Kas mehed ja naised investeerivad erinevalt?

Finantsnipid

Mitmed uuringud on püüdnud selgitada meeste ja naiste investeeringuvalikute erinevuste (ja kuidas neid otsused tehakse) põhjuseid. Mitme aastakümne jooksul tehtud uuring jõuab järeldusele, kuidas diskrimineerimise vähendamine, mis suurendab üksikisikute valikuvabadust, on kaasa toonud selle, et naised saavad nende kahe sugupoole arvestuses paremateks investoriteks. Riskitaluvus, lühike vs. pikaajaline planeerimine ja individuaalne valik on ühised teemad, mida oleme näinud esile kerkimas mitmes uuringus.

blog-bannersMen-and-women

Järgnevalt vaatame lähemalt mõnesid neist uuringutest, nii vanemaid kui ka uuemaid, ja ennustame, mida on tulevikus oodata.

Mehed on riskialtimad

Üldiselt on uuringud näidanud, et meestel on kõrgem taluvus riskantsemate investeeringute osas ning enamasti on suuremad tootlused seda ka näidanud. Colorado Ülikooli poolt avaldatud artikkel võtab kokku kasvava hulga finantsalaseid uuringuid, milles järeldatakse, et naised investeerivad oma portfelle palju konservatiivsemalt kui mehed ja suurem osa meeste portfellidest sisaldab riskantseid varasid.

Tuleb välja, et ka naised ise arvavad end olevat väiksema riskitaluvusega. Kui küsiti neli küsimust, et määrata kindlaks nende riski ja tulu kompromiss, siis 63% vallalistest naistest ja 57% abielus olevatest naistest teatasid, et nad ei soovi võtta mingisugust finantsriski. Võrdluseks olid meeste puhul need näitajad: 43% vallalistest ja 41% abielus olevatest meestest.

Nii meeste kui ka naiste puhul selgus, et abielus olles soovivad mõlemad riski vähenemist. See on huvitav fakt, kuna tavapärane abielumehe stereotüüp on alati olnud vastutav pool suuremate finantsotsuste tegemisel; ehkki praegu on see muutumas, nagu allpool selgitatud.

warren-buffet-image

Naised teevad pikaajalisi plaane

Naised on koostööaltimad ja otsivad abi rohkem kui mehed. Fidelity poolt tehtud uuring näitab, et naistest on saamas pere põhilised “leiva lauale toojad”, kusjuures ligi 50% naistest teenivad oma partnerist rohkem. Veelgi enam: naised on ülekaalus ka ülikooli lõpetamises ja moodustavad 57% bakalaureuse-, 60% magistri- ja 52% doktorikraadi omavatest inimestest. Naised on ka jõukamad kui varem. Need arvud koos faktiga, et naisi käib finantsnõustajate juures rohkem kui mehi, hääbuv stereotüüp mehest kui pere põhiotsustajast ja naiste seatud finantseesmärgid, näitavad uue ajastu saabumist.

Kuigi naised on traditsiooniliselt vähem riskialtid kui mehed, ei tähenda see tingimata seda, et nende pikaajalised investeerimisportfellid selle tagajärjel kannataksid. Olles vähem riskialtid seostavad naised raha kindlusega majapidamises, iseseseisvusega ja üleüldise elukvaliteediga. Selline perspektiiv on pikaajaliste eesmärkide (nagu näiteks pensionile jäämise planeerimine) seadmiseks suurepärane, sest naised on vähem mõjutatud muutustest ning seetõttu ei võta raha välja ebastabiilsetel aegadel. The Boston Consulting Group kinnistab veelgi mehe võistlushimulisuse stereotüüpi, kes pigem sihib oma portfellis kiiremat kasu, kui teeb pikema perspektiiviga investeeringu.

Investorid Bondoras

Bondoras on suurim osa investoritest mehed, iseäranis meie API kasutajaskonnas. Siiski oleme hakanud nägema traditsioonilise keskealise mehe demograafilist muutust noorema ja rohkem tasakaalustatud pooltega millenniumiajastu põlvkonna kasuks.

Me arvame, et selleks on mitu põhjust – nimelt võrreldes möödunud sajandiga on tänu sotsiaalmeediale tõusnud investeerimise populaarsus ja teadlikkus, info ja hariduse laialdane kättesaadavus ning kasutuslihtsus (näit. automatiseeritud investeerimistoodetes nagu Portfellihaldur ja Portfolio Pro).