Turg ja hinnastamine

Järelturg kui Ameerika raudtee ehk detsember taas languses

Turg ja hinnastamine

Viimased kuud on Bondora järelturg hoogsalt üles-alla kihutanud ja ka see kuu ei olnud erand. Pärast 36,2% kasvu novembris oli langus detsembris 32,8% ja tehingute summa 354 480 eurot. Käsitsi tehud tehingud moodustasid järelturu tehingutest enamuse, kuid nende väärtus vähenes 123 193 eurot (32,1%). Portfellihalduri kaudu tehtud tehinguid oli 38 966 euro eest, mida on…

2020. aasta tootlused hoidsid detsembris taset

Turg ja hinnastamine

Pärast tootluste kasvu novembris, hoidis Bondora sama taset aasta lõpuni. Eesti laenude tootlused olid head ning kõik aastatootlused jäid kahekohalisteks. Nagu ikka on tootlust illustreerivas tabelis ära toodud teatud ajaperioodil väljastatud laenude arv riigiti. Oranž tähistab vähem kui 50, sinine 51-200 ja valge rohkem kui 200 laenu piiri. Aastane tootlus Eesti laenude 2020. aasta tootlus…

Investeeringute kogusumma kasvas kõigis Bondora toodetes

Turg ja hinnastamine

Detsembris kasvas investeeringute maht jätkuvalt ning 2020. aasta lõppes meie jaoks väga positiivselt. Kokku investeeriti detsembris 7 043 525 eurot. See oli võrreldes novembrikuu 6 531 141 euroga 7,8% rohkem. Go & Grow’ investeeringute summa tõusis 7,9% ja oli 6 543 775 eurot. Enim tõusis aga Portfolio Pro tehingute summa, mida oli kokku 187 375…

Eestis väljastati novembris kaks korda rohkem laene

Turg ja hinnastamine

Eestis väljastatud laenude arv aina tõuseb. Seekord oli kasv võrreldes oktoobriga 109% ja kogusumma 6 507 594 eurot. Seekord ei olnud Eesti ainus laene väljastav riik, pärast põhjalikku kaalumist otsustasime taasavada ka Soome turu. Esimest korda pärast märtsi väljastati laene ka Soomes, kuigi vähe – 23 547 euro eest. Novembris väljastatud laenude summa kokku oli…

Järelturg novembris taas aktiivsem

Turg ja hinnastamine

Järelturutehingute arv tõusis pärast oktoobrikuist langust taas. Novembrikuu tehingute summa oli 527 808 eurot, mis on võrreldes möödunud kuu 387 537 euroga 36,2% rohkem. Kuigi API- ja Portfellihalduri tehinguid oli mõlemaid vähem, tehti käsitsi tehinguid nii palju, et see viis kogu turu üles. Tõus viimaste seas oli 78,9% ja kogusumma 383 915 eurot, mis moodustas…

2020. aasta tootlus tõusis tänu Hispaanias väljastatud laenudele

Turg ja hinnastamine

Tavaliselt väheneb portfellide tootlus aja jooksul, sest järjest rohkem tekib võlas makseid. Novembris see aga ei kehtinud ning võrreldes oktoobriga olid kõik tootlusmäärad novembris kõrgemad. Seda peamiselt tänu Hispaanias väljastatud laenudele, hoolimata Eesti laenude tootluse väikesest langusest.  Nagu ikka on tootlust illustreerivas tabelis ära toodud teatud ajaperioodil väljastatud laenude arv riigiti. Oranž tähistab vähem kui…

Go & Grow’ investeeringuid palju rohkem

Turg ja hinnastamine

Novembris tõmbas Bondora investoreid ligi. Eriti kehtis see Go & Grow’ kohta, mille kaudu investeeriti 6 066 450 eurot. Võrreldes oktoobriga on see 434,5% rohkem.  Nii Portfellihalduri (335 679 €) kui ka Portfolio Pro (127 866 €) investeeringud vähenesid võrreldes möödunud kuuga, kuid kohgumaht tõusis siiski 3 114 157 eurot ja oli kokku 6 531…

Järelturu tehinguid oktoobris vähem

Turg ja hinnastamine

Pärast 6,7% tõusu septembris, aeglustus järelturg oktoobris. Tehingute kogusumma 387 537 eurot oli 16,1% väiksem kui möödunud kuul. Suurim, ehk 45,5% oli langus Portfelliahlduris, kus tehingute summa vähenes 162 449 euro pealt 88 525 euroni. Ka API-tehingute maht langes 4,5%. Käsitsi tehti tehinguid oli aga 1,6% rohkem ehk kokku 214 601 euro eest. Seega moodustavad…

Hüpe Go & Grow’ investeeringutes

Turg ja hinnastamine

Kokku investeeriti Bondora kaudu oktoobris 3 114 157 eurot, mis on 4,9% rohkem kui septembris. Väga suur oli tõus Go & Grow’s, kus investeeringute maht summaga 1 134 395 eurot peaaegu kahekordistus (48,5% rohkem). Ka investeeringud Portfellihalduri kaudu kasvasid. Nende kogusumma ulatus 1 237 033 euroni, mis on 6,7% rohkem kui möödunud kuul. Portfolio Pro…

Väljastatud laene oktoobris üle kolme miljoni euro

Turg ja hinnastamine

Laenude väljastamine Bondoras tõusis teist kuud järjest. Kokku kasvas nende summa oktoobris 4,7% ja oli 3 114 157 eurot. Taas väljastati laene ainult Eestis, kuid tõusujoones kulgemine näitab, et see on praegu Bondora jaoks jätkusuutlik lahendus. Intressimäärad küll langesid ning olid võrreldes möödunud kuu 35,7 protsendiga seekord 33,5 protsenti. Väljastamisi oli enam kõrgemates reitingukategooriates Eestis…