Karjäär finantstehnoloogias võib olla just see, mida otsid

Finantsnipid

Fintech-maailm on palju mitmekülgsem kui esmapilgul tundub. See hõlmab kogu tehnoloogiat, mille abil finantsteenuseid ettevõtjatele ja tarbijatele paremaks muudetakse. Neid teenuseid kasutavad klientide kiiremaks ja soodsamaks teenindamiseks kõik rahandusega seotud valdkonnad alustades investeerimisest, pangandusest, kindlustusest, laenudest ja nii edasi.

Karjäär finantstehnoloogias

Finantsmaailma ja tehnoloogiat ühendavad tooted ja teenused teevad ilma mõlemas valdkonnas. Seepärast võibki karjäär finantstehnoloogias olla praegu väga hea mõte.

Miks finantstehnoloogia?

Fintech-karjääril on palju boonuseid. Esiteks on tegemist valdkonnaga, mis areneb väga kiiresti ning rakendab alati kõige uuemaid tehnoloogilisi arendusi. Fintech-ettevõtted kasvavad kiiresti ning loovad pidevalt läbimurdelisi tehnoloogiaid, seega on töö selles valdkonnas väga põnev.

Ettevõtetes leidub töökohti erinevate elualade esindajatele. Nii finants- kui tehnoloogiavaldkond on mõlemad hästi tasustatud ning vajavad usaldusväärseid töötajaid.

Fintech-idufirma, kes loob investeerimisäpi, vajab näiteks arendajaid, kes äpi looks ja tööle paneks, disainereid, kes sellele kauni välimuse annaks, äriarendusspetsialiste, kes äppi müüa oskaks ja ettevõtet kasvataks ning küberturbespetsialiste, kes tagaks toote turvalisuse. Ja see on alles algus!

Vaatame kõiki neid ameteid lähemalt ning uurime, milline on töö fintech-maailmas ja milliseid oskusi selleks vaja läheb.

Arendaja

Ilma arendajateta ei oleks fintech-maailma olemas. Nemad on selle valdkonna selgroog. Mõnikord nimetatakse neid programmeerijateks, sest nad programmeerivad toote või teenuse funktsioone. Nad süvenevad oma toote igasse nüanssi ning tagavad selle soovitud toimimise.

Arendaja

Arendajaid on igasuguseid ja paljud neist keskenduvad kitsastele harudele valkonna sees. Nagu näiteks:

  • Plokiahel – hajusraamatu arhitektuur, nutilepingud, plokiahela turvalisus.
  • AI – õppimisvõimeliste võrgustike loomine klientide paremaks teenindamiseks.
  • Suurandmed – suuri andmekogusid analüüsivate protsesside välja töötamine suurte andmeplatvormide abil.

Vajalikud oskused: Üldiselt sõltub fintech-arendaja osavus tema tehnilistest teadmistest. Sõltuvalt ettevõttest võib vaja minna järgmisi programmeerimiskeeli: Java, Python, C++, HTML, PHP. Programmeerimise juures on väga tõenäoline, et arendaja peab kodeerides liikuma edasi-tagasi mobiili ja võrgu vahel ning seega on väga oluline ka võimekus tegeleda mitme asjaga korraga.

Andmeanalüütik

Analüütikud töötlevad suuri andmehulki üksusteks, mida ettevõtted saavad enda kasuks ära kasutada. Finantstehnoloogias kasutatakse analüütikute töödeldud andmeid parema kliendikogemuse pakkumiseks. Samuti teevad analüütikud kogutud andmete põhjal ettepanekuid toodete või teenuste parandamiseks. Lisaks on nende ülesanne leida üles ebakõlad või isegi vead andmehulkades ning eraldada kasutatavad andmed mittekasutatavatest.

Vajalikud oskused: Sulle meeldib matemaatika? Analüütikud töötavad suurte andmehulkadega, mis nõuab head analüüsivõimet ja matemaatilisi teadmisi. Tihti läheb vaja ka programmeerimisoskust, mis aitab andmehulkadest analüütilsi ja statistilisi mudeleid koostada. Haridus majanduses, statistikas või rakendusmatemaatikas on finantstehnoloogia valdkonna analüütikute puhul eelduseks.

Finantsanalüütik

Kui armastad numbreid ja ettevõtte käekäigu analüüsi, võib finantsanalüütiku karjäär fintech-maailmas olla Sinu jaoks. Finantsanalüütik aitab oma kogutud finantsinfot analüüsides ettevõttel otsuseid teha. Ta arvestab sealjuures ka makroökonoomilisi andmeid, ehk mis toimub maailmamajanduses, aga ka ettevõtte endaga seotud numbreid. Nende andmete abil loob ta ettevõtte finantsmudeli ja leiab valdkonnad, millele võiks vähem kulutada, näitab, kuidas tõsta käivet ning kuidas rohkem raha teenida.

Finantsanalüütik

Vajalikud oskused: Kõigist mainitud ametitest on finantsanalüütiku puhul eelnev finantstaust kõige olulisem. Seega võiks Sul olla vähemalt bakalaureuse-, aga võib-olla isegi magistrikraad raamatupidamises või rahanduses. Lisaks suurepärastele matemaatilistele oskustele peaks finantsanalüütik armastama täpsust ning suutma vastu võtta raskeid otsuseid. Just finantsanalüütik on see, kes otsustab koondamiste ja muude muutuste üle äritegevuses.

Küberturbespetsialist

Suurim mure kogu fintech-maailmas on uute toodete ja teenuste turvalisus. Kuna ettevõtted koguvad tundlikke isikuandmeid, on nad häkkerite huviorbiidis. Probleem valmistab peavalu ka juba kogenud finantsettevõtetele. Küberturbespetsialistid töötavad selle nimel, et küberkurjategijad ei pääseks ettevõttele ega tema kasutajatele ligi. Ta oskab leida üles potentsiaalsed turvaohud ettevõttele, aga ka edasimüüjatele.

Vajalikud oskused: Küberturbespetsialist peaks teadma kõiki valdkonnas kehtivaid turvalisusnõudeid, mis puudutavad nii riistvara, tarkvara kui ka võrkusid. Seega haridus arvutiteaduses või küberturbes on vajalik. Kuna tehnoloogia areneb nii kiiresti, on küberturbes töötamise juures ülioluline ajaga kaasas käia, et häkkeritest sammu võrra ees olla.

Riskihaldur

Kõik finantsettevõtted peavad tegelema riskide maandamisega. Kuigi fintech-ettevõtted standardiseerivad oma protsesse, on riskihaldus siiski ka neis väga vajalik, samuti nagu traditsioonilistes finantsettevõtetes. Riskid fintech-maailmas puudutavad auditit, pettuseid, IT-turvalisust, taastekavasid, kolmandate osapooltega seotud riske ja muud. Riskihaldur jälgib ja haldab kõiki neid valdkondi ning töötab välja strateegiad ja eeskirjad, kuidas neid riske maandada ning muuta probleemide lahendamine ladusaks.

Vajalikud oskused: Riskihaldur peab olema väga hea organiseerija ning suurepärane suhtleja, kuna probleemide lahendamine tähendab tihti koostööd erinevate valdkondade vahel.  Sobib taust nii IT- kui ka ärivaldkonnas ning need, kellel on kogemus mõlemas, on eelisseisundis.

UI/UX disainer

Mõtle oma lemmik fintech-äpi peale. Milline see välja näeb? Tõenäoliselt on see stiilne ja kergesti hoomatav ning seda on lihtne kasutada. Seda tänu kasutajaliidese ja kasutajakogemuse (UI/UX) disaineritele. Disainerid on finantstehnoloogias väga olulised tegelased ja nende ülesandeks on äpi või toote kasutamine kliendi jaoks lihtsaks muuta, sest see toob kasutajaid juurde. Seaduste tõttu peavad fintech-rakendused ka isikuandmeid koguma. Mida lihtsam see protsess on, seda suurem on tõenäosus, et klient selle läbib ja toodet kasutama hakkab. UI/UX disainerid teevad asja lihtsaks kõigi jaoks, hoolimata nende taustast. Nene tööülesanneteks on tihti kasutajauuringud, tootekontseptsiooni loomine, disain ja prototüüpimine enne, kui toode välja tuleb.

UI/UX disainer

Vajalikud oskused: UI/UX disaineril peavad ennekõike olema toodete kallal töötamiseks vajalikud tehnilised oskused. Vajalik võib olla kogemus HTML-i, CSS-i, Javascripti või muu programmiga. Kuid see pole kõik. Hea UI/UX disainer oskab klientide tagasisidet ja kriitikat toote parandamiseks ära kasutada.

Äriarendusjuht

Finantstehnoloogia ettevõte võib välja mõelda, mida iganes, aga kui nad seda müüa ei oska, pole sellest mingit kasu. Äriarendusdirektori töö ongi vaadata, et ettevõte kasvaks, sõltumata sellest, millises staadiumis ta on. Kui toode on alles välja tulemas tähendab see turundusstrateegia väljatöötamist ja turuanalüüsi, mis aitab mõista, kuidas oleks kõige parem tootega turule tulla. Kui ettevõte on juba kaugemas arengujärgus, peab oskama planeerida uusi koostöid, leida uusi kliente või viise, kuidas teenida rohkem kasumit.

Vajalikud oskused: Üldiselt peavad äriarendusjuhid omama kogemust ettevõtluses. Ta peab tundma end kodus nii turunduses kui rahaküsimustes ning vaja võib minna isegi magistrikraadi vastavas valdkonnas. Need, kes on juba ühe äri edukalt käima tõmmanud, tunnevad end selles ametis mugavalt.

Hea aeg fintech-karjääri jaoks

Fin-tech tööstus kasvab kõigi ootuste kohaselt 2022. aastaks 310 miljardi dollari väärtuseliseks, nii et hüppa rongile enne, kui on hilja. Valdkonnas töötab palju uuenduslikke ettevõtteid, kes kõik kasvavad kiiresti, mistõttu on tulevik väga põnev. Kiire kasv pakub töötajatele teiste idufirmadega võrreldes suuremat stabiilsust ning ettevõtte laienedes ka suuremat kasu.

Fintech-valdkond on juba praegu suurepärane töökeskkond ning võib tulevikus veelgi paremaks otsuseks osutuda. Kuna finantsrevolutsioon juba käib, on finantstehnoloogia kogemusega inimesed tulevikus kindlasti väga nõutud.

*Investeerimine on alati seotud riskiga. Bondora kaudu tehtavad investeeringud ei ole tagatud, mistõttu ei ole garanteeritud Go & Grow’ kontole paigutatud vara väärtuse säilimine ning investeeringute lõpetamisel ei pruugi vara kohene tagastamine olla võimalik.  Tootlus on kuni 6,75% aastas, kuid möödunud perioodide tootlus ei garanteeri sama tootlust ka tulevikuks. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest või vajadusel konsulteeri finantsnõustajaga.