Eesti tootlusmäärad tõusid oktoobris

Statistika ja andmed

Tänu Eestis väljastatud laenude tublile tootlusele oli möödunud kuu Bondoras stabiilne. Ka 2020. aasta teise kvartali esmased tulemused on head, varasemad numbrid hoidsid möödunud kuuga võrreldes taset.

Nagu ikka on tootlust illustreerivas tabelis ära toodud teatud ajaperioodil väljastatud laenude arv riigiti. Oranž tähistab vähem kui 50, sinine 51-200, ja valge rohkem kui 200 laenu piiri.

Aastane tootlus

Ka koroonaviiruse põhjustatud majanduskriisis ületavad Bondora 2020. ja 2019. aasta tootlusmäärad eesmärke. Eesti laenude tootlus tõusis 1% ning oli 19,9%. Aastane tootlusmäär tõusis sellega seoses ka võrreldes septembrikuu 17,1%-ga sel kuul 17,5% juurde. Jätkuv paus Hispaania ja Soome laenude väljastamises on ka sealsed tootlusmäärad langema pannud, kuid võrreldes möödunud kuuga on vahe väga väike.

Aastane tootlus

Kvartali tootlus

2020. aasta teise kvartali tootlus on esialgsete andmete põhjal lausa 25,5%, kusjuures eesmärk oli vaid 12,6%. Kahe varasema kvartali tootlused langesid pisut ja nii oli see ka möödunud kuul. Esimese kvartali tootlus oli 16,7%, mis on 3,9% eesmärgist kõrgem ja 2019. aasta neljanda kvartali tootlused täitsid oma 12,3% eesmärki.

Kvartali tootlus

Soome

Nagu varem mainitud, ei väljastatud teises kvartalis Soomes laene. Kvartali määrad püsisid üsna stabiilsed ja vähenesid ootuspäraselt – kõigi viimase kolme kvartali tootlusmäärade muutused püsisid 1% piires. E-reitinguga laenud toodavad endiselt kõige kõrgemat tootlust – 2020. aasta esimeses kvartalis 12,93% ja 2019. aasta neljandas kvartalis 10,15%.

Soome

Eesti

Kui varasemalt on Eestis väljastatud kõige rohkem A- ja AA-reitinguga laene, pöördus tähelepanu oktoobris C-, D- ja E-reitinguga laenudele. HR-reitinguga laene möödunud kuul ei väljastatud. Kõige paremad olid F-reitinguga laenude tulemused teises kvartalis, mille tootlus ulatus 31,97%-ni, teisel kohal E-reitinguga laenud 30,53%-ga. Esimeses kvartalis ületasid eesmärke kõik kategooriad peale AA-laenude ja 2019. aasta neljandas kvartalis ületasid eesmärke kuus laenukategooriat kaheksast.

Eesti

Hispaania

Oktoobris langes C- ja D-reitinguga Hispaania laenude tootlus eesmärkidest allapoole. E-, F- ja HR-laenude tootlus on aga endiselt eesmärgist kõrgem, HR-reitinguga laenude tootlus koguni 31,21%. Nende laenude tootlus on alates 2018. aasta kolmandast kvartalist eesmärke ületanud igas kvartalis.

Hispaania

Võtmepunktid:

  • 2019. ja 2020. aasta tootlused ületavad endiselt eesmärke.
  • Eesti aastane tootlusmäär kasvas terve protsendi ja oli 19,9%.
  • Esmased 2020. aasta teise kvartali numbrid olid tugevad ja ületasid eesmärke 12,9 protsendiga.
  • Eesti tootlusmäärad ületavad üldiselt eesmärke juba alates 2019. aasta neljandast kvartalist.
  • HR-laenude tootlus ületab Hispaanias oma eesmärke juba rohkem kui kaks aastat.