Jaanuar: kogu taastumismäärade info

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Kohalike kohtute ja õigussüsteemide abiga püüab Bondora tagada õigeaegsed tagasimaksed alati kui võimalik. Võlgnevused jäävad ilmselt osaks ühisrahastusest, kuid Bondora teeb kõik endast oleneva, et meie võlamenetlusprotsess oleks tõhus.

Taastumismäärad

Jaanuarikuu 28 340 võlanõudest saadi 40,6% tagasi võlamenetlusprotsessi “Võlgnevused ja kohus” staadiumis ning 31,9% kohtutäituri omas. Kõige suurem oli taastumismäär Eestis (43,7%), Hispaanias ja Soomes saadi võlamenetluse kaudu tagasi 7845 makset, ehk kummaski riigis 27,7%.

Recovery count table - January 2019

Taastumismäärad erinevatel aastatel

Ootuspäraselt on kõige kõrgem käesoleva aasta taastumismäär. 2019. aasta esimese kuu järel on see 79,75%. See number aga muutub veel kindlasti, kuna võlas maksete arv aja jooksul tavaliselt kasvab. Möödunud aastate taastumismäärad püsisid muutumatud. Madalaim oli 2017. aasta taastumismäär – 39,36%, kõrgeim (kui välja arvata käesolev aasta) 2018. aasta oma – 54,33%.

Recovery rate year table - January 2019

Taastumismäärad riigiti

Taastumismäärad Eestis on möödunud aastatel tõusnud. 2018. ja 2017. aasta määrad tõusid vastavalt 57,63% ja 46,01% peale. Viimase aasta taastumismäärad on alati kõrgeimad ning normaliseeruvad aja jooksul. Kokku saadi Eestis võlamenetluse kaudu jaanuaris tagasi 192 740 €.

Recovery rate by country chart Jan 2019

See number tõusis ka Soomes, kus kogusumma oli 110 453 €. Enamik (74%) võlas makseid saadi tagasi võlamenetlusprotsessi kohtutäituri faasis.

Vastupidiselt üldisele trendile, saadi Hispaanias suurem osa võlas makseid tagasi võlamenetlusprotsessi saadiumis “Võlgnevused ja kohus” – 51 726 eurost 45 523, ehk 88%. Sellest enamik, 21 740 €, võlanõudefirma kaudu ning 14 132 € kohtu kaudu.

Recoveries cash flow table - January 2019

Taastusmismäärad loevad!

Laenuandja jaoks on oluline laenuvõtjaid tunda ning olla raha tagasisaamises kindel, ometi tuleb laenuäris võlgnevusi ette. Seetõttu on iga laenamisega tegeleva ettevõtte jaoks ülimalt oluline omada usaldusväärset võlamenetlusprotsessi.

Bondora süsteem näeb maksete mittelaekumise korral ette kiiret tegutsemist, kus võlas maksed suunatakse otsejoones kanalitesse, mis kõige tõenäolisemalt maksete laekumise taastavad.

Täpsem info laenude ja taastumismäärade kohta on saadaval Statistika lehel.