Oktoobris 41% rohkem väljastatud laene! – Ühisrahastusblogi

Turg ja hinnastamine

Bondora jätkab rekordite purustamist – oktoobris ulatus väljastatud laenude kogusumma 7 802 163 euroni. See on lausa 2 274 308 eurot ehk 41% rohkem kui möödunud kuul! Kasvav laenude väljastamine võimaldab Bondoral pakkuda investoritele rohkem erinevaid laene ja teenuseid kõikides riikides.

Laenubuum Soomes

Tõusu võis oktoobris märgata kõikides riikides, kuid kõige märgatavam oli see Soomes. Investeeringute osakaal Soome laenudesse tõusis 28%-lt 37% peale ja saavutas kogusumma 2 876 550 eurot. See 1 330 795 euro suurune kasv oli Bondora laenudele tõeliselt positiivne ja näitab tugevat toetust Soome laenudele üldiselt.

Tõusujoonel jätkasid ka Hispaania ja Eesti, mis omakorda panustasid märkimisväärselt üldisesse edusse Bondora laenude osas. Eestis väljastatud laenude summa kasvas rohkem kui 24% ehk võrreldes möödunud kuuga 4 771 358 eurot. Hispaanias väljastati laene 8,7% rohkem kui möödunud kuul, kokku 154 255 eurot. Kuna tõus Soomes oli nii suur, siis kogesid Eesti ja Hispaania esimest korda väikest langust oma üldises turuosas – vastavalt 8,32% ja 0,59%.

Laenubuum Soomes - Bondora

Tõusis investeerimine HR-reitinguga laenudesse

Eespool mainitud drastiline kasv Soomes on kõige enam seotud HR-reitingu laenudega. Septembris oli HR-reitinguga laenude osakaal vaid 73 640 eurot, oktoobris tõusis see aga 1 391 830 euro peale (põhjustest allpool). Vähenevat trendi näitasid Soomes ainsana C- ja F-reitinguga laenud, kuid langus oli üsna väike.

Ning taas pakkusid HR-reitinguga laenud Hispaanias kõrgeimat intressimäära, 70,52%, samal ajal Soome A reitinguga laenude tootlus oli madalaim, 9,32%, mis oli ka ainuke ühekohalise tootlusnäitajaga kategooria kõigis riikides. Võrreldes möödunud kuuga tõusis Hispaanias kõige rohkem investeerimine E-reitinguga laenudesse, 65%, kokku 8390 € eest. F-reitinguga laenude osakaal aga vähenes 3% ja jäi pidama 116 715 euro peal.

Seoses rohke laenude väljastamisega Soomes ja uute klientide pealekasvuga, oleme otsustanud võtta konservatiivse lähenemise ning määrata HR-reitingut rohkematele laenajatele.

Novembris väheneb ilmselt HR-reitinguga laenude hulk ning väljastatakse rohkem F-reitinguga laene. Kuid HR-reitinguga laenud jäävad siiski osaks meie tasakaalustatud portfellist. Näiteks on HR-laenude osakaal Go & Grow’ portfellis vähem kui 8%, C-reitinguga laenude osakaal aga 17%.

Uus trend

Möödunud kuul tõusid kõik investeeringud, kuid Bondora Eesti laenude seas oli märgata huvitavat tendentsi, kus kõige rohkem investeeriti keskmise reitinguga laenudesse.

Kokku 47,9% ehk 3 736 138 euro väärtuses investeeringuid tehti Eesti C-, D- või E-reitinguga laenudesse. See on 8% rohkem kui möödunud kuul. Lisaks jagunesid investeeringud nende kolme reitingu-kategooria vahel peaaegu võrdselt, igaühele 1% osa.

Tagasi vaadates tundub, et trend algas mõned kuud tagasi ja on püsivalt tõusnud. Näib, et Eesti stabiilsus meelitab investoreid ligi ja Eesti majandusest on aja jooksul saanud tugev Euroopa majandus.