Hispaania laenunumbrid annavad kasvulootust

Turg ja hinnastamine

Juunikuine ajutine aeglustumine väljastatud laenudes  oli vaikus enne juulis lahvatanud tormi. Väljastati rekordiliselt palju laene ning olulist rolli selles mängisid Hispaania laenud.

Hispaania laenud tõusuteel

Investeeringute kogusumma juulis oli 15 418 245 €, mis on 61,2% kõrgem kui möödunud kuul. Enim panustasid rekordi purustamisse just Hispaanias väljastatud laenud, mille osakaal tõusis juulis 11%-lt 27%-le. Kogusumma oli 4 163 390 €, mis on 286% rohkem. Investeeringute summad (EUR) Eestis ja Soomes tõusid võrreldes möödunud kuuga samuti, vastavalt 21,2% ja 43,8%.

Origination by country - July 2019

Enim tõusis Hispaania F-reitinguga laenude osakaal, mille väärus oli juulis 2 511 750 €, ehk 16,3% kõigist Bondora laenudest. Samal ajal kui Hispaanias väljastatud laenude arv tõusis, langes see Soomes. F-reitinguga Soome laenude arv moodustas juulis vaid 10,8% kõigist väljastatud laenudest, juunis oli see 34,1%.

Share by rating country amount - July 2019

Keskmine laenusumma

Kuigi Hispaanias väljastatud laenude arv kasvas, siis nende keskmine summa jäi peaaegu samaks –  1972 € oli vaid 2,8% kõrgem kui juunis. Seega tõusis Hispaania laenude summa selle arvelt, et laenuvõtjaid oli rohkem – juulis 2102, juunis vaid 562.

Enim tõusis laenusumma Soomes – 5,7% üles 4622 euro pale. Eestis oli see näitaja pea muutumatu.

Avg loan amount - July 2019

Laenude pikkus

Soome laenude pikkus vähenes 51 kuu peale, juunis oli see 56 kuud. Keskmine laenupikkus Hispaanias kasvas 52 kuuni, mis on viimase kolme kuu kõrgeim näitaja.

Average loan duration - July 2019

Muutused sissetulekutes

Kõigi kolme riigi keskmised sissetulekud olid juunis madalamad. Soome laenuvõtjate keskmine sissetulek oli 2599 €, Hispaanias 1555 €. Eestis oli see kõige madalam ja vaid 1262 €.

Avg net income - July 2019

Haridus

Laenuvõtjate haridustase oli möödunud kuudega sarnane. Enamik eestlasi ja hispaanlasi olid kõrgharidusega, soomlased pigem kutseharidusega.

Education - July 2019

Tööstaaž

Tööstaaž oli sel kuul pikem. Aastataguse 39,1% asemel olid juulis 40,4% laenuvõtjatest töötanud rohkem kui 5 aastat. 27,7% aga on tööl käinud kuni viis aastat.

Employment duration - July 2019

Eluaseme omandiliik

Soomes olid muutused eluaseme omandiliigi kohapealt väga väikesed. Hispaanias elas rohkem laenuvõtjaid (26,5%) vanematega, samas Eestis kasvas pisut koduomanike osakaal (44,8%).

Home ownership - July 2019

Laenuvõtjate kontroll

Hispaania laenuvõtjate kontrolli protsent tõusis, isegi kui laenuvõtjaid oli oluliselt rohkem. Kontrolliti 99,3% laenuvõtjatest, mis on rohkem kui juunikuu 95,6%. Eestis (43,9%) ja Soomes (65,4%) ei muutunud laenuvõtjate kontrolli numbrid oluliselt.

Verification status - July 2019

Loe lähemalt Bondora toodete kohta siit.