Kas P2P on püramiidskeem? Uudiseid valdkonnast ning intervjuu Bondoraga

Finantsnipid

Bondorast uudistes

Aktien mit Kopf külastas hiljuti Bondora kontorit Tallinnas ning tegi intervjuu meie tegevdirektori ja asutaja Pärtel Tombergiga. Arutleti mitmesugustel teemadel, mille on tõstatanud P2P-entusiastidest lugejad. Teemade valik ulatus püramiidskeemidest P2P laenamisest kuni tagasiostmise garantiini ning Bondora tulevikuplaanideni. Vaata kindlasti seda intervjuud, kui sa seda veel teinud pole. P.S. Enamik intervjuust on inglise keeles.

Bondora monthly news and mentions EE

Uudiseid valdkonnast

Der Belfast Telegraph räägib raskustest, mis on seotud väikeettevõtete omanikele kiire ja sobiva rahastusvõimaluse leidmisega. Põhja-Iirimaal püütakse leida probleemile lahendus läbi ühisrahastuse, iseseisvate laenupakkujate ja rahastajate erinevate võimalustega.

* * *

Verdict tähistab ühisrahastuse 13. sünnipäeva, andes ülevaate selle päritolust ja arengutest aastate jooksul. Nad tsiteerivad P2PFA juhti Robert Pettigrew’d, kes ütleb: “P2P pakub tegelikult turgu segilöövat jõudu sellega, et see on hea kliendile ning hea investoritele.”

* * *

Business Wire käsitleb raportit Capegemini’s World FinTech Report 2018, milles pööratakse suurt tähelepanu kliendikogemusele ja eriti sellele, kuidas uuenduslikud fintechid pakuvad väljakutset traditsioonilisele kliendikogemusele. Jätkuvalt märgivad nad, et koostöö traditsiooniliste ettevõtete ja fintechide vahel on võtmetegur klientide aina suurenevate ootuste täitmiseks.

* * *

Reuters avaldas kirjatüki suurpankade fookuse nihkumisest pärast 2008. aasta finantskriisi. Pärast kriisi olid pangad peamiselt keskendunud saadud finantsiliste löökide parandamisele ning sellele, et saada hakkama märkimisväärsete muutustega regulatsioonides. Nüüd, kui on tekkinud avatud pangandus, on nad pannud kogu ressursi sellesse, et püüda järele jõuda uusimale tehnoloogiale, mida kasutavad fintechid.

* * *

Disrupt Africa räägib täpsemalt probleemidest, millega on regulatsioonide koostajad kokku puutunud, et pidada sammu uuenduslike teenustega, mida pakuvad fintechide start-up’id. Kuigi artikkel keskendub vajadusele edasiste regulatsioonide järele Aafrika turgudel, julgustavad nad finteche omavahel konkureerima ja loodavad sellega vältida monopoliseerimise tekkimist.

* * *

Finews arutleb uuest fintechide partnerlusest Šveitsi ja Hong Kongi vahel. “Sveitsi finantsjärelevalveameti (FINMA) ja Hongkongi väärtpaberikomitee (SFC) kokkulepe sätestab kahe jõuka finantssõlme koostööd ja infovahetust finantstehnoloogia trendide, arengute ja regulatoorsete küsimuste kohta, samuti ka ettevõtete kohta, mis pakuvad uuenduslikke finantsteenuseid”.