Eestis terendab majanduskasv

Turg ja hinnastamine

Estonia economic growth

The latest in European economics

ÜK majandus aeglustub, kuid langusest ei saa siiski veel rääkida. Pärast SKT vähenemist 2019. aasta teises kvartalis kasvas Suurbritannia majandus kolmandas kvartalis 0,3% ning peletas jutud majanduslangusest. Tulemused olid head teenindussektoris, mis kasvas kvartalis 0,4%, samuti oli 0,6% tõusu märgata ehitussektoris. Riigi statistikaamet (ONS) ütles tulemuste kohta nii: “Tootmissektoris ei ole viimase kolme kuu jooksul muutusi olnud. Võime siiski olla positiivsed, kuigi Moody’s ähvardas ÜK krediidireitingu, mis praegu on Aa2, madalamaks muuta, kui majandus kindlust ei saavuta.

Eestis on paari viimase aastaga rahvaarv tõusnud. Ühest küljest on selle põhjuseks suurepärane vanemahüvitise süsteem ja 300-eurone igakuine toetus kolme- ja rohkema lapselistele peredele. Sündimus on tõusnud ning võrreldes aasta varasemaga sündis 2018. aastal 600 last rohkem. Teisest küljest on aga tõusnud ka sisseränne Eestisse ning aastatel 2017-2018 asus riiki elama 6000 tööealist täiskasvanut. Eesti loodab, et kasvav sisseränne ning sündimus toetavad eelseisvatel kümnenditel nende majandust.

Hiljuti Soome Tööstuse Keskorganisatsiooni (EK) poolt läbi viidud uuringu põhjal ei usu sealsed ettevõtted riigi majanduse tulevikku. 40% vastanutest leidis, et nõudluse vähenemine on toonud kaasa languse kõigis olulistes majandussektorites. EK majanduspoliitika peanõuniku Sami Pakarineni sõnul pole võimatu ka majanduskasvu täielik nulli jõudmine. “Sügise jooksul kiirelt kahanenud majandusootus teeb meile muret … Järgmiseks aastaks ennustatakse vaid pooleprotsendist kasvu. Kui vaatleme teisi majandusennustusi ei saa välja jätta ka võimalust, et majanduskasv langeb nulli,” ütles Pakarinen.

Hispaania majandus on hetkel eurotsooni tugevamaid, kuid uus poliitiline koalitsioon paneb paljud muretsema. Kolmandas kvartalis oli suurima kasvuga majandus eurotsoonis Hispaania, kelle SKT kasvas 0,4%. Värske valitsuskoalitsioon, kuhu kuulub vasakpoolne partei Unidas Podemos, paneb aga paljud muretsema suurte kulutuste pärast, mis võivad majanduskasvu piirata. Progressiivne erakond tahab oluliselt tõsta riigi miinimumpalka ning kehtestada linnapiirkondades üürikontrolli. Vastuseisjad leiavad, et see võib Hispaania majandusele halvasti mõjuda.

Bondora portfellide tootlus

Tootlusmäärad olid võrreldes septembriga väiksemad, kuid ületavad siiski eesmärke.

Nagu ikka on tootlust illustreerivas tabelis ära toodud teatud ajaperioodil väljastatud laenude arv riigiti. Oranž tähendab vähem kui 50, sinine 51-200, ja valge rohkem kui <50 loans, Blue 51-200, and White >200 laenu.

Aastane tootlus

Viimase seitsme aasta aastased tootlusmäärad olid oktoobris madalamad. Sellegipoolest on 2018. ja 2019. aasta tootlused eesmärkidest kõrgemad, 2019. aasta oma sealjuures 28,9%, mis on 14% rohkem kui oodatud. Käesoleva aasta tootlusmäär Eestis oli varasemaga võrreldes veidi kõrgem – 20,2%.

Bondora yearly performance - Oct 2019

Kvartali tootlus

Käesoleva aasta teise kvartali tootlus langes vaid 0,2% ja oli 30,5%. Esimese kvartali tootlus oli 0,9% madalam ja 27,7%. Viimase kuue kuu tootlusmäärad on eesmärkidest kõrgemad.

Bondora quarterly performance - October 2019

Soome

AA-reitinguga laenude tootlus oli negatiivne (-0,78%), kuna neid väljastati teises kvartalis väga vähe. B-reitinguga laenude tootlus aga tõusis 1,38% ning oli 11,28%. E-, F- ja HR-reitinguga laenude tootlused langesid, kuid võrreldes septembriga vähem kui 1%.

Finland portfolio performance - October 2019

Eesti

Eestis oli võrreldes möödunud kuuga kõige rohkem kõrgema intressiga laene. Kasvasid nii A- (10,04%), C- (16,86%), D- (22,49%) kui ka E-reitinguga (28,72%) laenude tootlusmäärad.

Estonia portfolio performance - October 2019

Hispaania

Teises kvartalis tõusis HR-reitinguga laenude tootlusmäär 1,67% ja oli 59,60%. 2019. aasta esimeses kvartalis kahekordistus E-reitinguga laenud tootlus, mis oli 4,06%. Viimase kuue kvartali jooksul on nii F- kui HR-reitinguga laenude tootlusmäärad olnud eesmärkidest kõrgemad.

Spain portfolio performance - October 2019

*Investeerimine on alati seotud riskidega ning investeeringud ei ole tagatud. Tootlus on kuni 6,75%. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest siin, vajadusel konsulteeri spetsialistiga.