Eestis väljastati laene üle 3 miljoni euro eest

Turg ja hinnastamine

Juulis väljastati Eestis kokku 3 037 495 euro eest laene, mis on suur tõus võrreldes juulikuu 2 010 847 euroga. Eestis väljastatavate laenude numbrid on viimaste kuude jooksul üles-alla käinud, kuid selle kuu kasv on eriliselt suur. Möödunud kuul langes väljastatud laenude hulk 11,4%, sel kuul tõusis 51,1%. See on esimene kord alates aprillist, mil väljastatud laenude väärtus ületab kolme miljoni piiri. Loodame, et see on hea enne.

 Juulis väljastati Eestis kokku 3 037 495 euro eest laene, mis on suur tõus võrreldes juulikuu 2 010 847 euroga
Väljastatud laene oli võrreldes möödunud kuuga 51% rohkem.

Eesti laenude intressimäär langeb aeglaselt kriisieelsele tasemele ning hetkel on see 34,9%. Intressid on langenud juba kaks kuud järjest.

Laene väljastatakse endiselt vaid Eestis ja lähitulevikus see nii ka jääb. Otsus Soome ja Hispaania laenude väljastamise kohta vaadatakse üle septembris.

Tohutu kasv Eesti laenudes

Kuna laenude arv nii palju tõusis, kerkis ka laenude hulk kõigis laenukategooriates ning muutused nende suhetes olid väga väikesed. Intressimäärad muutusid erinevate reitingute vahel vähe. C- ja D-reitinguga laenude intressid langesid vastavalt 0,15% ja 0,4%. B-reitinguga laenude intress tõusis 0,7% ning E-reitinguga laenude oma 0,41%.

Laenusummad ja -kestused kasvavad

Kasv jätkus ka laenusummades ning seda juba kolmandat kuud järjest. Kokku oli kasv sel kuul 12,1%.

Tõusuteel olid ka laenupikkused, mis kasvasid juba kolmandat kuud järjest. Juulikuu keskmine laenupikkus oli 56 kuud, mis on neli kuud rohkem kui juunis.

60-kuulise tähtajaga laenud olid veelgi populaarsemad ning selle valis 929 laenuvõtjat. Möödunud kuul oli neid 591. Samuti võeti rohkem lühiajalisi laene, 35 laenu 6-, 9- ja 12-kuulise tähtajaga.

Keskmine vanus ja sissetulek hoiavad taset

Eesti laenuvõtjate vanus on märtsiga sarnane ning kõigub jätkuvalt 38 ja 39 vahel. Juunis ja juulis oli Eesti laenuvõtjate keskmine vanus 38 aastat.

Esimest korda pärast maid kasvas keskmine sissetulek, mis oli võrreldes juunikuu 1228 euroga juulis 1312 €. See on kolmas kõige kõrgem keskmine palk Eesti laenuvõtjate seas 2020. aastal.

Suur osa laenuvõtjaid keskharidusega

Suurem osa Eesti laenuvõtjatest on endiselt keskharidusega ning nad moodustavad 42,5% kõigist laenuvõtjatest, mis on 6,3% vähem kui juunis (pea sama suur oli möödunud kuu 6,2% kasv). See langus võib olla tingitud kõrgemast ülikooliharidusega laenuvõtjate hulgast, mis tõusis 4,5% ning moodustab nüüd 18,3% kõigist laenudest.

Tõuseb keskmise ja pika tööstaažiga töötajate arv

Tööstaaži numbrid muutusid võrreldes juuliga vähe. Kolme kategooria näitajad tõusid. Vähenes pensionil olevate laenuvõtjate osakaal. Kuni viis aastat töötanud laenuvõtjad moodustavad endiselt suurima osa ehk 38,9%.

Eluaseme omandiliigis muutusi vähe

Eluaseme omandiliigi osas Eesti laenuvõtjate seas suuri muutusi võrreldes möödunud kuudega ei olnud. Enamik laenuvõtjaid on koduomanikud (43,9%), üürnike osakaal langes pisut ja oli 28,8%, vanematega elas 16,1% laenuvõtjatest. Kõige väiksema osa eluaseme omandiliigist moodustavad sotsiaalkorterid, mille osakaal tõusis sel kuul märgatavalt ning oli 1,2%.

Laenuvõtjate kontroll

Laenuvõtjate kontroll on samuti tõusujoonel. Juunis kontrollit 89,7% laenuvõtjatest, juulis koguni 91,45%. See on seni kõrgeim 2020. aasta laenuvõtjate kontrolli näitaja Eestis. Vaid 8,6% Eesti laenuvõtjatest on kontrollimata.

Suurepärane kasv juulis

Juulis kasvas väljastatud laenude hulk märgatavalt ning see on hea uudis. Meie fookus hetkel on jätkata kasvu soodustamist ning säilitada samal ajal stabiilsust. Bondora pakub investoritele usaldusväärset investeerimisvõimalust ka ebakindlatel aegadel.

Loe Bondora investeerimistoodete kohta lähemalt siit ja hakka investeerima!