Ligi 50 000 taastatud makset Bondoras

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Jaanuaris taastati Bondoras ligi 50 000 makset. Täpsemalt 49 069, mis on 4,04% rohkem kui detsembris. Kõrgemad olid tulemused pea igas kategoorias ning Hispaania taastumismäärad tõusid 5,61% ja nende arv oli 12 110.

Recovery by count of loans Jan 2020

Tagasi saadud raha veelgi rohkem

Raha saadi tagasi 9,25% rohkem kui möödunud kuul, kokku 535 720 €, mis teeb keskmiseks taastatud summaks 10,92 €. Märkimisväärseim oli võlgnevuste ja kohtu etapis taastatud maksete summa, mis tõusis 12,70% ja oli 171 087 €.

Recovery performance cash flow Jan 2020

2020. aasta taastumismäärad head

Esialgne 2020. aasta taastumismäära näitaja oli eriti positiivne ja 79,63%. Nagu ikka võib see number aja jooksul väheneda, kui võlgu jäädud maksete hulk kasvab. Kumulatiivne taastumismäär aastatel 2014-2020 oli 47,96%, mis on oluliselt kõrgem kui möödunud kuu sama näitaja ehk 43,81%.

Recovery rate year Jan 2020 - Bondora

Hispaanias tugevad taastumismäärad

Enim tõstsid 2020. aasta taastumismäära Hispaania taastumismäär, mis oli sel kuul 161,69%. Hispaanias tõusid ka 2019. aasta taastumismäärad, mis olid 84,04% jaanuaris ja 77,75% detsembris. Eesti ja Soome 2019. aasta taastumismäärad püsisid samal tasemel ning muutusid võrreldes möödunud kuuga vähem kui 1%.

Recovery rate year and country Jan 2020 - Bondora

Kõrgemad taastumismäärad tänu Hispaaniale

Rekordiliselt kõrged taastumismäärad olid peamiselt tingitud Hispaania tulemustest. Tõusis nii tagasi saadud raha kui ka taastatud maksete hulk ning 2020. aasta on taastumismäärade osas alanud väga hästi.

Andmed võlas laenude ja taastumismäärade ning muude Bondora näitajate kohta on igal ajal kättesaadavad. Vaata reaalajas muutuvat statistikat siin. See ei peegelda mitte vaid võlas makseid, vaid ka laenude ajalugu, tootluseid ja paljut muud.

*Investeerimine on alati seotud riskidega ning investeeringud ei ole tagatud. Tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, vajadusel konsulteeri finantsnõustajaga.