Bondora portfelli tootlus kvartalite, aastate ja riikide lõikes

Turg ja hinnastamine

Tere tulemast lugema uut andmepõhist blogipostitust Bondoralt. Allpool heidame pilgu investeeringutest saadud tegelikele ja plaanitud netotootlustele riikide, aastate ja kvartalite lõikes. Oluline on meeles pidada, et viimane kvartal näitab peaaegu alati kõrgemat tootlikkust, kuna laenud on alles hiljuti välja antud ja intressielement moodustab suure osa kogu laenumaksest. Seepärast räägime me allpool andmetest, mis on vanemad kui 12 kuud.

Arvud on märgitud kolme värviga: heleoranž näitab vähem kui 50 väljastatud laenu; helesinine 51–200 väljastatud laenu ning valge 201 ja enamat väljastatud laenu. See on hea viis märgata anomaaliaid, näiteks suurt volatiilsust madala riskimääraga laenude juures.

Võtmepunktid

 • Kõikide riikide lõikes on 2016. aasta esimene kvartal siiani parima tootlikkusega: 16,22%, mis oli 2,49% kõrgem kui plaanitud.
 • Hispaanias väljastatud laenude kõige tavalisem riskireiting on läbi aegade olnud HR ning mitte ühtegi laenu üle C-reitingu ei ole alates 2015. aasta teisesest kvartalist väljastatud (neid laene oli kokku alla 50).
 • Eestis väljastatud C-reitinguga laenud on ainsad, mida on alates 2015. aastast igas järjestikus kvartalis väljastatud enam kui 200.

Tegelikud ja plaanitud netotootlused aastate lõikes

Kõikide riikide ja riskimäärade lõikes nähti kõrgeimat tegelikku netotootlust 2010. aastal: 29,72%. Nagu ülalpool mainisime, on siinkohal tähtis meeles pidada, et kõige hiljutisemad andmed näitavad peaaegu alati kõrget tootlikkust, kuna laenud on alles hiljuti väljastatud ja sel hetkel näitab intressielement kogumakses kõrget protsenti. Vanemad andmed, nt aastatest 2009–2012, näitavad kõrgeimat tootlust, kuna sellel ajal antud laenud võivad siiani tekitada rahavoogu tänu võlamenetlusest saadud maksetele. See näitab ilmekalt, kuidas sa saad P2P ühisrahastuses kogutootlikkust maksimeerida, võttes investeerimisel sisse pika positsiooni.

portfolio-performance-yearly-january-2018

Praegu tehakse ligikaudu 99% investeeringutest automaatselt ja kerge vaevaga portfellihalduri ja Portfolio Pro kaudu, mis mõlemad on kõikidele investoritele tasuta kasutamiseks. Ükskõik, kumma strateegia sa valid, antakse sulle hea ülevaade investeeringute jaotusest riikide ja riskimäärade kaupa.

Tegelik ja plaanitud netotootlus kvartalite lõikes

 • Üldkokkuvõttes on keskmine tegelik netotootlus kõikide kvartalite lõikes 13,61%, mis on vaid veidi madalam kui plaanitud keskmine (14,76%).
 • 2015. aastal oli parima tootlikkusega neljas kvartal: 13,26%; 2016. aastal aga esimene kvartal: 16,22%.

portfolio-performance-quarterly-january-2018

Eesti

 • Kui vaadata kogu tegelikku tootlust kõikide krediidireitingute lõikes, on näha, et igas kvartalis on tegelik tootlus olnud kõrgem kui plaanitud tootlus, välja arvatud 2015. aasta teises kvartalis.
 • 2015. aasta teises kvartalis jõudis HR-reitinguga laenude intressimäär 15,67%-ni (7,95% vähem kui plaanitud), kuid valim koosnes vaid viiest laenust.
 • Kui vaadata enam kui 12 kuud vanu andmeid, oli parima tootlikkusega 2016. aasta
  esimene kvartal.

portfolio-performance-EE-january-2018

Soome

 • Reitinguklasside arvestuses väljastati Soomes enam kui 200 laenu ainult väga väiksele osale reitinguklassidest. Viimati kolmandas kvartalis F- ja HR-reitingutele.
 • 2016. aasta neljandas kvartalis oli B-reitinguga laenude tegelik tootlus -39,77%, kuid tulemus on ka väga deformeerunud, kuna väljastati vaid alla viie laenu.
 • Üldkokkuvõtet vaadates anti kõige rohkem HR-reitinguga laene välja 2017. aasta esimeses, teises ja kolmandas kvartalis.

portfolio-performance-FI-january-2018

Hispaania

 • 2017. aasta kolmandas kvartalis väljastati Hispaanias kõige rohkem HR-reitinguga laene: kokku 1721.
 • Kõrgeimat tegelikku kogutootlust enam kui 12 kuu lõikes nähti 2016. aasta neljandas kvartalis: 22.68%
 • Kõrgema oodatud tõrkeprotsendiga laenude osas on ette näha volatiilsust, mistõttu me soovitame alati rakendada hajutatud portfelli strateegiat.

portfolio-performance-ES-january-2018

Pea meeles, et oma netotootluse maksimeerimiseks peaksid sa Bondoras investeerimist vaatama kui pikaajalist tegevust.