Kas filantroopia või kasumi teenimine? ESG investeeringud

Finantsnipid

Investeerimist peetakse üldiselt omakasupüüdlikuks tegevuseks, mil pole ümbritseva maailma ega abivajavatega mingit pistmist. Kuid see on muutumas, sest üha enam võimaldavad investoritele arvestatavat tootlust ka ettevõtted, kelle jaoks on oluline hoida loodust ja inimesi.

ESG investeeringud

Räägime ESG investeeringutest

Inimesed, kes ei lähtu oma investeerimisotsuste tegemisel vaid ettevõtte kasumist, vaid ka tema mõjust ümbritsevale maailmale, kaaluvad investeerimisotsuse tegemisel lisaks kasumile ka muid faktoreid, nende hulgas keskkonna, sotsiaalsete teemade ning ettevõtte juhtimisega seotuid. Seetõttu ongi investeerimismaailmas sündinud uus ja kasvav trend, mida tuntakse kui vastutustundlikku investeerimist ehk ESG-d (eesti keeles ka KSJ). Selle kolm peamist faktorit, millele investorid oma otsuse tegemisel keskenduvad on:

  • Keskkond: kliimamuutus ja loodusressursside haldamine
  • Sotsiaalne: töötajate heaolu, tootevastutus ja risk inimkonnale
  • Juhtimine: juhtivtöötajate hüved ja hüvitised, ettevõtte omandisuhe, ärieetika

Selleks, et ettevõtteid nendest kolmest vaatenurgast hinnata, kasutavad investorid erinevaid vahendeid ja allikaid, mille abil otsustada, kas nende investeering haakub lisaks rahalisele poolele ka vastutustundliku investeerimise väärtuste ja standarditega.

ESG investeeringute näol on mitmes mõttes tegemist traditsioonilise investeerimise ja filantroopia vahelise valdkonnaga. Paljud usuvad koguni, et annetamine ei ole jätkusuutlik viis abivajajaid aidata ega toeta pikemas perspektiivis sotsiaalset muutust. ESG investeeringud on sotsiaalses mõttes filantroopiliste tegudega samaväärsed, kuid pakuvad sealjuures investoritele ka tootlust.

ESG investeeringud - strategia

Muutust juhtivad organisatsioonid

Nagu muutuste loomisel ikka, vajavad ka ESG investeeringud traditsiooniliste võimusuhete kummutamisel ning uute standardite ja poliitikate kujundamisel valdkonna eestvedajate abi. ESG liikumist toetavad mitmed organisatsioonid, kelle töö on pakkuda investoritele infot, mille abil kapitali paigutamine läbi mõelda.

Asutus nagu B Lab, näiteks, tegelebki heuristika ja standardite väljatöötamisega ettevõtetele, kes tegutsevad väljaspool traditsioonilist finantsmudelit. B Lab mittetulundusühing on ka uue Certified B Corporations äristandardi looja. B Corps, nagu neid inglise keeles nimetatakse, on ettevõtted, kelle ressursside ja võimu kasutus on maailmale hea ning nad on suutnud seda ka tõestada. Kuulsad ettevõtted nagu Patagonia, Ben & Jerry’s ja Kickstarter on kõik Certified B Corporations tunnustuse omanikud. Selleks peavad nad muude ESG tegurite seas suutma tõestada oma positiivset mõju keskkonnale, olema töötajate ja asutajate omanduses ning näitama töötajate õiglast ja võrdset kohtlemist.

Organizations leading the charge

Lisaks edendab vastutustundlikku investeerimist ka Vastutustundliku investeerimise põhimõtete võrgustik (PRI). Organisatsioon ütleb enda kohta nii: “Meie eesmärk on selgitada investeerimisega seotud tegureid nii keskkonna, sotsiaalsete teemade kui äriühingute juhtimisega (KSJ) seoses ning toetada investoreid, kes nende teguritega investeeringute tegemisel arvestavad.” Organisatsiooni tegevus on loonud nii palju väärtust, et seda on asunud toetama ka ÜRO.

Ka traditsioonilised finantsalase info ettevõtted lähevad trendiga kaasa. Morningstar jagab ESG tegurite uuringute andmeid oma klientidega ning ka Bloomberg pakub ESG analüüside infot, sealhulgas üldist ESG tegurite täitmise hinnet, kliimamuutusega seotud skoori, jmt.

Kas tootlus on madalam?

Vastutustundliku investeerimise eesmärk ei ole vaid maailma parandada. Investorid usuvad, et ESG mängib ettevõtte kasumi teenimises olulist rolli ning võtavad seda arvesse, kui hindavad oma investeeringu võimalikku tootlust ja kasumipotentsiaali.

Blackrock võrdles traditsiooniliste ja ESG investeeringute tootlusi. Tuli välja, et ESG investeeringute tootlus oli traditsiooniliste investeeringutega täiesti võrreldav. Esimesed olid mõnikord isegi tootlikumad ja seda volatiilsuse ning dividendidega. Investorid ei kaota vastutustundlikult investeerides mitte midagi, vaid teenivad hoopis kasu ja naudivad samal ajal ka rõõmu vastutustundlikust investeerimisest.

ESG chatter

Tõusev trend

Kuigi ESG investeeringutest on räägitud juba alates 2005. aastast, on see valdkond rohkem huvi hakanud pakkuma alles hiljuti. US SIF-i jätkusuutlike, vastutustundlike ja mõjuinvesteeringute aruande järgi on valdkonnas tekkinud nõudlus, mis toetab selle kasvu. Üha enam investoreid otsib investeerimisvõimalusi, mis ei oleks ainult kasumlikud, vaid ka sotsiaalselt vastutustundlikud ning finantsettevõtetel ei jää üle muud, kui võimaldada neile infot, mille põhjal vastavaid otsuseid teha.

2018. aasta alguses ulatus ESG investeeringute väärtus valitsevate varadega USA-s 12 triljoni dollarini. Üllataval kombel tähendab see, et USA-s on igast 4 dollarist 1 professionaalses halduses.

Selle ülevaate kohaselt kasvab ESG investeeringute arv mitmel põhjusel ja peamiselt on need seotud sotsiaalselt vastutustundliku investeerimise (SRI) valdkonna üldise kasvuga. “Kahe viimase aastaga on institutsionaalsed investorid ja varahaldurid hakanud üha enam avalikustama vastutustundlike põhimõtete (PRI), ehk ESG tegurite arvestamist toetava ülemaailmse raamistiku rakendamist investeerimises,” kirjutatakse ülevaates.

Teema püüab tähelepanu ja ESG analüütikud on finantsettevõtetes juba tavalised. Nende töö on leida ESG investeerimisvõimalusi ning koostada analüüse ja aruandeid, mis nende soovitusi toetaksid.

ESG opportunities for investors

Euroopa on esirinnas

Üks PWC aruanne ennustab ESG investeeringute peatset suuremat levikut USA-s. Kuid Euroopa on USA-st selles osas juba ees. Aruanne kirjutab: “Euroopas on ESG investeeringud juba osa mitmetest institutsionaalsetest investeerimisprogrammidest ja samuti eelistavad seda varakad üksikisikud.”

Räägitakse ka Euroopa Liidu sekkumisest ESG tegurite reguleerimisse, kuid see mõte pole paljudele meelt mööda. Matti Leppäla, PensionsEurope tegevjuht (ettevõte, mis tegeleb töötajate pensionifondide edendamisega riiklikul tasandil) usub, et vastutustundlikesse ettevõtetesse investeerimine on investorite vastutus, mitte valitsuse oma. “Pensionifondid investeerivad väga mitmel moel vastutustundlikult,” ütleb Leppälä. “EL ei tohiks teha üheülbalisi ettekirjutusi. ESG kriteeriumitele vastavad investeeringud on pensionifondides üha sagedasemad ning tendents on kasvav.”

ESG tulevik

Vastutustundlikud investeeringud koguvad tähtsust, sest selle tee on investorid valinud ning ettevõtted peavad kohanduma. Teema, mis muutub järjest olulisemaks on kliimamuutus. Vastutustundliku investeerimise põhimõtetes ongi kesksel kohal kliimamuutuse probleem. Ettevõtmised nagu The Investor Agenda pakuvad investoritele võimalust osaleda kliimamuutuse probleemi lahendamises oma investeeringute kaudu.

Kuna investorid ootavad ettevõtetelt suuremat vastutust, siis räägitakse ESG-st rohkem kui kunagi varem. Blackrocki koostatud ülevaates kirjutatakse, et ESG põhimõtete järgimine on viimastel aastatel oluliselt tõusnud. See kehtib eriti ettevõtete puhul, kus tegeletakse esmatarvete, finantsvaldkonna või tervishoiuga ja ESG tegurid mängivad suuremat rolli. Tervishoiuvaldkonnas, näiteks, rõhutakse korralikule tervishoiuteenusele, mis ei keskenduks kasumile.

ESG chatter

Suurem osa ESG investeeringute kasvust pärineb millenniumi-põlvkonnalt, kelle jaoks sotsiaalselt vastutustundlikud investeeringud on olulised. Järgmise 30 aasta jooksul kasvab just nende investorite kapitali hulk, mis võib tähendada $15-$20 triljoni paigutamist ESG investeeringutesse ja seda vaid USA-s.

Loo moraal

Maailmas, kus investeerimisvalikuid on lõputult, otsib üha rohkem inimesi investeeringuid, mis ka nende väärtushinnangutega kokku langeksid. Eriti kehtib see nooremate põlvkondade puhul, kelle kapital hakkab järgmiste kümendite jooksul investeerimises üha suuremat rolli mängima ning see teeb neist olulised mõjutajad ESG investeeringute maailmas.

ESG investeeringud pakuvad investoritele ka võrdlemisi head tootlust. Ja kuna riskiprofiil on traditsioonilise investeerimisega sarnane, siis pöördub järjest rohkem investoreid just ESG poole, millest tõusev kasu pole ainult rahaline. Vastutustundlik investeerimine on siin, et jääda ja see võib teha maailmast parema paiga meie kõigi jaoks.