Bondora portfelli tootlus – vaata üle värskeimad andmed

Turg ja hinnastamine

Tere tulemast lugema Bondora uut andmepõhist blogipostitust. Allpool heidame pilgu investeeringutest saadud tegelikele ja plaanitud netotootlustele riikide, aastate ja kvartalite lõikes. Oluline on meeles pidada, et viimane kvartal näitab peaaegu alati kõrgemat tootlikkust, kuna laenud on alles hiljuti välja antud ja intressielement moodustab suure osa kogu laenumaksest. Seepärast räägime me allpool andmetest, mis on vanemad kui 12 kuud.

Arvud on märgitud kolme värviga: heleoranž näitab vähem kui 50 väljastatud laenu; helesinine 51–200 väljastatud laenu ning valge üle 201 väljastatud laenu. See on hea viis märgata anomaaliaid, näiteks suurt volatiilsust madala riskimääraga laenude juures.

Võtmepunktid

 • Kõikide riikide lõikes on 2016. aasta esimene kvartal siiani parima tootlikkusega: 15,87%, mis oli 2,14% kõrgem kui plaanitud.
 • Eestis on C-reitinguga laenud ainsad, mida on alates 2015. aastast igas järjestikus kvartalis väljastatud üle 200.
 • 2017. aasta kolmas kvartal oli esimene, kui väljastati üle 200 AA- ja A-reitinguga laenu Eestis.
 • Kokkuvõttes oli parima tootlikkusega aasta 2010, kui tegelik netotootlus oli 29,73%.
 • 2017. aasta kolmas kvartal oli esimene, kui Soomes väljastati üle 200 F- ja HR-reitinguga laenu.

Tegelikud ja plaanitud netotootlused aastate lõikes

Kõikide riikide ja riskimäärade lõikes nähti kõrgeimat tegelikku netotootlust 2010. aastal: 29,73%. Kuna see on enamikust hiljutistest numbritest märkimisväärselt suurem, on siinkohal tähtis meelde tuletada, et selle põhjus on palju väiksem arv laene (1126 laenu, kui täpne olla). Võrdluseks sellele väljastati eelmisel ehk 2017. aastal 12 424 laenu. Nagu oleme maininud ka eelmistes postitustes, näitavad kõige hiljutisemad andmed peaaegu alati kõrget tootlikkust, kuna laenud on alles hiljuti väljastatud ja sel hetkel näitab intressielement kogumakses kõrget protsenti. Vanemad andmed, nt aastatest 2009–2013, näitavad kõrgeimat tootlust, kuna sellel ajal antud laenud võivad siiani tekitada rahavoogu tänu võlamenetlusest saadud maksetele. See näitab ilmekalt, kuidas Sa saad ühisrahastuses kogutootlikkust maksimeerida, vaadates investeerimist kui pikaajalist tegevust.

portfolio-performance-yearly-february-2018

Praegu tehakse umbes 99% investeeringutest automaatselt ja ilma vaevata portfellihalduri ja Portfolio Pro kaudu; mõlemad on investoritele tasuta kasutamiseks. Ükskõik, kumma strateegia Sa valid, antakse Sulle hea ülevaade investeeringute jagunemisest riikide ja riskireitingute kaupa.

Tegelik ja plaanitud netotootlus kvartalite lõikes

 • Üldkokkuvõttes on keskmine tegelik netotootlus kõikide kvartalite lõikes 13,33%, mis on vaid veidi madalam kui plaanitud keskmine (14,76%).
 • 2015. aastal oli neljas kvartal parima tootlikkusega: 13,01%; 2016. aastal aga esimene kvartal: 15,87%.

portfolio-performance-quarterly-february-2018

Eesti

 • Kui vaadata kogu tegelikku tootlust kõikide krediidireitingute lõikes, on näha, et igas kvartalis on tegelik tootlus olnud kõrgem kui plaanitud tootlus, välja arvatud 2015. aasta teises kvartalis.
 • Kui vaadata rohkem kui 12 kuud vanu andmeid, oli parima tootlikkusega 2016. aasta esimene kvartal, kui väljastati üle 200 C-, D- ja E-reitinguga laenu.
 • Kõige rohkem laene Eestis väljastati 2017. aasta kolmandas kvartalis: kokku 2886 laenu; kuid suurimat laenude kogusummat nähti 2017. aasta teises kvartalis: 6 091 449 € (2524 laenu).

portfolio-performance-EE-february-2018

Soome

 • Vaid väiksel osal kvartalitest väljastati Soomes üle 200 laenu, viimati 2017. aasta kolmandas kvartalis F- ja HR-reitinguga laenude puhul.
 • Üldkokkuvõttes nähti suurimat tegelikku netotootlust 2016. aasta esimeses kvartalis.
 • 2016. aasta neljandas kvartalis oli B-reitinguga laenude tegelik tootlus -43,02%, kuid see tulemus just kõige objektiivsem, kuna väljastati vaid alla viie laenu.
 • 2017. aasta esimeses, teises ja kolmandas kvartalis väljastati kõige rohkem HR-reitinguga laene.

portfolio-performance-FI-february-2018

Hispaania

 • 2017. aasta kolmandas kvartalis väljastati Hispaanias kõige rohkem HR-reitinguga laene.
 • Kõrgeimat tegelikku kogutootlust rohkem kui 12 kuu lõikes nähti 2016. aasta esimeses kvartalis: 23,08%.
 • Kõige rohkem laene väljastati Hispaanias 2017. aastal: 2642 laenu 17 446 768 € väärtuses (siia ei ole arvestatud neljanda kvartali andmeid), samas kui 2013. aastal väljastati vaid 61 laenu 266 400 € väärtuses.
 • Kõrgema oodatud tõrkeprotsendiga laenude osas on ette näha volatiilsust, mistõttu me soovitame alati rakendada hajutatud portfelli strateegiat.

portfolio-performance-ES-february-2018

Pea meeles, et oma netotootluse maksimeerimiseks peaksid Sa Bondoras investeerimist vaatama kui pikaajalist tegevust.