Euroopa riigid turgutavad majandusi, koroonaviirus aeglustub

Turg ja hinnastamine

Bondora tootlused ei muutunud võrreldes veebruariga oluliselt ja viimaste aastate tootlusmäärad ületavad endiselt eesmärke.

Nagu ikka on tootlust illustreerivas tabelis ära toodud teatud ajaperioodil väljastatud laenude arv riigiti. Oranž tähistab vähem kui 50, sinine 51-200 ja valge rohkem kui 200 laenu.

Aastane tootlus

2019. aasta eesmärk oli 13,7%, tegelik tootlus aga tunduvalt kõrgem ehk 21,9%. Kõige kõrgem, 26,6%, oli tootlus Hispaanias, Soomes 24,7%. Kõigi kolme laene väljastava riigi tulemused ületavad 2018. aasta eesmärke ning kumulatiivne tootlusmäär selle aasta kohta on 16,2%.

Portfolio Performance yearly March 2020

Kvartali tootlus

2019. aasta esimese kvartali tootlus ületas oma 12,3% eesmärki ning oli 16,1%. Möödunud kolme kvartali tulemused olid varasemast pisut madalamad, kuid muutus jäi 1% piiresse ning ületas endiselt eesmärke.

Portfolio Performance quarterly March 2020

Soome

Soomes väljastati 2019. aasta neljandas kvartalis vaid C- ja E-reitinguga laene. Mõlema kategooria tootlusmäärad olid oodatust madalamad. Sellele eelnenud kvartalis aga teenisid kõik viis laenukategooriat siiski eesmärkidest kõrgemat tootlust.

Portfolio Performance FIN March 2020

Eesti

Esimest korda väljastati Eestis HR-reitinguga laenusid ja nende tootlus oli 34,8%. Kuus laenukategooriat kaheksast teenisid viimases kvartalis eesmärkidest kõrgemat tootlust ning ka varasemas kvartalis ületasid kõik laenukategooriad oma eesmärke.

Portfolio Performance EST March 2020

Hispaania

Hispaanias ei väljastatud viimases kvartalis ühtegi HR-reitinguga laenu. F-reitinguga laenude tootlus ületas oma 18,0% eesmärki ja oli 32,5%. See on sarnane sama kategooria tootlusele möödunud kvartalis.

Portfolio Performance ESP March 2020

Majandusuudised

Koroonaviirus on Euroopa majandusele kõvasti mõju avaldanud ja valitsused püüavad kohalikul tasandil erinevate meetmetega stabiilsust säilitada. Hispaania valitsus kiidab õige pea heaks kodanikupalga, millega toetab kõiki riigi elanikke. Idee sündis küll koroonaviiruse puhangust, kuid kavas on seda jätkata ka pärast pandeemia lõppu. “Käivitame selle nii pea kui võimalik,” ütles Hispaania majandusminister Nadia Calviño. “See on kasulik kindlasti ka pärast eriolukorda ning võib jääda kehtima igaveseks.”

Saksamaal plaanivad eksperdid ettevõtlust ja riske arvestades majanduse aeglast taasavamist. Loodetavasti saavad mõned inimesed varsti ilma hirmuta tööle naasta. Riigi pikaaegsem eesmärk on luua toimiv mudel, mis takistaks viiruse levikut, kuid ei halvaks kogu majandust. Tosin riigi akadeemikut ütleb: “Tuleviku meetmed peavad olema kavandatud selliselt, et nad hoiaks inimeste tervist ja oleks ka pikematel perioodidel jätkusuutlikud.”

Itaalia valitsus toetab kohalikku majandust 400 miljardi euroga likviidsuse ja pangalaenudena. Pankadel on võimekus laenata ettevõtetele 750 miljardit eurot. Peaminister Giuseppe Conte on panuse üle väga õnnelik ning usub, et sellest piisab kohaliku majanduse stabiliseerimiseks. “See on võimas. Ma ei mäletagi, kas midagi sama võimsat on kunagi ettevõtluse toetamiseks meie vabariigis tehtud,” ütles Conte.

*Investeerimine on alati seotud riskidega. Bondora kaudu tehtavad investeeringud ei ole tagatud, mistõttu ei ole garanteeritud Go & Grow’ kontole paigutatud vara väärtuse säilimine ning investeeringute lõpetamisel ei pruugi vara kohene tagastamine olla võimalik.  Tootlus on kuni 6,75% aastas, kuid eelmiste perioodide tootlus ei ole garantii järgmiste perioodide tootluseks. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, vajadusel konsulteeri finantsnõustajaga.