Kui palju raha nõuti võlamenetlusest sisse aprillis? Loe siit

Statistika ja andmed

Tere tulemast lugema meie igakuist blogipostitust, milles räägime, kui palju raha laekub võlgade sissenõudmise igas etapis. Oleme püüdnud paigutada kõik sissenõudmisest saadud maksed konkreetsesse etappi, mis on maksetähtajale kõige lähemal. Kuigi see meetod pole alati täpne – juhul kui sissenõudmise etapid pole õigeks ajaks uuendatud –, annab see siiski hea ülevaate laekumiste peamistest teguritest.

2018. aasta aprillis nõuti võlamenetluse kaudu sisse 233 222 € (-1% võrreldes eelmise kuuga).

recovery-cashflow-by-process-may-2018-et

Miks see oluline on?

Ülalolev tabel näitab, kui efektiivne on investori jaoks võlamenetlusprotsessi iga etapp võlgnevuste sissenõudmiseks ning aitab mõista, miks mõni etapp on efektiivsem kui teine. Kui sa pole veel lugenud meie postitust kolmeastmelisest võlamenetlus- ja sissenõude protsessist ega aprillikuu postitust, siis soovitame kõigepealt nendega tutvuda.

Eestis nõuti kohtutäituri etapis võlamenetluse kaudu sisse 83% rohkem raha

Võrreldes eelmise kuuga oli kõige märgatavam muutus aprillis võlamenetlusest sisse nõutud summa suurenemine kohtutäituri etapis; seda peamiselt Eestis, kus summa suurenes 83%, jõudes 76 618 €-ni. Kuna rohkem kohtuasju sai lahendatud meie kasuks, anti need üle kohalikule kohtutäiturile, kes hakkas tööle selle nimel, et saada investoritele tagasimakseid laenuvõtja sissetulekutest ja varadest. Sellega kooskõlas vähenes ka 2. etapis (Võlgnevused ja kohus) sisse nõutud summa kõikide riikide ja juhtumite lõikes. Kõikide etappide arvestuses suurenes võlamenetlusest sissenõutud raha kogusumma Eestis aprillis 27% (135 200 €).

Kuigi meie väljastatud laenud on tagatiseta, on kohtutäituritel õigus külmutada laenuvõtja netosissetulek ja varad ning seega võivad need anda märkimisväärset mõju summale, mis sisse nõutakse. Me püüame jõuda selle etapini nii kiiresti kui võimalik, et investoritel hakkaks rahavoog tekkima.

Erandjuhtumid

Väga harva juhtub, et Bondora saab teate mõnest laenuvõtja kriminaalmenetlusest. Pärast ametivõimudelt ametliku teate saamist laen külmutatakse, kuni politsei lõpetab uurimise ja juhtum on valmis kohtusse andmiseks. Sellist tüüpi juhtumite korral on tavaliselt väga väike tõenäosus raha tagasi saada.

Teist tüüpi erandjuhtumite puhul on tegu pankroti ja võlgade restruktureerimisega. Pankrotimenetlus algatatakse ainult juhul, kui kohtutäitur pole suutnud pärast laenuvõtja varade ja kontode külmutamist võlga sisse nõuda. Bondora algatab pankrotimenetluse ise või liitub juba olemasoleva pankrotiavaldusega. Seejärel koostab kohus või pankrotihaldur kohtuotsuse alusel laenuvõtja varadele jaotusplaani ning koostatakse uus maksegraafik, et saada tagasi põhiosa. Kohus võib võla ka restruktureerida, et koostada võlgnikule uus makseplaan.

Mis edasi?

Me loodame, et kui me saame kõik võlajuhtumite avaldused automaatselt kohtule edastada, siis tõuseb taastumismäär kohtutäituri etapis kõikide riikide hulgas kõige rohkem. See on oluline, sest siis saame hakata investoritele tekitama rahavoogu väiksema ajakuluga.