Järelturu tehinguid vähem, võlas laenude ostmist rohkem: aprill 2019

Statistika ja andmed

Tehingud järelturul aeglustusid aprillis, kuigi laene väljastati rohkem kui kunagi varem. Kogusumma 745 593 € oli märtsiga võrreldes 21,5% väiksem. Kõige vähem langes käsitsi tehtud tehingute hulk – vaid 3,7%. Kõige rohkem aga Portfellihalduri tehingute arv, mille koguväärtus 271 048 € oli 23,9% väiksem kui märtsis. See peegeldab üldist Portfellihalduri osakaalu langust aprillis, mis tulenes Go & Grow’ mahu kasvust.

Secondary Market Total - April 2019

Graafikus olevad laenud

Suurem osa, 75,9% järelturu tehingutest tehti graafikus olevate laenudega. Möödunud kuuga võrreldes küll vähem, kuid enamik neist siiski Portfellihalduri kaudu ja nimiväärtusega – kokku 359 283 € eest, ehk 53,1% kõigist graafikus olevate laenudega tehtud tehingutest.

Current loans - April 2019

Viivises olevad laenud

Tehinguid viivises olevate laenudega oli aprillis 4,1% vähem kui möödunud kuul. Kogusumma oli 33 156 €. Allahindlusega ostetud viivises olevate laenude hulk aga tõusis ja saavutas kogusumma 24 178 €, mis on 5,8% rohkem kui kuu aega tagasi. Nimiväärtuse ja kõrgema hinnaga osteti laene vähem. Seega võib öelda, et investorid ostsid viivises olevaid laene soodsamalt kui möödunud kuudel.

Overdue loans - April 2019

Võlas olevad laenud

Üllatav oli, et kui teised järelturu kategooriad langesid, siis tehingud võlas olevate laenudega tõusid. Kokku tehti aprillis 36 038 € eest tehinguid võlas laenudega, mis on 44,9% kasv. API-tehingud moodustavad tervikust vaid väikese osa ja Portfellihaldur ei osta võlas olevaid laene, seega pärineb enamik kasvust käsitsi tehtud investeeringutest.

Defaulted loans - April 2019

Investorid aprillis riskialtid

Aprillis ei olnud investorid järelturul väga aktiivsed, kuigi väljastatud laenude arv kasvas oluliselt. Need aga, kes järelturul kauplesid, võtsid suuremaid riske ning ostsid rohkem võlas olevaid laene. Võlas olevate laenudega tehti isegi rohkem tehinguid kui viivises olevate laenudega, mis on väga ebatavaline, kuna esimestega kaasnevad kõrged riskid. Ootame huviga, kuidas investorid järgnevatel kuudel Bondora järelturul käituvad ja kas sarnaste riskide võtmine jätkub.

Järelturu investeeringud on riskantsed ning enne järelturul ostma ja müüma asumist tuleks see endale põhjalikult selgeks teha. Laenude ostmine ja müümine järelturul ei tohiks olla kõrgemate tootluste teenimise vahend.

Loe lähemalt Bondora järelturu kohta siit või võta ühendust kogenud investorsuhete töötajaga aadressil [email protected].