Järelturu tehinguid oktoobris vähem

Turg ja hinnastamine

Pärast 6,7% tõusu septembris, aeglustus järelturg oktoobris. Tehingute kogusumma 387 537 eurot oli 16,1% väiksem kui möödunud kuul.

Pärast septembrikuist tõusu langes järelturutehingute hulk.
Pärast septembrikuist tõusu langes järelturutehingute hulk.

Suurim, ehk 45,5% oli langus Portfelliahlduris, kus tehingute summa vähenes 162 449 euro pealt 88 525 euroni. Ka API-tehingute maht langes 4,5%. Käsitsi tehti tehinguid oli aga 1,6% rohkem ehk kokku 214 601 euro eest. Seega moodustavad käsitsi tehtud tehingud kõigist järelturutehingutest 55,4%, mis on rohkem kui möödunud kuu 45,7%.

Järelturutehingute kogumaht, oktoober
Järelturutehingute kogumaht, oktoober

Graafikus olevad laenud

Käsitsi tehtud tehingud võtsid Portfellihalduri koha endale ning moodustasid seekord suurima hulga järelturutehingutest. Kogusummaga 171 010 eurot oli tõus võrreldes septembriga 19,0%. Oktoobris ostsid investorid graafikus olevaid laene juurdehindlusega rohkem ning selliste tehingute summa oli 180 088 eurot, mis moodustas 54,1% kõigist tehingutest graafikus olevate laenudega järelturul ehk 34,6% rohkem kui möödunud kuul.

Kõige olulisem langus toimus Portfellihalduris, kus tehingute maht langes 45,5% ja kogusumma oli 88 525 eurot. Suurim osa Portfellihalduri tehingutest (97,5%) tehti nimiväärtusega. Viimaks, API-tehingute hulk langes 10,5%, kuigi nimiväärtusega tehtud tehingute hulk seal oli pisut suurem (+4,2%) ehk kokku 42 857 eurot.

Järelturutehingud graafikus olevate laenudega, oktoober
Järelturutehingud graafikus olevate laenudega, oktoober

Viivises olevad laenud
Viivises olevate laenudega tehtud tehingute summa oli oktoobris 34 891 eurot, mis on septembriga võrreldes 15,5% rohkem. API-tehingute osakaal pea kahekordistus ja nende kogusumma oli 6592 eurot, käsitsi tehtud tehinguid oli 7,2% rohkem kogusummas 28 298 eurot.

Sel kuul ostsid investorid viivises laene rohkem alla- kui juurdehindlusega. Viimased moodustasid vaid 6,7% kõigist järelturutehingutest. Allahindlusega tehtud tehingute hulk ulatus 79,5 protsendini kõigist viivises olevate laenudega tehtud tehingutest, mis on 49,8% rohkem kui möödunud kuul.

Järelturutehingud viivises olevate laenudega, oktoober
Järelturutehingud viivises olevate laenudega, oktoober

Võlas olevad laenud

Kõige suurem oli langus tehingute hulgas võlas olevate laenudega. Kogusumma 19 637 eurot on 55,0% vähem kui möödunud kuul. Tundub, et võlas laenude kallimalt ostmine ei paku investoritele enam huvi ning selliseid tehinguid oli sel kuul vaid 350 euro eest ehk need moodustasid 1,8% kõigist tehingutest võlas laenudega. See on võrreldes septembrikuise 32 protsendiga väga suur vahe.

API-tehingute osakaal aga tõusis sel kuul 73,3%, nii et nende kogusumma ulatus 4344 euroni, mis moodustab 22,1% kõigist tehingutest võlas olevate laenudega.

Järelturu tehingud võlas olevate laenudega, oktoober
Järelturu tehingud võlas olevate laenudega, oktoober

Tehingute üldhulk väiksem, käsitsi tehtud tehinguid rohkem

Kuigi järelturu tehinguid oli sel kuul veidi vähem, siis käsitsi tehtud tehingute hulk kasvas teist kuud järjest. Käsitsi investeerijad maksid graafikus olevate laenude eest ka parema meelega kallimat hinda. Kuigi tegemist oli käesoleva aasta aeglaseima kuuga järelturul, tehti tehinguid siiski 387 537 euro eest.

Pea alati meeles, et laenude ostmine ja müümine järelturul ei tohiks olla kõrgemate tootluste teenimise viis.

Meeldis, mida lugesid? Rohkem infot Bondora järelturu kohta leiad siit.