Investeeringute riigipõhine ülevaade – 2018 aprillikuu värskeima statistika leiad siit

Statistika ja andmed

Tere tulemast lugema 2018. aasta aprillikuu riigipõhise ülevaate postitust, kus teeme detailse ülevaate tehtud investeeringute jagunemisest ja huvitavast statistikast päritoluriikide kohta. Kui Sa pole veel märtsikuu postitust lugenud, saad seda teha siin. Aprillis 2018 investeeriti meie platvormil kokku 3 051 509 €, mida oli võrreldes eelneva kuuga 2,5% vähem. Selle postituse kirjutamise ajaks oli Bondoral 35 529 investorit.

Laenude päritolu riigiti

Kuigi investeeringute riikidepõhine jagunemine oli eelnevate kuudega sarnane, olid seal jällegi mõned väiksed muutused. Eestil on endiselt investeeringutes suurim osa: 67,54%, mis oli võrreldes eelmise kuuga üle 1% kõrgem ning suurim, mida oleme sellel aastal näinud. Sellele võrdluseks on aga Soome investeeringute osakaal vähenenud üle 1% ning jõudnud 26,1% juurde, mis on umbes 5% madalam võrreldes 31,06% suuruse osakaaluga veebruaris.

Hispaanias näeme praegu veidi madalamat investeeringute osakaalu kui eelmisel kuul: 6,37% koguinvesteeringutest ehk 194 234 €. Kuigi investeeringute osakaal on vähenenud, siis keskmine intressimäär Hispaanias on samuti vähenenud ligikaudu 2%, samas kui see näitaja suurenes Eestis umbes 0,5%. Soomes suurenes keskmine intressimäär võrreldes eelneva kuuga samuti 3%.

origination-summary-country-april-2018-et

Jagunemine riskireitingute, riikide ja summade järgi

Allpool olev tabel näitab laenude keskmist kaalutud intressimäära, kogusummat ning jagunemist päritoluriikide ja riskireitingute järgi. Siin on mõned võtmepunktid:

  • Investeeringutes oli suurim osa D-reitinguga laenudel, mida oli kokku 19,62%. Sellele järgnesid kohe C-reitinguga laenud, mida oli kokku 19,32% koguinvesteeringutest.
  • HR-reitinguga laenude osakaal oli kõige väiksem: 1,83% koguinvesteeringutest (jätkuv langus alates eelmisest kuust). Veidi rohkem oli AA-reitinguga laene: 2,64%.
  • Soomes oli koguinvesteeringutest suurim osa F-reitinguga laenudel: 48,11%, mida oli võrreldes eelmise kuuga ligikaudu 5% rohkem.
  • Madalama riskiga laenude hulgas (AA–B) on keskmine intressimäär madalaim Soomes.
  • Kõikide riikide arvestuses nähti Soomes AA-reitinguga laenude puhul kõige madalamat keskmist intressimäära: 9,41% ning Hispaanias HR-reitinguga laenude puhul kõrgeimat intressimäära: 72,66%.
  • 93,93% koguinvesteeringutest Hispaanias koosneb F- ja HR-reitinguga laenudest, mis on võrreldes eelneva kuuga peaaegu 2% madalam.

origination-summary-country-rating-april-2018-et

Milliseid järeldusi saad Sa nende andmete põhjal veel teha? Meil oleks hea meel neist kuulda, jäta allapoole kommentaar ja anna meile teada.