Sissenõudmine ja võlamenetlus

Ligi 50 000 taastatud makset Bondoras

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Jaanuaris taastati Bondoras ligi 50 000 makset. Täpsemalt 49 069, mis on 4,04% rohkem kui detsembris. Kõrgemad olid tulemused pea igas kategoorias ning Hispaania taastumismäärad tõusid 5,61% ja nende arv oli 12 110. Tagasi saadud raha veelgi rohkem Raha saadi tagasi 9,25% rohkem kui möödunud kuul, kokku 535 720 €, mis teeb keskmiseks taastatud summaks…

Detsembris 15% rohkem taastatud makseid

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Bondora taastumismäärad tõusid taas. Kokku taastati detsembris 47 160 makset, mis on 6,3% rohkem kui novembris. Tõusu oli märgata kõikides riikides ja kõikides etappides. Enim, ehk 9,4%, kasvas kohtuetapis taastatud maksete hulk. Tagasi saadud raha Erinevalt möödunud kuust tõusis sel kuul paralleelselt taastatud maksete hulgaga ka tagasi saadud raha summa ja suurem oli ka keskmise…

Taastumismäärad novembris taas 4% kõrgemad

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Novembris taastati 44 345 võlas makset, mis kergitas Bondora taastumismäärasid 4% juba teist kuud järjest. Tõusu oli märgata kõigis etappides, võrreldes oktoobriga enim (6,2%) aga võlgnevuste ja kohtu etapis. Kõige rohkem makseid taastati kohtutäituri etapis Eestis (8 699) ning võlgnevuste ja kohtu etapis Hispaanias (7522). Tagasi saadud raha Tagasi saadud maksete summa novembris oli väiksem,…

Kohtutäituri etapp oktoobris 4% edukam

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Bondora taastumismäärad tõusid taas. Kokku taastati oktoobris 42 319 makset, mis on 3,7% rohkem kui septembris. Enim, 4%, tõusis kohtutäituri etapis taastatud maksete arv, mis oli 15 507. Taastumismäärad olid kõrgemad nii Eestis, Hispaanias kui Soomes. Tagasi saadud raha Oktoobris tõusis ka tagasi saadud raha summa. See oli 485 274 € ning tõi keskmise taastatud…

Taastumismäärad juulis tõusid

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Juba teist kuud järjest on Bondora taastumismäärad tõusnud. Juulis taastati 36 464 makset, mis on võrreldes juuniga 4,4% kasv. Kohtutäituri etapis taastatud maksete hulk tõusis 5,2% ning kokku oli neid 13 106. Tõusu oli märgata kõikidel turgudel – Eestis, Hispaanias ja Soomes. Tagasi saadud raha Tagasi saadud raha hulk tõusis juulis veelgi rohkem kui taastatud…

2019. aasta juuni taastumismäärad

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Tänases postituses räägime juuni taastumismääradest ja võrdleme neid möödunud kuuga. Juunis oli võlamenetluses 34 912 laenu, mis on 4,5% rohkem kui mais. Selliste laenude hulk Hispaanias oli võrreldes möödunud kuuga pea muutumatu, Soomes ja Eestis aga kõrgem, vastavalt 6,7% ja 5,0%. Tagasi saadud raha hulk normaliseerub Maikuus tõusis taastatud maksete summa 30,8%, juunis aga langes…

Mai taastumismäärad purustasid rekordi ja jõudsid 0,5 miljoni euroni

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Bondora taastumismäärad on tõusnud juba teist kuud järjest. Mais saadi laenumenetluse kaudu tagasi 33 409 laenu, möödunud kuul 30 874 (tõus on 8,2%). Tõusu oli märgata kõigis etappides, kõige rohkem aga kohtutäituri etapis, mis kasvas 17,1% ja ulatus 11 742-ni. Oluliselt rohkem tagasisaadud raha Taastumiste kogumäär mais kasvas 8,2%, tagasi saadud raha hulk aga tunduvalt…

Aprill 2019 – taastumismäärad

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Aprillis saadi võlamenetluse kaudu tagasi kokku 30 874 laenu, mis on 3,6% rohkem kui märtsis. Etappide kaupa vaadeldes kohtumenetluses olevate laenude arv väga ei muutunud, küll aga tõusis ettevõttesisene võlasissenõudmine 10,8%. Kohtutäituri etapis olevate laenude hulk kasvas samuti ja neid oli kokku 10 029, mis on 1,4% rohkem. Muutus sissenõutud summa Kuigi võlamenteluses olevate laenude…

Taastumismäärad, võlamenetlus ja rahavood veebruaris

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Veebruaris õnnestus Bondoral taastada võlamenetluste kaudu rohkem makseid kui möödunud kuudel, mis näitab meie pühendumist võlgnevuses olevate maksete sissenõudmisel. Võlgnevusi ei ole võimalik täielikult välistada – neid ikka tekib ning seepärast ongi laenudele määratud riskireitingud, kuid anname endast alati parima, et laenuvõtjatelt raha tagasi saada. Taastumismäärad Kõige rohkem kasvas kohtutäituri etapis taastunud maksete arv. Juhtumeid…

Jaanuar: kogu taastumismäärade info

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Kohalike kohtute ja õigussüsteemide abiga püüab Bondora tagada õigeaegsed tagasimaksed alati kui võimalik. Võlgnevused jäävad ilmselt osaks ühisrahastusest, kuid Bondora teeb kõik endast oleneva, et meie võlamenetlusprotsess oleks tõhus. Taastumismäärad Jaanuarikuu 28 340 võlanõudest saadi 40,6% tagasi võlamenetlusprotsessi “Võlgnevused ja kohus” staadiumis ning 31,9% kohtutäituri omas. Kõige suurem oli taastumismäär Eestis (43,7%), Hispaanias ja Soomes…