Novembris väljastati Eestis rohkem laene

Statistika ja andmed

Novembris väljastatud laenude kogusumma ei ületanud rekordkuu oktoobri tulemust, kuid oli siiski 17 640 846 €. Kõige rohkem oli muutusi märgata Eesti ja Soome andmetes.

Väljastatud laenude summa kasvas Eestis ja vähenes Soomes

Kuigi kogusumma üldiselt vähenes, tõusis see Eestis siiski 15,1% ning oli 9 967 373 €. Soomes aga oli väljastatud laenude summa 44,7% väiksem, vaid 4 331 486 €. Seega oli Soome laenude osakaal 24,6% ning Eesti oma 56,5% kõigist Bondora laenudest.

Eesti laenude kogusumma tõusus mängisid suurimat rolli AA-reitinguga laenud, mille osakaal oli 22,8% ja kogusumma 4 027 883 €. Hispaania laenude suurima kategooria (F-reitinguga laenude) kogusumma vähenes ja oli 2 429 198 € ehk 26% vähem kui oktoobris. Soome laenud pärinesid jällegi C- ja E-reitinguga kategooriatest ning 94,6% neist olid E-reitinguga.

Laenusummad sarnased

Soomes ei vähenenud mitte ainult väljastatud laenude kogusumma, vaid ka keskmine laenusumma. See oli novembris 3004 €, mis on 10,9% vähem. Eesti keskmine laenusumma tõusis 3075 € peale.

Muutus 60-kuulise tähtajaga laenudes

Eestis ja Hispaanias olid laenupikkuse näitajad stabiilsed, kuid Soome laenud olid juba kolmandat kuud järjest lühemad ning nende keskmine pikkus jäi 49 kuu juurde, mis on Eestiga võrdsel tasemel.

Muutused olid peamiselt tingitud 60-kuulise tähtajaga laenudest. Soome laenupikkus langes, kuna võrreldes oktoobriga (53,0%) võeti vähem (51,7%) 60-kuulise tähtajaga laene. Sama võib öelda Hispaania kohta, kus 73,9% laenudest võeti 60-kuulise tähtajaga. Eestis jällegi võeti selle tähtajaga laene novembris rohkem (47,2%).

Keskmine vanus ja haridustase püsivad

Bondora laenuvõtjate keskmises vanuses ei olnud suuri muutusi. Soome laenuvõtjad olid veidi nooremad, 46-aastased. Hispaania ja Eesti laenuvõtjate vanus jäi samaks.

Ka Bondora laenuvõtjate haridustase nii Eestis, Hispaanias kui Soomes püsis suhteliselt stabiilne ning muutused olid väikesed.

Sissetulek

Eesti laenuvõtjate sissetulekunäitajad ei muutunud oluliselt. Soomes teenisid nad keskmiselt 2456 € kuus ja Hispaanias 1642 € kuus.

Tööstaaž

Üle viie aasta töötanud Bondora laenuvõtjaid oli veidi vähem (37,6%) ning kuni viis aastat töötanuid natuke rohkem (28,7%). Vähenes ka pensionäride (7,8%) hulk laenuvõtjate seas.

Eluaseme omandiliik

Novembris oli laenuvõtjate seas vähem soomlastest (7,7%) ja rohkem hispaanlastest (19,3%) kodulaenuga kodanikke. Koduomanike protsent Soomes aga tõusis 35,3% juurde.

Eestis kontrolliti rohkem laenuvõtjaid

Novembris kontrolliti rohkem kui pooli (55,6%) Eesti laenuvõtjatest, mis on võrreldes möödunud kuudega oluliselt rohkem. Ka Soome laenuvõtjaid kontrolliti rohkem – 72,9% võrreldes oktoobrikuu 69,1%.

Loe Bondora investeerimistoodete kohta lähemalt siit.

*Investeerimine on alati seotud riskidega ning investeeringud ei ole tagatud. Tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, vajadusel konsulteeri finantsnõustajaga.