Hispaanias väljastati rohkem laene: juuni laenustatistika

Statistika ja andmed

Juunis väljastas Bondora vähem laene kui möödunud kuul. Laenuvõtjad olid erinevad ja nii ka nende käitumine, mis peamiselt varieerus riigiti. Kokkuvõtlikult olid suurimad muutused väljastatud laenude kasv Hispaanias ja langus Soomes.

Muutused riigiti

Juunis väljastatud 13,5% vähem laene, kokku summas 9 563 540 eurot. Kõige suurem oli muutus Soomes, langedes kogusummale 4 289 155 € (10,2%), mis moodustas 44,9% kõigist väljastatud laenudest. Hispaanias väljastatud laenude arv saavutas selle aasta kõrgeima taseme kogusummaga 1 077 930 €, moodustades 11,3% kõigist laenudest.

Kõige enam kasvas Hispaania F-reitinguga laenude arv, moodustades peaaegu poole kõigist Hispaania laenudest summaga 523 020 €. Eestis tõusis D-reitinguga laenude maht 167 985 € võrra 1 364 295 € peale. Langus väljastatud laenude kogusummas on enim seotud Soome F-reitinguga laenudega, mida oli seekord 40% vähem, kogusummas 3 257 445 eurot.

Laenusummad erinevad

Kolmandat kuud järjest vähenes keskmine laenusumma Hispaanias. Sel kuul oli see 1918 €, mis on 3,2% vähem kui mais. Eestis, vastupidi, tõusis keskmine laenusumma keskmsielt 3% ja oli 2116 €.

Laenupikkused jäid Eestis (keskmiselt 49 kuud) ja Soomes (56 kuud) samaks. Pärast maikuist hüpet aga vähenes laenupikkus mõnevõrra Hispaanias langedes juunis 49 kuu peale. Laenuvõtjate vanus ei muutunud võrreldes maiga märgatavalt.

Sissetulekud

Soome laenuvõtjate keskmine sissetulek langes juunis – võrreldes maikuu 3626 € oli see juunis 2687 €. Eestis ja Hispaanias aga püsis laenuvõtjate sissetulek enam-vähem sama.

Haridustasemed erinevad, tööstaaž pikem

Eesti laenuvõtjate haridustase oli juunis madalam kui varem ning rohkem oli keskharidusega laenuvõtjaid. Soomes võeti vähem laene, kuid keskmine haridustase jäi samaks – enamik laenajaid olid kutseharidusega.

Tööstaaži poolest olid juunikuu laenajad kogenumad – 39,1% juuni laenuvõtjatest olid tööl käinud rohkem kui 5 aastat, mis on 2% kauem kui möödunud kuul.

Eluaseme omandiliik

Soome laenuvõtjate seas oli juunis rohkem koduomanikke. 44,4% neist olid üürnikud, kusjuures mais oli sama protsent 48,2. Kuigi Hispaanias võeti rohkem laene, ei muutunud eluaseme omandiliik märgatavalt.

Laenuvõtjate kontroll

Laenuvõtjate kontrolli puudutavad numbrid olid juunikuus erinevad. Hispaanias kontrollis Bondora 95,6% laenuvõtjatest, mis on rohkem kui möödunud kuul. Eestis (43,5%) ja Soomes (60,4%) aga kontrolliti laenuvõtjaid vähem.

Erinevad trendid

Juunis muutusid paljud trendid laenude väljastamises. Soomes väljastati vähem laene, Hispaanias jälle rohkem (see on hea uudis neile, kes otsivad võimalusi investeerimiseks erinevates riikides). Tõusis ka tööstaaži aastate arv.

Loe Bondora investeerimistoodete kohta lähemalt siit.