Bondora taastumismäärad tõusid mais

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Bondora taastumismäärad tõusid mais juba neljandat kuud järjest. Kokku taastati 57 860 makset, mis on 0,7% rohkem kui aprillis.

Pärast suurt hüpet aprillis oli ettevõttesisese võlamenetluse kaudu taastatud maksete hulk (23,6%) ainus, mis veidi langes. Kõikides teistes kategooriates oli märgata kasvu, millest kõrgeim ulatus 5,2%. Sel kuul vahetasid kohad Hispaania ja Eesti ning kõige rohkem tõusid Hispaania taastumismäärad, kokku 2,6%.

Recovery performance count of loans May 2020 - Bondora

Rohkem tagasi saadud raha

Mais saadi tagasi 525 727 €, aprillis oli see summa langenud 508 874 € juurde. Tõusu panustasid enim võlgnevuste ja kohtu etapis taastatud maksed, mille summa kasvas 9,6%. Kuigi protsentuaalselt kasvas enim Slovakkia taastumismäär (143,1%), saadi kõige rohkem raha tagasi ikkagi Hispaanias (23 660 €) ja Eestis (5906 €). 

Recovery performance cash flow May 2020 - Bondora

Aastane taastumismäär

Pärast rohkem kui 14% langust aprillis ulatus 2020. aasta taastumismäär mais taas 47,7%-ni, mis on 4,6%-ne tõus. 2019. aasta taastumismäär langes aga 1,3%, kuigi kokkuvõttes on selle aasta taastumismäär endiselt tugev 53,48%, ehk kõrgem kui varasematel aastatel. Esimest korda alates veebruarist tõusis ka seitsme aasta kumulatiivne taastumismäär, mis oli 42,4%.

Recovery Rate year May 2020 - Bondora

Eesti ja Hispaania taastumismäärad langevad

Pärast Eesti ja Hispaania 2020. aasta taastumismäärade langust aprillis olid nad mais jälle kõrgemad kui märtsis. Eesti 2020. aasta taastumismäär tõusis 8,2% ja oli 25,2%, mis on käesoleva aasta kõrgeim. Hispaania taastumismäärad tõusid 11,9%, mis on väga hea uudis pärast möödunud kuu 62,5% langust. 2,6% tõusis ka Soome 2019. aasta taastumismäär.

Recovery Rate year country May 2020 - Bondora

2020. aasta taastumismäärad tugevad

Võrreldes möödunud kuudega oli taastatud maksete arv ja summa jälle kõrgem. Eesti taastumismäärad on teiste riikidega võrreldes endiselt kõige stabiilsemad, Hispaania omad aga kõrgeimad ning näitavad ka suurimat kasvu. Vaatamata kergetele langustele möödunud aasta taastumismäärades on 2020. aasta ja 2014.-2020. aasta kumulatiivne taastumismäär pigem positiivne.

Andmed võlas laenude ja taastumismäärade ning muude Bondora näitajate kohta on igal ajal kättesaadavad. Vaata reaalajas muutuvat statistikat, mis ei peegelda mitte vaid võlas makseid, vaid ka laenude ajalugu, tootluseid ja paljut muud.