Eestist pärinevad C-reitinguga laenud olid 2018 mais kõige populaarsemad

Statistika ja andmed

Tere tulemast lugema igakuist ülevaatepostitust, kus seekord kajastame 2018. aasta mais kogutud andmeid. Anname detailse ülevaate tehtud investeeringute jagunemisest ja huvitavast statistikast päritoluriikide kohta. Kui Sa pole veel eelmise kuu postitust lugenud, saad seda teha siin. 2018. aasta mais investeeriti meie platvormil kokku 3 369 998 €, mida oli võrreldes eelneva kuuga üle 10% rohkem. Selle postituse kirjutamise ajaks oli Bondoral 36 255 investorit ning platvormi kaudu oli tehtud 129 miljoni euro väärtuses investeeringuid.

Laenude päritolu riigiti

Kuigi investeeringute riikidepõhine jagunemine oli eelnevate kuudega sarnane, olid seal taas mõned väiksed muutused. Eestil on endiselt investeeringutes suurim osa: 66%, võrreldes eelmise kuuga oli langus peaaegu 2%. Sellele võrdluseks on aga Soome investeeringute osakaal tõusnud üle 3% ning moodustavad nüüd 29,3% kogumahust – võrreldes veebruarikuu 31,06% osakaaluga on seda ligikaudu 2% vähem.

Hispaania investeeringute osakaal on nüüd väiksem kui eelmisel kuul, moodustades 4,7% kogumahust ehk 158 307 €. Kuigi investeeringute osakaal vähenes, siis keskmine intressimäär jäi üpris sarnaseks – 56,36% – ning tõusis Eestis peaaegu 1% võrra. Soomes jäi keskmine intressimäär samuti üsna stabiilseks: 41,22%.

origination-summary-country-may-2018-et

Jagunemine riskireitingute, riikide ja summade järgi

Allpool olev tabel näitab laenude keskmist kaalutud intressimäära, kogusummat ning jagunemist päritoluriikide ja riskireitingute järgi. Siin on mõned olulisemad väljavõtted:

  • Suurima osa investeeringutest, 21,37%, moodustasid C-reitinguga laenud. Neile järgnesid kohe D-reitinguga laenud, mis moodustasid 18,94% koguinvesteeringutest.
  • Kõige väiksema osakaaluga olid AA-reitinguga laenud, moodustades 1,25% koguinvesteeringutest (jätkuv langus alates eelmisest kuust). Nendest veidi rohkem oli HR-reitinguga laene, mis moodustasid 1,45% koguinvesteeringutest.
  • Soomes moodustasid koguinvesteeringutest suurima osa F-reitinguga laenud: kokku 54,79%, mida oli võrreldes eelmise kuuga ligikaudu 6% rohkem.
  • Madalama riskiga laenude (AA–B) keskmine intressimäär on Soomes kõige madalam AA- ja B-reitinguga laenude puhul ning Eestis A-reitinguga laenude puhul.
  • Kõikide riikide arvestuses oli madalaim keskmine intressimäär Soomes AA-reitinguga laenude puhul: 9,8% ning kõige kõrgem Hispaanias HR-reitinguga laenude puhul: 71,93%.
  • 91,41% koguinvesteeringutest Hispaanias koosneb F- ja HR-reitinguga laenudest; võrreldes eelmise kuuga on seda ligikaudu 2,5% vähem.

origination-summary-country-rating-may-2018-et