas, kuid eelmiste perioodide tootlus ei ole garantii järgmiste perioodide tootluseks. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, vajadusel konsulteeri finantsnõustajaga.