Laenuvõtjate keskmine sissetulek (€) suurenes kõikides riikides

Statistika ja andmed

Oleme viimasel ajal avaldanud mitu postitust, kus uurisime laenude jagunemist spetsiifiliste andmete järgi, nagu eluaseme omandiliik, haridus, tööstaaž jne. Sel kuul teeme samamoodi ning võrdleme, kuidas see kõik on muutunud võrreldes eelmiste kuudega.

Keskmine sissetulek, laenu suurus ja vanus

Mais suurenes keskmine netosissetulek kõikides riikides: Eestis 9% (101 €), Hispaanias 23% (346 €) ja Soomes 13% (335 €). Väljastatud laenude koguhulk suurenes mais (1737) võrreldes eelmise kuuga (1709), kuid oli siiski väiksem kui jaanuaris (1919).

origination-avg-net-income-may-2018-et

Koos keskmise netosissetuleku suurenemisega kasvas ka keskmine laenu suurus Eestis 8% (129 €) ja Soomes 7% (198 €). Hispaanias see aga vähenes 8% (97 €).

origination-avg-loan-amount-may-2018-et

Kuigi laenuvõtjate keskmine vanus on püsinud Eestis üsna stabiilsena, seisnes mai suurim muutus Hispaania laenuvõtjate keskmise vanuse tõusus (+2 a) ja Soome laenuvõtjate keskmise vanuse vähenemises (-1 a). Üldiselt näeme, et laenuvõtjate keskmine vanus langeb 40. eluaastatesse.

origination-avg-age-may-2018-et

Keskmine laenupikkus mais oli suurem Eestis (+2 kuud) ja Hispaanias (+2 kuud), kuid väiksem Soomes (-1 kuu). Täpsema ülevaate saamiseks vaata allpool olevat tabelit, kus on näha kõige tavalisemad laenupikkused.

origination-avg-loan-duration-may-2018-et

Laenupikkus ja tööstaaž

Traditsiooniliselt ei ole Bondora keskendunud lühiajaliste laenude väljastamiselE, mida on endiselt selgelt näha kõige värskematest andmetest. Ainult 14 laenu väljastati vähem kui 12 kuuks ja need kõik vaid Eestis. Enamik laene väljastati 36 kuuks või kauemaks ning ainult 92 laenu (5% kõikidest laenudest) väljastati väiksemaks perioodiks. Kui olla veelgi täpsem, siis kõige tavalisem laenupikkus kõikides riikides oli 36 kuud, seejärel 60 kuud ning lõpuks 48 kuud. Pakkudes võimalust võtta laenu kuni 60 kuuks, saavad laenuvõtjad taskukohasemad igakuised tagasimaksed, mis mahuvad koos muude kulutustega nende eelarvesse.

origination-durations-may-2018-et

Tööstaaž on endiselt samasugune nagu eelmistel kuudel: kõige tavalisem on „Rohkem kui 5 aastat”, seejärel „Kuni 5 aastat” ning lõpuks „Kuni 1 aasta”. See viitab, et need, kes on kindlad oma töökoha stabiilsuses (ja seega ka kuusissetulekus), taotlevad suurema tõenäosusega ka laenu.

origination-employment-may-2018-et

Haridus ja eluaseme omandiliik

Sarnaselt eelmistele kuudele oli laenuvõtjate seas kõige tavalisem haridustase keskharidus (44%) ning seejärel tulid kõrgharidus (27%), kutseharidus (17%) ja põhiharidus (11%). Riikide jaotuses räägivad numbrid teist keelt: Eestis on laenuvõtjate seas endiselt kõige tavalisem keskharidus, Soomes ja Hispaanias aga kõrgharidus. Kuna õppekavad ja -asutused erinevad riigiti, saab teha huvitavaid tähelepanekuid, kui seda infot võrrelda teiste andmetega.

origination-education-may-2018-et

Kõige tavalisem eluaseme omamise staatus Eestis ja Soomes on „Omanik”, võrdluseks Hispaanias on kõige tavalisem aga „Üürnik”. Eelmistel kuudel oli eluaseme omamise staatus Eestis ja Soomes sama, kuid näib, et see muutub Hispaanias, kuna numbrid on staatuste vahel palju ühtlasemalt jagunenud (kui „Sotsiaalpind” ja „Muu” välja arvata).

origination-ownership-may-2018-et

Andmete verifitseerimine

Allpool olevad andmed näitavad, kui paljude klientide sissetulekud ja kulud on kinnitatud. Hoolimata sellest, kas laenuvõtja sissetulek on kinnitatud, kontrollitakse koostöös rahvastikuregistri ja krediidiinfo asutustega tema tausta ning mitmesuguseid teisi andmeid, mida kasutatakse oodatava võlgnevusriski hindamiseks. Kokkuvõttes on kontrollitud andmetega klientide arv väiksem kui kontrollimata klientide arv.

origination-verification-may-2018-et

Milline info laenuvõtja kohta on kõige tähtsam?

Laenu väljastamisega tekkiv risk arvutatakse laenuvõtjate jaoks välja, kasutades kõiki ülalmainitud parameetreid ja veel paljusid teisi. Kliendi enda sisestatud andmed, mida näeb ka investor, ei ole tavaliselt eriti indikatiivsed ja neil on suhteliselt vähe mõju Bondora antavale reitingule konkreetse laenu kohta. Seega ei peaks seda infot vaatama kui ainsat, mida kasutatakse laenu eeldatava võlgnevusriski määramiseks.

Kokkuvõttes annab see postitus hea ülevaate meie laenuvõtjate profiilist ja kuidas see muutub koos väljastatud laenude spetsiifiliste andmetega tulevastel kuudel. Kirjuta oma kommentaar allpool ja anna meile teada, millised andmed on Sinu arvates krediidiriski hindamisel kõige suurema mõjuga.