HR-reitinguga laenude osakaal moodustab 1,3% kogumahust – rohkem P2P laenudest allpool

Turg ja hinnastamine

Tere tulemast lugema igakuist ülevaatepostitust, kus seekord kajastame 2018. aasta augustis kogutud andmeid. Anname detailse ülevaate tehtud investeeringute jagunemisest ja huvitavast statistikast päritoluriikide kohta. Kui Sa eelmise kuu postitust ei lugenud, siis võid seda teha siin. Investeeringute kogusumma oli 2018. aasta augustis 5 282 035 eurot, ehk -2,6% (-139, 310) võrreldes eelnenud kuuga. Selle postituse kirjutamise ajaks oli Bondoral 40 191 investorit ning platvormi kaudu tehtud 144 miljoni euro väärtuses investeeringuid.

Laenude päritolu riigiti

Kuigi investeeringute riikidepõhine jagunemine oli eelnevate kuudega sarnane, olid seal taas mõned väiksed muutused. Eestil on endiselt investeeringutes suurim osa – 68,2%, võrreldes eelmise kuuga oli tõus 7%. Võrdluseks vähenes Soome turuosa 28,9% peale, mis on võrreldes juuliga ligi 7% väiksem.

Hispaania investeeringute osakaal on nüüd väiksem kui eelmisel kuul, moodustades 2,9% kogumahust ehk 154 980 €. Kuigi osakaal vähenes, tõusis keskmine intressimäär 57,8% peale, sama juhtus ka Eestis, kus intressimäär tõusis 26%-ni. Soomes langes keskmine intressimäär 42,8% peale.

origination-summary-country-august-2018-et

Jagunemine riskireitingute, riikide ja summade järgi

Allpool olev tabel näitab laenude keskmist kaalutud intressimäära, kogusummat ning jagunemist päritoluriikide ja riskireitingute järgi. Siin on mõned olulisemad väljavõtted:

  • Suurima osa investeeringutest, 25,3%, moodustasid E-reitinguga laenud. Neile järgnesid kohe D-reitinguga laenud, mis moodustasid 21,4% koguinvesteeringutest.
  • Kõige väiksema osakaaluga olid AA-reitinguga laenud, moodustades 1,1% (55 105) kogumahust (jätkuv langus alates eelmisest kuust). Nendest veidi rohkem oli HR-reitinguga laene, mis moodustasid 1,3% (70 600) koguinvesteeringutest.
  • Soomes moodustasid koguinvesteeringutest suurima osa F-reitinguga laenud: kokku 58,6%, mida oli võrreldes eelmise kuuga ligikaudu 1,5% rohkem.
  • Madalama riskireitinguga (AA-A) laenude seas oli intressimäär madalaim Eestis. B-C reitinguga laenude intressimäär oli madalaim Soomes.
  • Kõikide riikide arvestuses oli madalaim keskmine intressimäär Eestis AA-reitinguga laenude puhul – 10,24%, ning kõige kõrgem Hispaanias HR-reitinguga laenude puhul – 70,68%.
  • 94,6% koguinvesteeringutest Hispaanias koosneb F- ja HR-reitinguga laenudest; võrreldes eelmise kuuga on seda ligikaudu 1% vähem.

origination-summary-country-rating-august-2018-et