Keskmine netosissetulek tõusis 63%. Kas oskad arvata, millises riigis?

Turg ja hinnastamine

Oleme viimasel ajal avaldanud mitu postitust, kus uurisime laenude jagunemist spetsiifiliste andmete järgi, nagu eluaseme omandiliik, haridus, tööstaaž jne. Sel kuul teeme samamoodi ning võrdleme, kuidas see kõik on muutunud võrreldes eelmiste kuudega.

Keskmine sissetulek, laenu suurus ja vanus

Veebruaris tõusis kõikide riikide arvestuses keskmine netosissetulek jällegi Hispaanias (+ 1221 € / 63% alates jaanuarist). Usume, et koos hooajaliste kõikumistega võib märkimisväärset tõusu selgitada sellega, et väljastati väiksem arv laene (1558) võrreldes eelmise kuuga (1919).

origination-avg-net-income-feb-2018-et

Sarnaselt keskmise netosissetuleku suurenemisele on sarnast trendi näha ka keskmises laenusummas. Kogunumbreid vaadates oli suurim tõus Soomes.

origination-avg-loan-amount-feb-2018-et

Laenuvõtjate keskmine vanus on võrreldes jaanuariga veidi muutunud Hispaanias ja Soomes, kuid tavaliselt näeme, et see langeb 40. eluaastatesse. Huvitaval kombel on koos keskmise netosissetuleku suurenemisega Hispaanias laenuvõtjate keskmine vanus hoopis kaks aastat tõusnud.

origination-avg-age-feb-2018-et

Keskmine laenupikkus veebruaris oli suurem Hispaanias ja Soomes, kuid jäi samaks Eestis. Täpsema ülevaate saamiseks vaata allpool olevat tabelit, kus on näha kõige tavalisemad laenupikkused.

origination-avg-loan-duration-feb-2018-et

Laenupikkus ja tööstaaž

Traditsiooniliselt ei ole Bondora keskendunud lühiajaliste laenude väljastamisele ja seda on kõige värskematest andmetest endiselt selgelt näha. Ainult 12 laenu väljastati Eestis vähem kui 12 kuuks. Enamik laene väljastati 36 kuuks või kauemakski ning vaid 82 laenu väljastati vähemaks ajaks. Kui olla veelgi täpsem, siis kõige tavalisem laenupikkus kõikides riikides oli 36 kuud, seejärel 60 kuud ning lõpuks 48 kuud. Pakkudes võimalust võtta laenu kuni 60 kuuks, saavad laenuvõtjad taskukohasemad igakuised tagasimaksed, mis mahuvad koos muude kulutustega nende eelarvesse.

origination-durations-table-feb-2018-et

Tööstaaž püsib samal tasemel nagu eelmistel kuudel: kõige tavalisem on „Rohkem kui 5 aastat”, seejärel „Kuni 5 aastat” ning lõpuks „Kuni 1 aasta”. See vihjab sellele, et need, kes on kindlad oma töökoha stabiilsuses (ja seega ka kuusissetulekus), taotlevad suurema tõenäosusega ka laenu.

origination-employment-table-feb-2018-et

Haridus ja eluaseme omandiliik

Sarnaselt eelmistele kuudele oli laenuvõtjate seas kõige tavalisem haridustase keskharidus ning seejärel tulid kõrg-, kutse- ja põhiharidus. Riikide jaotuses räägivad numbrid teist keelt: Eestis on laenuvõtjate seas endiselt kõige tavalisem keskharidus, kuid Soomes ja Hispaanias on esikohal kõrgharidus. Kuna õppekavad ja -asutused erinevad riigiti, saab teha huvitavaid tähelepanekuid, kui seda infot võrrelda teiste andmetega.

origination-education-table-feb-2018-et

Kõige tavalisem eluaseme omamise staatus Eestis ja Soomes on „Omanik”, võrdluseks Hispaanias on kõige tavalisem „Elab koos vanematega”. Eelmistel kuudel oli eluaseme omamise staatus Eestis ja Soomes sama, kuid näib, et see muutub Hispaanias, kuna numbrid on staatuste vahel palju ühtlasemalt jagunenud (kui „Sotsiaalpind” ja „Muu” välja arvata). Kodu omamise staatus võib anda meile ülevaate kultuurilistest erinevustest piirkondade vahel ja sellest, kuidas see võib mõjutada laiemat majandust. Näiteks Soomes registreeriti ainult kaks laenuvõtjat, kes elavad koos vanematega. Eestis on peaaegu pooled laenuvõtjatest aga koduomanikud.

origination-ownership-table-feb-2018-et

Andmete verifitseerimine

Allpool olevad andmed näitavad, kui paljude klientide sissetulekud ja kulud on kinnitatud. Hoolimata sellest, kas laenuvõtja sissetulek on kinnitatud, kontrollitakse tema tausta koos rahvastikuregistri ja krediidiinfo asutustega. Kokkuvõttes on kontrollitud andmetega klientide koguarv suurem kui kontrollimata klientide arv.

origination-verification-table-feb-2018-et

Milline info on laenuvõtja kohta kõige tähtsam?

Laenu väljastamisega tekkiv risk arvutatakse laenuvõtjate jaoks välja, kasutades kõiki ülalmainitud parameetreid ja veel paljusid teisi. Kliendi enda sisestatud andmed, mida näeb ka investor, ei ole tavaliselt eriti indikatiivsed ja neil on suhteliselt vähe mõju Bondora antavale reitingule konkreetse laenu kohta. Seega ei peaks seda infot vaatama kui ainsat, mida kasutatakse laenu eeldatava võlgnevusriski määramiseks.

Kokkuvõttes annab see postitus hea ülevaate meie laenuvõtjate profiilist ja kuidas see muutub koos väljastatud laenude spetsiifiliste andmetega tulevastel kuudel. Kirjuta allapoole kommentaar ja anna meile teada, millised andmed on sinu arvates krediidiriski hindamisel kõige suurema mõjuga.