Kohtutäituri etapp oktoobris 4% edukam

Statistika ja andmed

Bondora taastumismäärad tõusid taas. Kokku taastati oktoobris 42 319 makset, mis on 3,7% rohkem kui septembris. Enim, 4%, tõusis kohtutäituri etapis taastatud maksete arv, mis oli 15 507. Taastumismäärad olid kõrgemad nii Eestis, Hispaanias kui Soomes.

Recoveries by count Oct 2019

Tagasi saadud raha

Oktoobris tõusis ka tagasi saadud raha summa. See oli 485 274 € ning tõi keskmise taastatud summa kuus 11,47 € juurde. Nii Eesti kui Soome taastumismäärad tõusid pisut üle 3%, kogusummad vastavalt 270 658 € ja 174 669 €.

Recoveries by cashflow Oct 2019

Aastane taastumismäär

2014. aasta aastane taastumismäär tõusis 46,2% juurde. Viie-aastane taastumismäär aga langes 0,4% ja oli 45,0 %. Teiste kuude taastumismäärad püsisid samal tasemel ning muutusid vähem kui 1%.

Yearly recovery rate Oct 2019

Taastumismäärad riigiti

Käesoleva aasta taastumismäär Eestis tõusis 3,2% ning oli 58,4%, Soome ja Hispaania taastumismäärad langesid pisut. Kõigi möödunud aastate taastumismäärad langesid, kuid mitte rohkem kui 1%.

Year & country recovery rate Oct 2019

Stabiilsed taastumismäärad

Kuigi oktoobris olid taastumismäärad kõrged, siis oli keskmine taastatud makse suurus 11,47 €, mis on möödunud kuuga väga sarnane ning seega on Bondora taastumismäärad stabiilsed.

Andmed võlas laenude ja taastumismäärade ning muude Bondora näitajate kohta on igal ajal kättesaadavad. Vaata reaalajas muutuvat statistikat siin. See ei peegelda mitte vaid võlas makseid, vaid ka laenude ajalugu, tootluseid ja paljut muud.