Jaanuari pealkirjades Eesti miinimumpalk ning Gibraltar

Statistika ja andmed

Tootlus oli Bondoras võrreldes möödunud kuuga pisut madalam. Samas on nii 2019. kui ka 2018. aasta tootlused oma eesmärkidest endiselt kõrgemad.

Nagu ikka on tootlust illustreerivas tabelis ära toodud teatud ajaperioodil väljastatud laenude arv riigiti. Oranž tähistab vähem kui 50, sinine 51-200 ja valge rohkem kui 200 laenu.

Aastane tootlus

2019. aasta esialgne tootlus oli 25,1%, kusjuures kõrgeim, ehk 29,3% Soomes. Võrreldes möödunud kuuga oli edukaim Hispaania, kus tootlus tõusis 0,1% ja oli 28,2%.

Port Performance yearly Feb 2019 - Bondora

Kvartali tootlus

Sel kuul nägime ka esimesi tulemusi 2019. aasta kolmanda kvartali kohta, kus tootlus oli 14,0% eesmärgiga võrreldes tervelt 22,5%. Sama aasta teise kvartali tootlused olid aga alla 2% madalamad ning 28,0%.

Port Performance quarterly Jan 2020 - Bondora

Soome

A-, AA- ja B-reitinguga Soome laene 2019. aasta kolmandas kvartalis ei väljastatud, mis on viimase üheksa kvartaliga võrreldes erinev. Selle asemel väljastati rohkem C- ja D-reitinguga laene. Kõik kolmanda kvartali näitajad ületasid oma eesmärke ning enim tootlust, ehk 26,6% teenisid F-reitinguga laenud.

Port Performance FI Jan 2020 - Bondora

Eesti

Ainus muutus Eestis väljastatud laenudes oli väiksem F-reitinguga laenude arv. Kõik 2019. aasta esimese ja teise kvartali tootlusprotsendid on kõrgemad kui nende eesmärgid. Eestis teenivad parimaid tootlusi endiselt D-, E- ja F-reitinguga laenud.

Port Performance ET Jan 2020 - Bondora

Hispaania

Hispaanias oli märgata muutust kõrgema reitinguga laenude suunas. Esmakordselt viimase kuue kuu jooksul väljastati seal C-reitinguga laenusid. Rohkem väljastati D- ja E-reitinguga ning vähem HR-reitinguga laene. Tootlusmäärad olid kõrgemad kui kolmanda kvartali eesmärgid kõigi, välja arvatud C-reitinguga laenude puhul, ning üldine Hispaania tootlusmäär oli 28,2%.

Port Performance ES Jan 2020

Majandusuudised

Soome avardab piire uue sotsiaalpoliitikaga. Sealne valitsus teatas hiljuti uuest seadusest, mille järgi on kõigil vanematel, sõltumata soost, võrdselt pikk vanemapuhkus. Sellega loodab valitsus toetada soolist võrdsust. Uue seaduse järgi on kummalgi vanemal õigus 6,6-kuulisele puhkusele. Rasedatele naistele on ette nähtud üks lisakuu.

Eesti miinimumpalk on üks EL-i madalamaid. Riigi miinimumpalk on kaheksas kõige madalam Euroopas ning 584 euroga kuus on eestlaste ostuvõime madalam kui teistes EL-i riikides. Geopoliitilisest olukorrast rääkides on Eesti luure sõnul oht, et Venemaa neid ründaks väike, kuid Balti riike võib ohustada Venemaa sõjaline tegevus. See vähendaks vahemaad Eesti ja Venemaa vahel, mida Eesti näeb endiselt oma suurima turvalisusriskina.

Hispaania loodab, et kui Suurbritannia EL-ist lahkub, vaadatakse Gibraltari olukord uuesti üle. Hispaania on ohtralt vaielnud Gibraltari üle. 2016. aasta ÜRO rapordi kohaselt ei ole Gibraltar autonoomne, vaid ÜK haldusala. Hispaania välisminister Arancha González tahab Gibraltari Hispaania jurisdiktsiooni liita. “See on suurepärane võimalus parandada vigu, mida me 300 aastat parandada pole saanud,” ütles ta. “Lõppude lõpuks peavad kokkulepped sobima nii neile kui ka meile. See on tegelikult ainus punane joon.” Kuid britid ei soovi territooriumist loobuda. Mõnede arvamuste kohaselt on Hispaania võtnud Gibraltari endale kinnisideeks ning unustanud riigi palju olulisemad probleemid.

* Investeerimine on alati seotud riskidega ning investeeringud ei ole tagatud. Tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, vajadusel konsulteeri finantsnõustajaga.