Kohtutäituri etapis tõusis võlamenetlusest laekunud summa 41%

Statistika ja andmed

Tere tulemast lugema meie igakuist blogipostitust, milles räägime, kui palju raha laekub võlgade sissenõudmise igas etapis. Oleme püüdnud paigutada kõik sissenõudmisest saadud maksed konkreetsesse etappi, mis on maksetähtajale kõige lähemal. Kuigi see meetod pole alati täpne – juhul kui sissenõudmise etapid pole õigeks ajaks uuendatud –, annab see siiski hea ülevaate laekumiste peamistest teguritest.

2018. aasta märtsis laekus võlamenetluse kaudu 235 573 € (+16,6% võrreldes eelneva kuuga).

recovery-cashflow-by-process-apr-2018-et

Miks see on oluline?

Ülalolev tabel näitab, kui efektiivne on investori jaoks võlamenetlusprotsessi iga etapp võlgnevuste sissenõudmiseks ning aitab mõista, miks mõni etapp on efektiivsem kui teine. Kui Sa pole veel lugenud meie postitust kolmeastmelisest võlamenetlus- ja sissenõudeprotsessist ega märtsi postitust, siis soovitame kõigepealt nendega tutvuda.

Kohtutäituri etapis tõusis võlamenetlusest laekunud summa 41%

Märtsis seisnes kõige tähelepanuväärsem muutus võrreldes eelnevate kuudega võlamenetlusest laekunud summas kohtutäituri etapis, enamasti Eestis ja Soomes. Kuna rohkem kohtuotsuseid tehti meie kasuks, anti need seejärel üle kohalikule kohtutäiturile, kes hakkas tööle selle kallal, et saada investoritele kuuluvaid tagasimakseid laenuvõtja sissetulekutest ja varadest.

Kuigi meie väljastatud laenud on tagatiseta, on kohtutäituritel õigus külmutada laenuvõtja netosissetulek ja varad ning seega saavad nad avaldada märkimisväärset mõju võlamenetlusest laekunud summale. Püüame selle etapini jõuda nii kiiresti kui võimalik, et hakata investoritele tekitama rahavoogu.

Erandjuhtumid

Väga harva juhtub, et Bondora saab teate mõnest laenuvõtja kriminaalmenetlusest. Pärast ametivõimudelt ametliku teate saamist laen külmutatakse, kuni politsei lõpetab uurimise ja juhtum on valmis kohtusse andmiseks. Sellist tüüpi juhtumite korral on tavaliselt väga väike tõenäosus raha tagasi saada.

Teist tüüpi erandjuhtumid sisaldavad pankrotti ja võlgade restruktureerimist. Pankrotimenetlus algatatakse ainult juhul, kui kohtutäitur pole suutnud pärast laenuvõtja varade ja kontode külmutamist võlga sisse nõuda. Bondora algatab pankrotimenetluse ise või liitub juba olemasoleva pankrotiavaldusega. Seejärel koostab kohus või pankrotihaldur kohtuotsuse alusel laenuvõtja varadele jaotusplaani ning koostatakse uus maksegraafik, et saada tagasi põhiosa. Kohus võib võla ka restruktureerida, et koostada võlgnikule uus makseplaan.

Mis edasi?

Kui saame igas riigis kõikide võlajuhtumite avaldused esitada kohtule automaatselt, siis eeldame kõikides riikides ka taastumismäära suurimat tõusu. Sel juhul saame hakata investoritele rahavoogu tekitama väiksema ajakuluga, mis on kahtlemata oluline.