Kohtutäituri etappi jõudis 7% rohkem võlajuhtumeid – Ülevaade võlamenetlusest

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Tere tulemast lugema uut postitust võlamenetlusetappide igakuisest ülevaatest. Näitame, kui palju laene on võlamenetlusprotsessi igas etapis ning võrdleme, kuidas see on kuude lõikes muutunud.

Kuigi oleme püüdnud suunata kõik laenud aruande esitamise ajaks õigesse etappi, võib vahel juhtuda, et võlamenetluse etappe pole õigeks ajaks uuendatud ja seega võivad üksikud laenud sattuda vale etapi alla.

Mida näitavad numbrid?

recovery-by-count-july-2018-et

Miks see on oluline?

Juhul kui Sul jäid eelmised postitused lugemata, on alustuseks kasulik tutvuda meie kolmeastmelise sissenõude- ja võlamenetlusprotsessiga. Selles selgitame kõike, mida Sul on vaja teada igast etapist ja alametapist, mida näed ülal olevast tabelist. Varsti täiustame Sinu Bondora kontol ülevaateid ja aruandlust nii, et näeksid, millises võlamenetlusprotsessi etapis on parasjagu Sinu antud laen ja tuletame meelde, mis juhtub igas etapis.

Kohtutäituri etappi jõudis 7% rohkem võlajuhtumeid

Eelmisel kuul liikus 992 uut võlajuhtumit (16,05%-line kasv) etappi „Oleme esitanud nõude, kuid kohalik kohus pole maksenõude kohta veel otsust teinud”. Pärast seda, kui kohus on langetanud lõpliku otsuse ja see on edukas, liigub juhtum kohtutäituri etappi.

Juunis suurenes etapis „Kohtutäitur töötab selle nimel, et nõuda laenuvõtja võlgnevused sisse tema sissetulekutest ja varadest” olevate võlanõuete arv 6,78% (+422). Teisisõnu on nüüd enamik selles etapis olevatest võlanõuetest nii kaugel, et hakkavad investoritele rahavoogu tekitama. Selles etapis olevast 6646 võlanõudest 3661 on Eestis ning enamik neist jõudis sellesse etappi juunis koos Soome võlanõuetega (2856).

Tasub teada

Kui kohtule esitatakse maksenõue, läheb otsuse tegemiseni vähemalt neli kuud või isegi kauem – see sõltub kohtu töömahust, saadaolevatest töötajatest ja töötlemiskiirusest.

Tuletame meelde, et maksenõude esitamine on meie esimene kokkupuude kohtuga ja see on lihtne, kiire ja soodne protsess, mis moodustab enamiku meie kohtuasjadest. Kui maksenõue ei anna tulemusi või kui laenuvõtja vaidlustab selle, siis järgmise sammuna esitame tsiviilnõude.

Niipea kui kohus teeb selliste juhtumite puhul otsuse (ja kui see on meie kasuks), liigutakse edasi kohtutäituri etappi, kus kohtutäitur hakkab töötama selle nimel, et tekitada investoritele rahavoogu ja saada neile tagasimakseid.

Miks on kohtutäituri etapp oluline?

Võlamenetlusprotsessis on see mitmel põhjusel tähtis samm; kõige olulisem neist on kohtutäituri õigus külmutada võlgniku varad ja kontod kohustuste täitmise katteks. Õnnestumise korral tekitab see tavaliselt laenuandjale rahavoogu ning Sa näed, et Sinu Bondora kontole tulevad sissemaksed.

Loe meie blogi ka järgmisel kuul, et teada saada, mida näitavad juulikuu numbrid.