Oktoobrikuu laenude andmed – ühisrahastusblogi

Statistika ja andmed

Oktoobris tõusis Bondora laenuvõtjate arv, kusjuures rohkem võeti pikemaajalisi kuid väiksemaid laene. Investorite jaoks on see hea märk, sest pakkumine tõuseb ning valik erinevate riski- ja tootlusprofiilide vahel on suurem.

Üldistest numbritest rääkides kolmekordistus Soome laenajate arv oktoobris võrreldes möödunud kuuga ja see tõusis ka Eestis rohkem kui 50%.

Laenusumma ja keskmine sissetulek

Keskmine Bondora laenuvõtjate netosisssetulek Soomes (2571 eurot) ja Hispaanias (1631 €) vähenes võrreldes möödunud kuuga, Eestis jäi see peaaegu samaks – 1325 €. Samas andis Bondora oktoobris välja oluliselt rohkem laene kui möödunud kuudel. Mitmekülgsust soovivale kliendile on see muutus väga positiivne, ükskõik, kas ta investeerib automaatse investeerimisteenuse Go & Grow’ või omale sobivalt seadistatavate Portfellihalduri ja Portfolio Pro kaudu.

Average net income EE - October 2018

Bondora on vähendanud ka oma riske, kuna välja laenatud kapital on väiksem, eriti just madalama sissetuleku ja väiksema tööstaažiga laenuvõtjate puhul. Seoses laenuvõtjate väiksema keskmise sissetulekuga, oli väiksem ka keskmine laenusumma. Kõige märgatavam langus, 25%, oli Soomes, kus keskmine laenusumma vähenes 2790 euro peale. Sarnast tendentsi koges ka Hispaania, kus keskmine laenusumma langes 23%, 1428 euro peale. Eestis laenusumma palju ei muutunud ja vähenes vaid 3% 2509 euroni.

Average loan amount EE - October 2018

Pikemad laenud

Soome laenud, nagu varem mainitud, kasvasid peamiselt F- ja HR-reitinguga laenude arvelt. See on tõstnud ka Soome-väliste laenude keskmist pikkust ja võrreldes septembriga oli muutus 45 kuu pealt 55 kuu peale. Pikemaajaliste laenude puhul on laenuvõtjal rohkem aega laenu tagasi maksta, samas teenivad investorid intresside pealt suuremat tootlust. Keskmise laenupikkuse muutus oli kohe toorandmetes näha – septembris väljastati enamik Soome laenusid 36 või 48 kuuks, oktoobris aga üllatavalt suur osa neist (807 laenu 1031-st) 60 kuuks.

Keskmine laenupikkus Hispaanias kasvas pisut, ulatudes 43 kuuni, Eestis aga, vastupidi, vähenes laenupikkus 50 kuu peale, mis ei ole septembri ega augusti numbritega võrreldes suur muutus. Mõlemas riigis olid suhteliselt väikesed ka muutused laenu summas ja laenuvõtja kesmises sissetulekus.

loan duration EE - October 2018

Andmeid laenajate kohta

Kuigi ühtekokku väljastati oluliselt rohkem laenusid, ei muutunud oluliselt laenajate haridustase. Ainus suurem erinevus oli kutseharidusega laenuvõtjate suurem osakaal Soomes, mis moodustas 47% (482) oktoobrikuu laenudest, samas kui septembris oli see vaid 28% (119).

Education EE - October 2018

Elukoha andmete poolest olid enamik Soome laenajaid oktoobris üürnikud, septembris aga eluaseme- või hüpoteegiga koormatud eluaseme omanikud. Eestis laenasid oktoobris rohkem eluasemeomanikud, Hispaanias aga need, kes elavad endiselt vanematega, kuid ka koduomanikud.

Home ownership EE - October 2018

Keskmine Bondora laenuvõtja vanus vähenes Soomes ja Hispaanias, kuid on siiski kõige madalam Eestis – 41 aastat.

Enamik laenusid väljastatakse endiselt neile, kes on töötanud rohkem kui 5 aastat või kes on töötanud kuni 5 aastat. Püsiv töösuhe lisab laenuandjale kindlust, et ta saab oma raha tagasi.

Employment duration EE - October 2018

Üldiste trendide kokkuvõte

Bondora jagab infot laenude kohta iga kuu, et investorid näeksid, kuidas nende investeerimisvõimalused kasvavad ja laienevad. Oktoobris oli laenupakkumiste arv investoritele jätkuvalt tõusujoonel. Oluliselt kasvas pikemate laenude arv. Kõige märgatavam oli see Soomes, kus tõusis kõige rohkem ka laenude pakkumine üldiselt. Soome kindel majandus teeb laenuvõtjad enesekindlaks – nad usuvad oma võimesse tööd hoida ja raha tagasi maksta ka pika perioodi jooksul.

See avardab Bondora investorite võimalusi, mis ongi Bondora ühisrahastusvõrgustiku alustala. Laenude väljastamine muutub kuust kuusse ja nende põhjal on üldistusi tuleviku laenude kohta raske teha.

Kuid Bondora jätkab investoritele laenuandmete ja -info jagamist, sest see on abiks investeerimisotsuste tegemisel.