Erandjuhtumitest laekunud summad on tõusnud 168%

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Tere tulemast lugema meie blogipostitust, milles räägime, kui palju raha laekub võlgade sissenõudmise igas etapis. Oleme püüdnud paigutada kõik sissenõudmisega saadud maksed konkreetsesse astmesse, mis on maksetähtajale kõige lähemal. Kuigi see meetod pole alati täpne – juhul kui sissenõudmise astmed pole õigeks ajaks uuendatud –, annab see siiski hea ülevaate laekumiste peamistest teguritest.

2017. aasta detsembris saadi võlamenetluse kaudu tagasi 259 507,85 €, mida on võrreldes eelneva kuuga 17,99% rohkem.

recoveries-cash-flow-jan-2018

Miks see oluline on?

Ülalolev tabel näitab, kui efektiivne on investori jaoks võlamenetlusprotsessi iga etapp, et nõuda sisse võlgnevused, ning aitab mõista, miks mõni etapp on efektiivsem kui teine. Kui sa pole veel lugenud eelmisi postitusi kolmeastmelisest võlamenetlus- ja sissenõude protsessist, novembri postitust ega detsembri postitust, siis soovitame kõigepealt nendega tutvuda.

Millised on erandjuhtumitest laekumiste tõusu tagamaad?

Väga harva juhtub, et Bondora saab teate mõnest laenuvõtja kriminaalmenetlusest. Pärast ametivõimudelt ametliku teate saamist laen külmutatakse, kuni politsei lõpetab uurimise ja juhtum on valmis kohtusse andmiseks. Sellist tüüpi juhtumite korral on tavaliselt väga väike tõenäosus raha tagasi saada.

Teist tüüpi erandjuhtumid sisaldavad pankrotti ja võlgade restruktureerimist. Pankrotimenetlus algatatakse ainult juhul, kui kohtutäitur pole suutnud pärast laenuvõtja varade ja kontode külmutamist laenu sisse nõuda. Bondora algatab pankroti ise või liitub juba olemasoleva pankrotiavaldusega. Seejärel koostab kohus või pankrotihaldur kohtuotsuse alusel laenuvõtja varadele jaotusplaani ning luuakse uus maksegraafik, et saada tagasi põhiosa. Kohus võib ka võla restruktureerida, et koostada võlgnikule uus makseplaan.

Kuigi tagastamissummade tõusu taga olevate juhtumite üksikasju ei saa avaldada, võisid tõusu põhjused olla muu hulgas järgmised:

  • Kohus avastas varad või mõne muu sissetulekuallika, mis olid varem teadmata;
  • Kriminaaluurimiste korral võisid ametivõimud asjaosalise asukoha teada saada.

Üsna tihti on eespool mainitud erandjuhtumite asjaolud väga ainulaadsed, mis teeb järsemate muutuste põhjuste üldistamise keeruliseks. Loe siit täpsemalt meie identifitseerimise ja pettuste tuvastamise protsessis kohta.

Miks on kohtutäituri tegevus võlamenetlusprotsessis nii oluline?

Kui vaadata ülalolevast tabelist kohtutäituri astet, näeme, et kui kohtutäituril õnnestub külmutada laenuvõtja sissetulekud ja varad, avaldab see märkimisväärset mõju võlamenetlusest saadud rahale. Me püüame jõuda selle etapini nii kiiresti kui võimalik, et investoritel hakkaks rahavoog tekkima. Detsembris tõusis rahasumma astmes „Kohtutäitur töötab, et saada laenuvõtja sissetulekutest ja varadest raha võlamakseteks” ainuüksi Soomes ligi 73%.

Mis järgmiseks?

Me loodame, et kui me saame kõik võlajuhtumite avaldused automaatselt kohtule edastada, siis tõuseb taastumismäär kohtutäituri astmes kõikide riikide ulatuses kõige rohkem. See on oluline, kuna see tähendab, et me saame hakata investoritele tekitama rahavoogu väiksema ajakuluga.