Euroopa majandusuudised ja Bondora portfell

Statistika ja andmed

Bondora laenud on 2019. aasta alguses olnud püsivad. Kvartali tootlused ja laenud riigiti on samuti taset hoidnud.

Kvartali tootlus

Ootuspäraselt on tootlus kõige kõrgem viimases kvartalis, mil väljastatud laenud on kõige värskemad. 2017. aasta IV kvartali tootlus on täitnud oma 13,5% sihi, sellele eelneva perioodi näitaja on oma eesmärgist aga veidi maas. Siiski on 2015.–2017. aasta tootlus täitnud ja isegi ületanud oma 8% eesmärgi kümnes kvartalis kaheteistkümnest.

Quarterly Performance - January 2019

Soome

Soome A- ja AA-reitinguga laenude tootlus on endiselt madal ja nii on see olnud kõigi kuue kvartali jooksul alates nende väljastamisest 2017. aastal. Selle eest on väga edukad olnud muude reitingutega laenud, eriti 2018. aasta omad.

Finland portfolio performance - January 2019

Eesti

Eesti kõrgema kategooria laenud on olnud väga edukad ning ületanud viimase kolme kvartali jooksul oma tootluse eesmärgid. Eesti väljastab endiselt võrreldes teiste laene väljastavate riikidega kõige rohkem kõrgema reitingukategooriaga laene.

Estonia portfolio performance - January 2019

Hispaania

Hispaania tootlusmäärad olid taas kõige kõrgemad. Seda seetõttu, et laene väljastatakse seal vaid E-, F- ja HR-kategooriates. Kõik Hispaania laenude tootlusmäärad on viimase viie kvartali jooksul olnud kahekohalised (välja arvatud varem väljastatud C-kategooria laenude puhul).

Spain portfolio performance - January 2019

Majandusuudiseid

Olukord ÜK-s läheb aina kriitilisemaks, sest Brexiti kokkulepe kohaliku valitsuse ja Euroopa Liidu vahel viibib. Suured korporatsioonid on hakanud mõtlema Suurbritanniast lahkumise peale, kui otsust vastu ei võeta. Üks sellistest ettevõtetest on näiteks Airbus, kes on ähvardanud äri mujale kolida ja see on otseselt seotud 14 000 töökohaga Suurbritannias, kokku mõjutab aga koguni 110 000.

Eesti suuruselt teine pank muutis aasta kasvuootusi. SEB vaatas üle oma SKT kasvu Eestis ning seadis ootused 3,0% asemel 2,8% peale, põhjendades seda suuremate elamiskulude ja kahaneva ekspordiga. Ometi usub pank Eesti edusse. “Ehituslubasid antakse välja vähem ning majandus töötab täistööhõivel,” märkis SEB majandusteadlane. Turule on hästi mõjunud aga indialaste rohkem kui 200 iduettevõtte rajamine Eestisse. See on võimalik tänu Eesti e-kodakondsusprogrammile, mille eesmärk on meelitada ligi välisinvesteeringuid ja -kapitali.

Soomel on raskusi töökohtade loomisega kodanikele vajalikus tempos. Riigi tööhõive on hetkel 72%, mis loodetakse 2023. aastaks tõsta 75% peale ning sealt edasi 80% peale. Soomel tuleks oma majanduse stabiilsena hoidmiseks luua 150 000 uut töökohta, vastasel juhul peab valitsus tõstma kulutusi töötusele.

2018. aasta suurim ootuste ületaja oli Hispaania. Hispaania majandus kasvas 2018. aasta viimases kvartalis 0,7%. Aastane kasv oli kokku 2,5%. Kuigi need numbrid pole eriliselt suured, ületavad need siiski analüütikute ootuseid ning on valguskiireks Euroopat valitsevas tumedas meeleolus. Hispaania usub, et suudab seda kasvu ka uuel aastal jätkata. Hispaania majandusminister Nadia Calvina mainis Onda Cero raadios: “Oleme välja töötanud raamistiku majanduskasvuks ja loodame seda terve aasta hoida.”