Järelturu statistika – detsembris üle miljoni euro

Statistika ja andmed

Järelturul saavad investorid Bondora laene osta ja müüa, kui neil tekib vajadus oma investeeringud rahaks teha. Detsembris, pühadeajal, pöörduti selle teenuse poole palju.

Tehingute väärtus Bondora järelturul ulatus 1 184 131 euroni, mis on võrreldes novembriga 1% kasv. Portfellihalduri kaudu tehti detsembris 5,9% rohkem tehinguid kui möödunud kuul ning see oli ainus järelturu kategooria, kus tehingute arv tõusis. Selle arvelt vähenesid API kaudu ja käsitsi tehtud tehingute numbrid.

Secondary Market total volume - December 2018

Graafikus olevad laenud

Graafikus olevate laenudega tehtud tehingute kogusumma langes pisut ja jäi 837 595 euro juurde. Kuigi käsitsi tehtud tehingute arv kokkuvõttes vähenes, siis allahindlusega ostetud laenude puhul oli seal märgata tõusu, mis näitab, et käsitsi investeerijad võtavad aega Bondora laenude otsimiseks allahindlusega. API investorid ostsid vähem graafikus olevaid laene allahindlusega ning tegid rohkem tehinguid nimiväärtusega.

Secondary Market current loans - December 2018

Viivises olevad laenud

Viivises olevate laenude summa ei muutunud möödunud kuuga võrreldes märgatavalt ning nihkeid ei olnud ka ei tehingute mahus ega trendides. Üllatavalt suur enamik (96%) viivises olevatest laenudest osteti käsitsi ja nendest ülejäänu API kaudu.

Secondary Market overdue loans December 2018

Võlas olevad laenud

Kõige suurem muutus võrreldes möödunud kuuga oli 10% tõus võlas laenudega tehtud tehingutes, mida oli detsembris kokku 283 799 euro eest. Portfellihalduri kaudu võlas laenudega tehinguid endiselt ei tehtud, kuid see-eest tehti neid rohkem käsitsi ja API kaudu. Nimiväärtusega või kallimalt ostetud võlas laenude summa vähenes kokku peaaegu 80%. See on normaalne, kuna võlas laene ostetakse tavaliselt allahindlusega, sest nendega seonduv risk on suurem. Kuu peale kokku osteti võlas laene allahindlusega 277 352 euro eest, mis moodustab 97,7% kõigist sellistest tehingutest.

Secondary Market defaulted loans - December 2018

Turg normaliseerub

Võlas laene ostetakse taas allahindlusega ning muud numbrid püsivad stabiilsed, mis näitab, et Bondora järelturust on saanud investoritele tõsiseltvõetav investeeringute rahaks tegemise allikas. Pea alati meeles, et järelturg, eriti käsitsi ja/või API kaudu tehtud tehingute puhul, võib olla väga riskantne ning Bondora laenude ostmine ja müümine vaid suurema tootluse nimel ei ole soovitatav. Sellegipoolest on see vajalik teenus nii ostjatele kui müüjatele.

Loe lähemalt Bondora järelturu kohta siit või võta ühendust kogenud investorsuhete töötajaga aadressil [email protected].